วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

20:45

เนื้อเพลง+แปล Victon - Remember Me


เนื้อเพลง+แปล Victon - Remember Me슬픈 얼굴은 널 위해 감춰줄게
ซึลพึน ออลกูรึน นอล วีแฮ คัมชวอจุลเก
ผมพยายามซ่อนใบหน้าเศร้าๆของผมเอาไว้

네가 맘 편히 떠날 수 있도록 yeah
นีกา มัม พยอนฮี ตอนัล ซู อิซโดรก yeah
คุณจะได้เดินจากไปจากผมได้อย่างสบายใจ

네가 보이지 않을 만큼 멀어질 때까지
นีกา โบอีจี อันนึล มันคึม มอรอจิล แตกาจี
ผมจะรอจนกว่าคุณจะเดินหายลับไปไกล

눈물은 참아 볼게
นุนมูรึน ชามา บลเก
ผมจะอดทนกลั้นน้ำตาเอาไว้

Yeah 사실 속은 검게 타버려 활활
Yeah ซาชิล โซกึน กอมเก ทาบอรยอ ฮวัลฮวัล
ความจริงแล้วในใจของผมมันร้อนรุ่มเหมือนโดนไฟเผา

당장이라도 너에게 다가가
ดังจังงีราโด นอเอเก ดากากา
อยากจะวิ่งไปหาคุณใจแทบขาด

떠나가지 마 날 혼자 두지 마
ตอนากาจี มา นัล ฮนจา ดูชี มา
อยากขอร้องให้คุณอย่าทิ้งผมไว้ลำพังแบบนี้

널 붙잡을까 질척거릴까
นอล บุทจาบึลกา ชิลชอกกอริลกา
หรือว่าผมควรจะเข้าไปรั้งคุณเอาไว้?

아직 너에게 못해준 게 너무 많아
อาจิก นอเอเก มซแฮจุน เก นอมู มันนา
ยังมีอีกหลายสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำให้คุณเลย

받은 만큼 주지 못한 게 많아
บาดึน มันคึม ชูจี มซฮัน เก มันนา
ยังไม่ทันได้ตอบแทนอะไรคุณเลยด้วยซ้ำ

너무 못난 사랑이란 걸 알지만 부디
นอมู มซนัน ซารังงีรัน กอล อัลจีมัน บูดี
ถึงจะรู้ว่ามันเป็นแค่ความรักที่โง่เง่า แต่ผมอยากจะขอร้อง

넌 나를 기억해 네 마음속에서
นอน นารึล กีออกแฮ นี มาอึมโซเกซอ
ได้โปรดช่วยจดจำผมเอาไว้ในใจของคุณทีนะ

너와 영원히 숨 쉴 수 있도록
นอวา ยองวอนฮี ซุม ชวิล ซู อิซโดรก
ตราบเท่าที่คุณยังคงหายใจ

넌 나를 기억해 내 세상이었던
นอน นารึล กีออกแฮ แน เซซังงีออซดอน
ได้โปรดช่วยจดจำเอาไว้ว่าคุณคือโลกทั้งใบของผม

내 전부였던 너를 잃어버린 날 위해
แน ชอนบูยอซดอน นอรึล อิลรอบอริน นัล วีแฮ
คุณคือทุกอย่าง และแม้ว่าผมเองที่ทำให้คุณต้องเสียใจ

넌 나를 기억해
นอน นารึล กีออกแฮ
ก็ได้โปรดช่วยจดจำผมเอาไว้ที

Eh eh oh eh oh

Eh eh oh eh oh

Eh eh oh eh oh

넌 나를 기억해
นอน นารึล กีออกแฮ
ได้โปรดช่วยจดจำผมเอาไว้

Eh eh oh eh oh

Eh eh oh

너와 영원히 숨 쉴 수 있도록
นอวา ยองวอนฮี ซุม ชวิล ซู อิซโดรก
ตราบเท่าที่คุณยังคงหายใจ

아까운 감정 소비에 몰두해
อากาอุน กัมจอง โซบีเอ มลดูแฮ
ผมได้แต่จมอยู่กับความรู้สึกเลวร้ายพวกนี้

네 존재를 거부했고
นี ชนแจรึล กอบูแฮซโก
เอาแต่ปฏิเสธถึงการมีตัวตนอยู่ของคุณ

네 모든 게 소중해 지금
นี โมดึน เก โซจุงแฮ ชีกึม
แต่พอมาตอนนี้ ก็เพิ่งรู้ว่าคุณนั้นมีค่าแค่ไหน

Yeah 너가 내 전부이기에
Yeah นอกา แน ชอนบูอีกีเอ
เพราะคุณคือทุกสิ่งอย่างของผม

넌 아마 내일도 아니 매일 평생
นอน อามา แนอิลโด อานี แมอิล พยองแซง
ไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้ แต่เป็นตลอดไป

내 빛과 소금이 돼 yeah yeah
แน บิชกวา โชกือมี ดแว yeah yeah
คุณเป็นเหมือนกับแสงที่คอยส่องสว่างให้ผม

Everyday ay bae 내 전부를 너에게 You take that 
Everyday ay bae แน ชอนบูรึล นอเอเก You take that 
ทุกๆวันและทุกๆอย่างของผมมีไว้เพื่อคุณ

후횐 없을 걸 maybe
ฮูฮเวน ออบซึล กอล maybe
ผมไม่เคยเสียใจเลยนะ 

근데 뭐 어쨌든 간에 나를 기억해
คึนเด มวอ ออแจซดึน กาเน นารึล กีออกแฮ
แต่ผมก็อยากให้คุณจดจำผมเอาไว้นะ

기억해야 돼 기억해야만 돼
กีออกแฮยา ดแว กีออกแฮยามัน ดแว
ได้โปรดช่วยจดจำผมเอาไว้ที

그냥 이대로 다 멈춰줘 제발
คือนยัง อีแดโร ดา มอมชวอจวอ เชบัล
ให้ทุกสิ่งมันจบลงตรงนี้เถอะ

너의 뒷모습뿐이라도 좋아
นอเอ ดวิซโมซึบปูนีราโด โชวา
แม้เพียงมองจากข้างหลังของคุณ คุณก็ยังงดงาม

미친 듯이 뛰어 내 맘이 소리쳐
มีชิน ดือชี ตวีออ แน มามี โซรีชยอ
ผมวิ่งออกไปอย่างบ้าคลั่ง หัวใจของผมกรีดร้อง

너를 다시 돌려달라고 말야
นอรึล ดาชี ดลรยอดัลราโก มัลยา
ว่าอยากให้คุณกลับมาหาผมอีกครั้ง

아직 너에게 못해준 게 너무 많아
อาจิก นอเอเก มซแฮจุน เก นอมู มันนา
ยังมีอีกหลายสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำให้คุณเลย

받은 만큼 주지 못한 게 많아
บาดึน มันคึม ชูจี มซฮัน เก มันนา
ยังไม่ทันได้ตอบแทนอะไรคุณเลยด้วยซ้ำ

너무 못난 사랑이란 걸 알지만 부디
นอมู มซนัน ซารังงีรัน กอล อัลจีมัน บูดี
ถึงจะรู้ว่ามันเป็นแค่ความรักที่โง่เง่า แต่ผมอยากจะขอร้อง

넌 나를 기억해 네 마음속에서
นอน นารึล กีออกแฮ นี มาอึมโซเกซอ
ได้โปรดช่วยจดจำผมเอาไว้ในใจของคุณทีนะ

너와 영원히 숨 쉴 수 있도록
นอวา ยองวอนฮี ซุม ชวิล ซู อิซโดรก
ตราบเท่าที่คุณยังคงหายใจ

넌 나를 기억해 내 세상이었던
นอน นารึล กีออกแฮ แน เซซังงีออซดอน
ได้โปรดช่วยจดจำเอาไว้ว่าคุณคือโลกทั้งใบของผม

내 전부였던 너를 잃어버린 날 위해
แน ชอนบูยอซดอน นอรึล อิลรอบอริน นัล วีแฮ
คุณคือทุกอย่าง และแม้ว่าผมเองที่ทำให้คุณต้องเสียใจ

넌 나를 기억해
นอน นารึล กีออกแฮ
ก็ได้โปรดช่วยจดจำผมเอาไว้ที

Eh eh oh eh oh

Eh eh oh eh oh

Eh eh oh eh oh

넌 나를 기억해
นอน นารึล กีออกแฮ
ได้โปรดช่วยจดจำผมเอาไว้

Eh eh oh eh oh

Eh eh oh

너와 영원히 숨 쉴 수 있도록
นอวา ยองวอนฮี ซุม ชวิล ซู อิซโดรก
ตราบเท่าที่คุณยังคงหายใจ

잊지 말아줘 지우지 말아줘
อิจจี มาราจวอ ชีอูจี มาราจวอ
ได้โปรดอย่าลืมเลือนกันไปเลย

좋은 사람이었다고 나를 기억해줘
โชฮึน ซารามีออซดาโก นารึล กีออกแฮจวอ
ช่วยจดจำว่าผมเคยเป็นคนดีแค่ไหน

언젠가 우리 다시 볼 수 있다면
ออนเจนกา อูรี ดาชี บล ซู อิซดามยอน
หากว่าเมื่อไหร่ที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง

그땐 너를 놓지 않을게
คือแตน นอรึล โนจี อันนึลเก
ผมจะไม่มีทางปล่อยคุณไปอีกแน่

놓치지 않을게
โนชีจี อันนึลเก
จะไม่มีทางปล่อยคุณไป

넌 나를 기억해
นอน นารึล กีออกแฮ
ก็ได้โปรดช่วยจดจำผมเอาไว้ที

Eh eh oh eh oh

Eh eh oh eh oh

Eh eh oh eh oh

우리 멀리 있어도 서로를 느낄 수 있게
อูรี มอลรี อิซซอโด ซอโรรึล นือกิล ซู อิซเก
ถึงแม้ว่าตัวเราจะอยู่ห่างไกลกัน แต่หัวใจจะยังคงรู้สึกถึงกันได้

넌 나를 기억해
นอน นารึล กีออกแฮ
ก็ได้โปรดช่วยจดจำผมเอาไว้ที

Eh eh oh eh oh

Eh eh oh 

너와 영원히 숨 쉴 수 있도록
นอวา ยองวอนฮี ซุม ชวิล ซู อิซโดรก
ตราบเท่าที่คุณยังคงหายใจ

나를 기억해
นารึล กึออกแฮ
จดจำผมเอาไว้ที

Han : music.naver  
Trans : xxx monster
Lyrics : xxx monster


วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

01:35

เนื้อเพลง+แปล Fromis 9 - Glass Shoes


เนื้อเพลง+แปล Fromis 9 - Glass Shoes빙글빙글 빙그르 빙그르 Toc Toc
บิงกึลบิงกึล บิงกือรือ บิงกือรือ Toc Toc
หมุนไปรอบๆ หมุนไปรอบๆ Toc Toc

빙글빙글 시계의 바늘이 Toc Toc
บิงกึลบิงกึล ชีกเยเอ พานือรี Toc Toc
หมุนไปรอบๆ เข็มนาฬิกากำลังหมุนไปรอบๆ Toc Toc

빙글빙글 빙그르 빙그르 Toc Toc
บิงกึลบิงกึล บิงกือรือ บิงกือรือ Toc Toc
หมุนไปรอบๆ หมุนไปรอบๆ Toc Toc

내 맘은 Up Up Up
แน มามึน Up Up Up
หัวใจของฉันพองโต

설레임은 가득해도 어려운 건 사실이야
ซอลเรอิมมึน กาดึกแฮโด ออรยออุน กอน ซาชิลรียา
ตอนที่ฉันรู้สึกตื่นเต้น ทุกอย่างก็ดูกลายเป็นเรื่องยากสำหรับฉัน

달빛 아래 서서 손을 잡아줄
ดัลบิช อาแร ซอซอ โซนึล ชาบาจุล
ใต้แสงจันทรานี้ คนที่เข้ามาจับมือฉันไว้

그런 사람 찾는 일 혹시 있을지
คือรอน ซารัม ชัจนึน อิล ฮกชี อิซซึลจี
คนแบบนี้ ฉันจะหาเจอไหมนะ

수많은 별들 중에 말야
ซูมันนึน บยอนดึล ชุงเง มัลยา
ท่ามกลางหมู่ดาวมากมาย

생각하는 찰나에 (눈이 번쩍)
แซงกักฮานึน ชัลนาเอ (นูนี บอนจอก)
เพียงแค่คิด (ตาของฉันก็เป็นประกาย)

너를 발견해 (입을 틀어막죠)
นอรึล บัลกยอนแฮ (อีบึล ทือรอมักจโย)
หากได้พบกับเธอคนนั้น (คงพูดอะไรไม่ออกเลยล่ะ)

거짓말 못하겠어
คอจิซมัล มซฮาเกซซอ
นี่ฉันไม่ได้โกหกนะ

나만의 소중한 마음을 모두 모두 모아서 
นามันเน โซจุงฮัน มาอือมึล โมดู โมดู โมอาซอ
ฉันจะเก็บรวบรวมหัวใจที่แสนล้ำค่าของฉันไว้

너에게 용기로 모든 걸
นอเอเก ยงกีโร โมดึน กอล
แล้วเอาความกล้าทั้งหมดของฉัน

보여주고 싶지만
โบยอจูโก ชิพจีมัน
แสดงออกไปให้เธอได้เห็น

시계바늘이 열두시 향해 빠르게 도착하면
ชีกเยบานือรี ยอลดูชี ฮยังแฮ ปารือเก โดชักฮามยอน
หากเมื่อเข็มนาฬิกาหมุนไปถึงเวลาเที่ยงคืน

내 마음을 남기고서 갈게 꼭 찾아줘
แน มาอือมึล นัมกีโกซอ กัลเก กก ชาจาจวอ
ฉันจะทิ้งหัวใจของฉันไว้ ช่วยตามหามันให้เจอทีนะ

우리의 미래에서
อูรีเอ มีแรเอซอ
ในอนาคตของเรา

빙글빙글 빙그르 빙그르 Toc Toc
บิงกึลบิงกึล บิงกือรือ บิงกือรือ Toc Toc
หมุนไปรอบๆ หมุนไปรอบๆ Toc Toc

빙글빙글 시계의 바늘이 Toc Toc
บิงกึลบิงกึล ชีกเยเอ พานือรี Toc Toc
หมุนไปรอบๆ เข็มนาฬิกากำลังหมุนไปรอบๆ Toc Toc

빙글빙글 빙그르 빙그르 Toc Toc
บิงกึลบิงกึล บิงกือรือ บิงกือรือ Toc Toc
หมุนไปรอบๆ หมุนไปรอบๆ Toc Toc

내 맘은 Up Up Up
แน มามึน Up Up Up
หัวใจของฉันพองโต

어릴 때 동화책에서는
ออริล แต ดงฮวาแชเกซอนึน
หนังสือนิทานวัยเด็กได้กล่าวเอาไว้ว่า

유리구두 하나 남기고 가던데
ยูรีกูดู ฮานา นัมกีโก กาดอนเด
พวกเขาได้ทิ้งรองเท้าแก้วเอาไว้ก่อนจะหายไป

아무것도 남기지도 않아도
อามูกอซโด นัมกีจีโด อันนาโด
แต่ไม่ว่าฉันจะทิ้งอะไรไว้

알아봐 줄 사람 있을지
อาราบวา ชุล ซารัม อิซซึลจี
ฉันก็รู้ดีว่าสุดท้ายต้องมีคนหามันเจอ

그런 사람 찾는 일 혹시 있을지
คือรอน ซารัม ชัจนึน อิล ฮกชี อิซซึลจี
คนแบบนี้ ฉันจะหาเจอไหมนะ

수많은 별들 중에 말야
ซูมันนึน บยอนดึล ชุงเง มัลยา
ท่ามกลางหมู่ดาวมากมาย

생각하는 찰나에 (눈이 번쩍)
แซงกักฮานึน ชัลนาเอ (นูนี บอนจอก)
เพียงแค่คิด (ตาของฉันก็เป็นประกาย)

너를 발견해 (입을 틀어막죠)
นอรึล บัลกยอนแฮ (อีบึล ทือรอมักจโย)
หากได้พบกับเธอคนนั้น (คงพูดอะไรไม่ออกเลยล่ะ)

거짓말 못하겠어
คอจิซมัล มซฮาเกซซอ
นี่ฉันไม่ได้โกหกนะ

나만의 소중한 마음을 모두 모두 모아서 
นามันเน โซจุงฮัน มาอือมึล โมดู โมดู โมอาซอ
ฉันจะเก็บรวบรวมหัวใจที่แสนล้ำค่าของฉันไว้

너에게 용기로 모든 걸
นอเอเก ยงกีโร โมดึน กอล
แล้วเอาความกล้าทั้งหมดของฉัน

보여주고 싶지만
โบยอจูโก ชิพจีมัน
แสดงออกไปให้เธอได้เห็น

시계바늘이 열두시 향해 빠르게 도착하면
ชีกเยบานือรี ยอลดูชี ฮยังแฮ ปารือเก โดชักฮามยอน
หากเมื่อเข็มนาฬิกาหมุนไปถึงเวลาเที่ยงคืน

내 마음을 남기고서 갈게 꼭 찾아줘
แน มาอือมึล นัมกีโกซอ กัลเก กก ชาจาจวอ
ฉันจะทิ้งหัวใจของฉันไว้ ช่วยตามหามันให้เจอทีนะ

우리의 미래에서
อูรีเอ มีแรเอซอ
ในอนาคตของเรา

빙글빙글 빙그르 빙그르 Toc Toc
บิงกึลบิงกึล บิงกือรือ บิงกือรือ Toc Toc
หมุนไปรอบๆ หมุนไปรอบๆ Toc Toc

빙글빙글 시계의 바늘이 Toc Toc
บิงกึลบิงกึล ชีกเยเอ พานือรี Toc Toc
หมุนไปรอบๆ เข็มนาฬิกากำลังหมุนไปรอบๆ Toc Toc

빙글빙글 빙그르 빙그르 Toc Toc
บิงกึลบิงกึล บิงกือรือ บิงกือรือ Toc Toc
หมุนไปรอบๆ หมุนไปรอบๆ Toc Toc

내 맘은 Up Up Up
แน มามึน Up Up Up
หัวใจของฉันพองโต

나는 종이 울려 돌아가야 해
นานึน ชงงี อุลรยอ โดรากายา แฮ
เมื่อเสียงกระดิ่งดัง มันก็ถึงเวลาที่ฉันต้องไป

달빛 노란 물든 이 시간에
ดัลบิช โนรัน มุลดึน อี ชีกาเน
กลับไปยังแสงสีเหลืองนวลของพระจันทร์

매일 아침 창문 틈에 햇살이 드리울 때
แมอิล อาชิม ชังมุน ทือเม แฮซซารี ดือรีอุล แต
ทุกๆวันในตอนที่แสงอาทิตย์ส่องแสงลอดผ่านหน้าต่าง

항상 널 생각할게 널 기억할게
ฮังซัง นอล แซงกักฮัลเก นอล กีออกฮัลเก
ฉันจะคิดถึงเธอ และฉันจะจดจำมันเอาไว้

반짝이는 날 잊지 말고 날 찾아줘
บันจากีนึน นัล อิจจี มัลโก นัล ชาจาจวอ
ตอนที่แสงแดดส่อง เธอเองก็อย่าลืมฉันเหมือนกันนะ ช่วยตามหาฉันให้เจอที

지금부터 나를 가득 채운 너를 모두 모아서
ชีกึมบูทอ นารึล กาดึก แชอุน นอรึล โมดู โมอาซอ
ตั้งแต่ตอนนี้ฉันจะเก็บรวบรวมทุกๆอย่าง

그대가 날 찾을 수 있게 밝게 빛나 줄 거야
คือแดกา นัล ชาจึล ซู อิซเก บัลเก บิชนา ชุล กอยา
เพื่อที่จะส่องสว่างให้เธอได้เห็น และตามหาฉันจนเจอ

열두시가 넘어 나는 다시 돌아가야만 해요
ยอลดูชีกัน นอมอ นานึน ดาชี โดรากายามัน แฮโย
หากผ่านพ้นเที่ยงคืนไป ฉันจะกลับมาอีกครั้ง

내 마음을 남기고서 갈게 꼭 만나자
แน มาอือมึล นัมกีโกซอ กัลเก กก มันนาจา
ฉันจะทิ้งหัวใจของฉันไว้ แล้วเราจะได้เจอกัน

우리의 미래에서
อูรีเอ มีแรเอซอ
ในอนาคตของเรา

빙글빙글 빙그르 빙그르 Toc Toc
บิงกึลบิงกึล บิงกือรือ บิงกือรือ Toc Toc
หมุนไปรอบๆ หมุนไปรอบๆ Toc Toc

빙글빙글 시계의 바늘이 Toc Toc
บิงกึลบิงกึล ชีกเยเอ พานือรี Toc Toc
หมุนไปรอบๆ เข็มนาฬิกากำลังหมุนไปรอบๆ Toc Toc

빙글빙글 빙그르 빙그르 Toc Toc
บิงกึลบิงกึล บิงกือรือ บิงกือรือ Toc Toc
หมุนไปรอบๆ หมุนไปรอบๆ Toc Toc

내 맘은 너 너 너
แน มามึน นอ นอ นอ
หัวใจของฉันเพื่อเธอ เธอ เธอ

Han : music.naver  
Trans : xxx monster
Lyrics : xxx monster


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

17:00

เนื้อเพลง+แปล Rosé (BLACKPINK) feat. Millennium - Just Dance (Mixnine Ost.)


เนื้อเพลง+แปล Rosé (BLACKPINK) feat. Millennium - Just Dance (Mixnine Ost.)아무도 모르게 왜 또 이렇게 난
อามูโด โมรือแก แว โต อีรอคเค นัน
ไม่มีใครรู้หรอก ว่าทำไมผมเป็นแบบนี้อีกแล้ว

혼자 멍하니 고갤 숙이고 있어
ฮนจา มองฮานี โคแกล ซูกีโก อิซซอ
ผมก้มหัวลง ใจลอยอยู่คนเดียว

내가 대체 왜 이러는 건데
แนกา แดเช แว อีรอนึน กอนเด
ทำไมผมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ ทำไมต้องทำอย่างนั้น

포기하고 싶어지는 걸 어떡해
โพกีฮาโก ชีพอจีนึน กอล ออตอคเค
ผมรู้สึกท้อถอยซะแล้ว ทำยังไงดี

다시 다짐을 해 봐도
ดาชี ดาชีมึล แฮ บวาโด
ถึงแม้จะลองคิดดูอีกกี่ครั้ง

이루기 힘든 바램일 뿐인걸
อีรูกี ฮิมดึน พาแรมิล ปูนินกอล
ฉันก็เห็นแต่คำว่าสิ้นหวัง

생각을 정리해봐도
แซงกากึล ชองรีแฮบวาโด
ถึงจะลองคิดดูอีกสักครั้ง

어지러운 내 맘 어떡해
ออจีรออุน แน มัม ออตอคเค
ใจฉันมันก็สับสนเช่นเดิม ทำยังไงดี

Just dance
แค่เต้น

Just dance
แค่มาเต้นกัน

All night long, I wanna dance
ตลอดค่ำคืนที่ยาวนานนี้ ฉันอยากจะเต้นต่อไป

Just dance
มาเต้นกัน

All night long, I wanna dance
ตลอดค่ำคืนที่ยาวนานนี้ ฉันอยากจะเต้นต่อไป

하루하루가 쳇바퀴처럼 네
ฮารูฮารูกา เชซบากวีชอรอม เน
เวลาก็ผ่านไปทุกๆวัน เหมือนกับลู่วิ่งไฟฟ้า

곁을 맴돌다 반복되는 듯해도
กยอทึล แมมดลดา บันบกดเวนึน ดึซแฮโด
ที่เหมือนว่าวิ่งอยู่ที่เดิมซ้ำๆ

매일매일이 네가 없이 힘들어도
แมอิลแมอีรี นีกา ออบซอ ฮิมดือรอโด
แม้ว่ามันจะลำบากยากเย็นเพราะไม่มีคุณ

내일이 오면 it’s gonna be alright
แนอีรี โอมยอน it’s gonna be alright
แต่พอถึงวันพรุ่งนี มันจะต้องไม่เป็นไร

다시 다짐을 해 봐도
ดาชี ดาชีมึล แฮ บวาโด
ถึงแม้จะลองคิดดูอีกกี่ครั้ง

이루기 힘든 바램일 뿐인걸
อีรูกี ฮิมดึน พาแรมิล ปูนินกอล
ฉันก็เห็นแต่คำว่าสิ้นหวัง

생각을 정리해봐도
แซงกากึล ชองรีแฮบวาโด
ถึงจะลองคิดดูอีกสักครั้ง

어지러운 내 맘 어떡해
ออจีรออุน แน มัม ออตอคเค
ใจฉันมันก็สับสนเช่นเดิม ทำยังไงดี

Just dance
แค่เต้น

Just dance
แค่มาเต้นกัน

All night long, I wanna dance
ตลอดค่ำคืนที่ยาวนานนี้ ฉันอยากจะเต้นต่อไป

Just dance
มาเต้นกัน

All night long, I wanna dance
ตลอดค่ำคืนที่ยาวนานนี้ ฉันอยากจะเต้นต่อไป

Good night, good night, good night
ฝันดีนะ

모든 걸 잠시 잊은 채로
โมดึน กอล ชัมชี อีจึน แชโร
ก็แค่ลืมเรื่องทุกๆอย่างไปก่อน

Good night, good night, good night
ฝันดีนะ

다시 새롭게 시작할 수 있게
ดาชี แชรบเก ชีจักฮัล ซู อิซเก
แล้วค่อยมาเริ่มกันใหม่อีกครั้ง

Good night, good night, good night
ฝันดีนะ

네 생각도 다 접어두고
นี แซงกักโด ดา ชอบอดูโก
ความคิดที่น่าปวดหัวของคุณน่ะ เก็บมันไปก่อนนะ

Good night, good night, good night
ฝันดีนะ

꿈속에서 너와 춤을 출래
กุมโซเกซอ นอวา ชูมึล ชุลแร
เพราะฉันอยากจะเต้นกับคุณในฝันยังไงล่ะ

Just dance
แค่เต้น

Just dance
แค่มาเต้นกัน

All night long, I wanna dance
ตลอดค่ำคืนที่ยาวนานนี้ ฉันอยากจะเต้นต่อไป

Just dance
มาเต้นกัน

All night long, I wanna dance
ตลอดค่ำคืนที่ยาวนานนี้ ฉันอยากจะเต้นต่อไป

Just dance
แค่ออกมาเต้นกัน

---------Credit---------
Han : http://genius.com
TH : xxx monster
Trans : xxx monster


วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

06:31

เนื้อเพลง+แปล Yuju (Gfriend) X Jihoo (IZ) - 하트시그널 (Heart Signal)เนื้อเพลง+แปล Yuju (Gfriend) X Jihoo (IZ) - 하트시그널 (Heart Signal)ALL Yuju Jihoo

너랑 나랑 우리 둘이 만날래
นอรัง นารัง อูรี ทูรี มันนัลแร
เธอกับฉัน เราควรมาพบกันดีไหม?

완벽해 널 꿈속에서 봤는걸
วันบยอคเค นอล กุมซคเกซอ บวัทนึนกอล
เธอเพอร์เฟกต์จนฉันเก็บเอาไปฝัน

숨 가쁘게 널 쫓아 온 걸 아니
ซุม คาปือเก นอล โจชาอน กอล อานิ
เธอรู้ไหมว่าฉันตามเธอไปโดยไม่รีรอเลย

너를 따라서 왔잖아
นอรึล ตาราซอ วัทจันนา
เพราะฉันมาหลังเธอ

내게 인사해줘 My Dream
แนเก อินซาแฮจวอ My Dream
พูดทักทายฉันในความฝัน

왜 이제야 널 만나게 됐을까
แว อีเจยา นอล มันนาเก ดเวทนึนกอล
ทำไมตอนนี้ฉันถึงได้พบเธอนะ

나는 마법처럼 빠져버렸어
นานึน มาบอบชอรอม ปาจยอบอรยอซซอ
ฉันตกหลุมรักเธออย่างมหัศจรรย์

니가 웃으면 세상이 온통 환해지는걸
นีกา อุซซือมยอน เซซังงี อนทง ฮวันแฮจีนึนกอล
เมื่อเธอยิ้มมา โลกทั้งโลกกลับกลายเป็นว่าสดใส

내게로 지금 니가 찾아왔잖아
แนเกโร ชีกึม นีกา ชาจาวัทจันนา
เธอเข้ามาหาฉันในตอนนี้เลย

너랑 나랑 우리 둘이 만날래
นอรัง นารัง อูรี ทูรี มันนัลแร
เธอกับฉัน เราควรมาพบกันดีไหม?

완벽해 널 꿈속에서 봤는걸
วันบยอคเค นอล กุมซคเกซอ บวัทนึนกอล
เธอเพอร์เฟกต์จนฉันเก็บเอาไปฝัน

숨 가쁘게 널 쫓아 온 걸 아니
ซุม คาปือเก นอล โจชาอน กอล อานิ
เธอรู้ไหมว่าฉันตามเธอไปโดยไม่รีรอเลย

너를 따라서 왔잖아
นอรึล ตาราซอ วัทจันนา
เพราะฉันมาหลังเธอ

내게 인사해줘 My Dream
แนเก อินซาแฮจวอ My Dream
พูดทักทายฉันในความฝัน

왠지 니가 나를 보는 것 같아
เวนจี นีกา นารึล โบนึน กอท กัททา
ฉันคิดว่าเธอกำลังมองมาที่ฉัน

자꾸 빨개지는 볼이 귀여워
ชากุ ปัลเกจีนึน บลรี ควียอวอ
แก้มแดงๆของเธอมันน่ารักจัง

너에게 내 마음
นอเอเก แน มาอึม
ฉันคิดว่า

건네 볼까 고민 고민해
กอนเน บลกา โคมิน โคมินแฮ
จะบอกความรู้สึกนี้กับเธอยังไงดี

우리 만난 건 운명인 것만 같아
อูรี มันนัน กอน อุนมยองอิน กอทมัน กัททา 
ฉันคิดว่ามันเป็นพรหมลิขิตที่เราได้เจอกัน

오늘밤에 너를 만나러 갈래
โอนึลบัมเม นอรึล มันนารอ คัลแร
ฉันจะไปพบเธอในคืนนี้

꿈속에서 나를 기다려줄래
กุมซคเกซอ นารึล คีดารยอจุลแร
เธอจะรอฉันในฝันของเธอได้หรือเปล่า

널 향한 마음이 가득한 그곳에서
นอล ฮยังฮัน มาอึมมี คาดึคคัน คือกทเซซอ
มันถูกเติมเต็มด้วยความรู้สึกของฉันที่มีต่อเธอ

날 기다려줘
นัล คีดารยอจวอ
โปรดรอฉันตรงนั้น

오늘은 꼭 고백할래
โอนือรึน กค โคแบคกัลแร
ฉันจะสารภาพความรู้สึกของฉัน

조급히 서두르지 않을거에요
โชกึบพี ซอดูรือจี อันนึลกอเอโย
ฉันจะไม่รีบร้อนใดๆ

기다릴께요
คีดาริลเกโย
ฉันจะรอเพียงเธอ

너에게 한걸음 한걸음씩만
นอเอเก ฮันกอลรึม ฮันกอลรึมชิคมัน
ฉันจะไปพบเธอเป็นครั้งแรก

다가와줘요
ทากาวาจวอโย
เข้ามาใกล้ฉันสิ

나를 좋아 한단 말이
นารึล โชอา ฮันดัน มัลรี
ฉันยังคงรู้สึกอึดอัด

아직 너무 어색하니까
อาจิค นอมู ออแซคคานีกา
ที่เธอชอบฉัน

내 손 지금 잡아줄래요
แน ซน ชีกึม ชับบาจุลแรโย
เพราะฉะนั้น โปรดกุมมือฉันไว้ในตอนนี้

너랑 나랑 우리 둘이 만날래
นอรัง นารัง อูรี ทูรี มันนัลแร
เธอกับฉัน เราควรมาพบกันดีไหม?

완벽해 널 꿈속에서 봤는걸
วันบยอคเค นอล กุมซคเกซอ บวัทนึนกอล
เธอเพอร์เฟกต์จนฉันเก็บเอาไปฝัน

숨 가쁘게 널 쫓아 온 걸 아니
ซุม คาปือเก นอล โจชาอน กอล อานิ
เธอรู้ไหมว่าฉันตามเธอไปโดยไม่รีรอเลย

너를 따라서 왔잖아
นอรึล ตาราซอ วัทจันนา
เพราะฉันมาหลังเธอ

내게 인사해줘 My Dream
แนเก อินซาแฮจวอ My Dream

พูดทักทายฉันในความฝัน

내게 고백해줘
แนเก โคแบคเคจวอ
สารภาพความรู้สึกที่มีต่อฉัน

You My Dream
เธอคือความฝันของฉัน

---------Credit---------
Han : Klyrics
TH : Panvis (MoonsunX)
Trans : TAEOURxx THAISUB


About

Tags