วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+แปล Lie - Jimin (Bts)
เนื้อเพลง+แปล Lie - Jimin (Bts)내게 말해
แนเก มัลแฮ
คุณเข้ามาคุยกับผม

너의 달콤한 미소로 내게
นอเอ ดัลคมฮัน มีโซโร แนเก
ด้วยรอยยิ้มอันแสนหวาน

내게 말해
แนกา มัลแฮ
เข้ามาคุยกับผม

속삭이듯 내 귓가에 말해
ซกซากีดึท แน ควิทกาเอ มัลแฮ
ด้วยการกระซิบที่หู

Don’t be like a prey
ต้องห้ามทำตัวเหมือนตกเป็นเหยื่อ

(Be) Smooth like a like a snake
แต่ต้องทำตัวให้เหมือนกับพญางู

벗어나고 싶은데
พอซอนาโก ชีพึนเด
ผมอยากจะหนีคุณไปให้ไกลๆ

(Ah woo woo)

내게서 떠나 떠나 떠나줘
แนเกซอ ตอนา ตอนา ตอนาจวอ
ช่วยอยู่ให้ห่างจากตัวผมไว้

내게서 떠나 떠나줘
แนเกซอ ตอนา ตอนาจวอ
ไปให้ไกลจากผม

(Ah woo woo)

뭐라도 나를 나를 구해줘
มวอราโด นารึล นารึล คูแฮจวอ
ช่วยผมทีนะ ไม่ว่าจะต้องสูญเสียไปอีกมากแค่ไหนก็ตาม

나를 구해줘
นารึล คูแฮจวอ
ช่วยผมที

계속돼 도망쳐봐도
คเยซกดแว โทมังชยอบวาโด
ยิ่งหนีก็ยิ่งล้ำเส้นมากกว่าเดิม

거짓 속에 빠져있어
คอจิท โซเก ปาจยออิทซอ
ผมกำลังตกอยู่ในวังวนของการหลอกลวงอันแสนหวาน

Caught in a lie
ติดอยู่ในคำโกหกเหล่านั้น

순결했던 날 찾아줘
ซุนกยอลแฮทดอน นัล ชาจาจวอ
ความบริสุทธิ์ของผมน่ะ ช่วยตามหามันที

이 거짓 속에 헤어날 수 없어
อี คอจิท โซเก เฮออนัล ซู ออบซอ
ผมหนีออกไปจากวังวนแห่งการหลอกลวงนี้ไม่ได้

내 웃음을 돌려놔줘
แน อูซือมึล ดลรยอนวาจวอ
ได้โปรดช่วยตามหาเสียงหัวเราะของผมกลับคืนมาทีนะ

Caught in a lie
ติดอยู่ในคำโกหกเหล่านั้น

이 지옥에서 날 꺼내줘
อี ชีโอเกซอ นัล กอแนจวอ
ได้โปรดพาผมออกไปจากนรกนี้ที

이 고통에서 헤어날 수 없어
อี โคโทเงซอ เฮออนัล ซู ออบซอ
ผมหนีออกไปจากวังวนของความเจ็บปวดนี้ไม่ได้เลย

벌받는 나를 구해줘
พอลบัดนึน นารึล คูแฮจวอ
ก่อนที่ผมจะโดนลงทัณฑ์ไป ช่วยผมที

나를 원해
นารึล วอนแฮ
ผมต้องการเป็นตัวของตัวเอง

길을 잃고 헤매이는
คีรึล อิลโก เฮแมอีนึน
ก่อนที่มันจะหายไปพร้อมกับเส้นทางที่ผมใฝ่หา

나를 원해
นารึล วอนแฮ
ผมต้องการเป็นตัวของตัวเอง

매일 그랬듯 나
แมอิล คือแรทดึท นา
เพียงสิ่งเดียวที่ผมต้องการเสมอมา

I feel so far away
ผมรู้สึกราวกับว่ามันช่างไกลเหลือเกิน

You always come my way
เพราะคุณเข้ามาขวางผมไว้ตลอด

또 다시 반복돼 난
โต ทาชี พันบกดแว นัน
เป็นแบบนี้ซ้ำไแล้วซ้ำเล่า

(Ah woo woo)

내게서 떠나 떠나 떠나줘
แนเกซอ ตอนา ตอนา ตอนาจวอ
ช่วยอยู่ให้ห่างจากตัวผมไว้

내게서 떠나 떠나줘
แนเกซอ ตอนา ตอนาจวอ
ไปให้ไกลจากผม

(Ah woo woo)

뭐라도 나를 나를 구해줘
มวอราโด นารึล นารึล คูแฮจวอ
ช่วยผมทีนะ ไม่ว่าจะต้องสูญเสียไปอีกมากแค่ไหนก็ตาม

나를 구해줘
นารึล คูแฮจวอ
ช่วยผมที

계속돼 도망쳐봐도
คเยซกดแว โทมังชยอบวาโด
ยิ่งหนีก็ยิ่งล้ำเส้นมากกว่าเดิม

거짓 속에 빠져있어
คอจิท โซเก ปาจยออิทซอ
ผมกำลังตกอยู่ในวังวนของการหลอกลวงอันแสนหวาน

Caught in a lie
ติดอยู่ในคำโกหกเหล่านั้น

순결했던 날 찾아줘
ซุนกยอลแฮทดอน นัล ชาจาจวอ
ความบริสุทธิ์ของผมน่ะ ช่วยตามหามันที

이 거짓 속에 헤어날 수 없어
อี คอจิท โซเก เฮออนัล ซู ออบซอ
ผมหนีออกไปจากวังวนแห่งการหลอกลวงนี้ไม่ได้

내 웃음을 돌려놔줘
แน อูซือมึล ดลรยอนวาจวอ
ได้โปรดช่วยตามหาเสียงหัวเราะของผมกลับคืนมาทีนะ

Caught in a lie
ติดอยู่ในคำโกหกเหล่านั้น

이 지옥에서 날 꺼내줘
อี ชีโอเกซอ นัล กอแนจวอ
ได้โปรดพาผมออกไปจากนรกนี้ที

이 고통에서 헤어날 수 없어
อี โคโทเงซอ เฮออนัล ซู ออบซอ
ผมหนีออกไปจากวังวนของความเจ็บปวดนี้ไม่ได้เลย

벌받는 나를 구해줘
พอลบัดนึน นารึล คูแฮจวอ
ก่อนที่ผมจะโดนลงทัณฑ์ไป ช่วยผมที

아직 나는 여전히 똑같은 나인데
อาจิก นานึน ยอจอฮี ตกกาทึน นาอินเด
ผมก็ยังเป็นผมคนเดิมเหมือนที่ผ่านมา

예전과 똑같은 나는 여기 있는데
เยจอนกวา ตกกาทึน นานึน ยอกี อิทนึนเด 
ตัวตนของผมยังคงอยู่ที่นี่ ที่เดิม

너무나 커져버린 거짓이 날 삼키려 해
นอมูนา คอจยอบอรีน คอจีซี นัล ซัมคีรยอ แฮ
คำโกหกมันเริ่มเติบโตยิ่งขึ้นไป และค่อยๆกลืนกินผมเข้าไปทีละนิด

Caught in a lie
ติดอยู่ในคำโกหกเหล่านั้น

순결했던 날 찾아줘
ซุนกยอลแฮทดอน นัล ชาจาจวอ
ความบริสุทธิ์ของผมน่ะ ช่วยตามหามันที

이 거짓 속에 헤어날 수 없어
อี คอจิท โซเก เฮออนัล ซู ออบซอ
ผมหนีออกไปจากวังวนแห่งการหลอกลวงนี้ไม่ได้

내 웃음을 돌려놔줘
แน อูซือมึล ดลรยอนวาจวอ
ได้โปรดช่วยตามหาเสียงหัวเราะของผมกลับคืนมาทีนะ

Caught in a lie
ติดอยู่ในคำโกหกเหล่านั้น

이 지옥에서 날 꺼내줘
อี ชีโอเกซอ นัล กอแนจวอ
ได้โปรดพาผมออกไปจากนรกนี้ที

이 고통에서 헤어날 수 없어
อี โคโทเงซอ เฮออนัล ซู ออบซอ
ผมหนีออกไปจากวังวนของความเจ็บปวดนี้ไม่ได้เลย

벌받는 나를 구해줘
พอลบัดนึน นารึล คูแฮจวอ
ก่อนที่ผมจะโดนลงทัณฑ์ไป ช่วยผมที

Han : Daum
Lyrics : Taetanthev
Trans : xxx monster


Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags