วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เนื้อเพลง+แปล Jessica - Summer Stormเนื้อเพลง+แปล Jessica - Summer Storm가식적인 인사보다는
กาชิกชอกิน อินซาโบดานึน
แทนที่จะแกล้งทำเป็นทักทายกัน

Oh I’d rather be alone
ฉันขออยู่คนเดียวดีกว่า

시간낭빈 하지 않을래
ชีกันนังบิน ฮาจี อันนึลแร
ฉันไม่อยากรีรออะไรอีกแล้ว

이것 또한 지나가겠지
อีกอซ โตฮัน ชีนากาเกซจี
ฉันเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป

늘 그래왔거든
นึล คือแรวัซกอดึน
ฉันเชื่อแบบนั้นเสมอ

또 한번 강해지겠지
โต ฮันบอน คังแฮจีเกซจี
ฉันจะต้องกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งให้ได้

아름다운 이별이라 하지 마
อารึมดาอุน อีบยอรีรา ฮาจี มา
อย่าเรียกว่ามันคือการจากลาที่สวยงาม

이기적인 거니까
อีกีชอกิน กอนีกา
มันดูเห็นแก่ตัว

또 기대하게 되잖아
โต กีแดฮาเก ดเวจันนา
ตอนนี้ฉันคาดหวังถึงมันอีกครั้ง

너는 아니겠지만
นอนึน อานีเกซจีมัน
แต่เธอกลับไม่คิดแบบนั้น

비가 오던 그날 You & I
พีกา โอดอน คือนัล You & I
เธอกับฉันในวันที่ฝนกำลังตกกระหน่ำ

아무 말도 없던 그 순간
อามู มัลโด ออบดอน คือ ซุนกัน
เราต่างไม่พูดอะไรออกมาสักคำ

너와 나 사이에는 어색한 공기만이
นอวา นา ซาอีเอนึน ออแซกฮัน กงกีมานี
ระหว่างเรามีแต่ความอึดอัด

우리를 밀어내 차갑던 표정만
อูรีรึล มีรอแน ชากับดอน พโยจองมัน
มีเพียงการกระทำที่แสนเย็นชาที่กำลังผลักพวกเราออกจากกัน

이젠 you & I
อีเจน you & I
ตอนนี้เธอกับฉัน

다시 돌아갈 수 있을까
ดาชี โดรากัล ซู อิซซึลกา
จะกลับไปตอนนั้นอีกครั้งได้ไหมนะ?

마지막 그마저도 난 아직 그리운데
มาจีมัก คือมาจอโด นัน อาจิก คือรีอุนเด
เพราะฉันยังคงคิดถึงช่วงเวลาสุดท้ายของเรา

여전히 그래 난
ยอจอนฮี คือแร นัน
ทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนกับตอนนั้น

흐르는 그 빗속으로
ฮือรือนึน คือ บิซโซกือโร
ท่ามกลางเม็ดฝนที่ตกลงมา

내 눈물 속으로
แน นุนมุล โซกือโร
ตกลงมาพร้อมกับน้ำตาของฉันเอง

Bring me back to the summer storms
พาฉันย้อนกลับไปยังพายุฤดูร้อนที่โหมกระหน่ำ

With you and I
ของเธอและฉันที

폭풍처럼 지나가고서
พกพุงชอรอม ชีนากาโกซอ
เหมือนว่าพายุกำลังจะผ่านไป

다시 눈을 떠보니
ดาชี นูนึล ตอโบนี
เมื่อฉันลืมตาขึ้นมา

You’re no longer here I realize
ฉันก็พบว่าเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยกันอีกแล้ว

있는 그대로 믿었던 내가 참 바보 같아
อิซนึน คือแดโร มิดดอซดอน แนกา ชัม พาโบ กาทา
ฉันโง่เองที่ยังคิดว่าเธอยังคงอยู่ด้วยกัน

쓸데없는 미련만 남아있어
ซึลเดออบนึน มีรยอนมัน นามาอิซซอ
ทั้งๆที่ความจริงมันไม่เหลืออะไรอีกแล้ว

기억 속에 묶인 채
กีออก โซเก มุกกิน แช
นอกจากความทรงจำ

아름다운 이별이라 하지 마
อารึมดาอุน อีบยอรีรา ฮาจี มา
อย่าเรียกว่ามันคือการจากลาที่สวยงาม

이기적인 거니까
อีกีชอกิน กอนีกา
มันดูเห็นแก่ตัว

또 기대하게 되잖아
โต กีแดฮาเก ดเวจันนา
ตอนนี้ฉันคาดหวังถึงมันอีกครั้ง

너는 아니겠지만
นอนึน อานีเกซจีมัน
แต่เธอกลับไม่คิดแบบนั้น

비가 오던 그날 You & I
พีกา โอดอน คือนัล You & I
เธอกับฉันในวันที่ฝนกำลังตกกระหน่ำ

아무 말도 없던 그 순간
อามู มัลโด ออบดอน คือ ซุนกัน
เราต่างไม่พูดอะไรออกมาสักคำ

너와 나 사이에는 어색한 공기만이
นอวา นา ซาอีเอนึน ออแซกฮัน กงกีมานี
ระหว่างเรามีแต่ความอึดอัด

우리를 밀어내 차갑던 표정만
อูรีรึล มีรอแน ชากับดอน พโยจองมัน
มีเพียงการกระทำที่แสนเย็นชาที่กำลังผลักพวกเราออกจากกัน

이젠 you & I
อีเจน you & I
ตอนนี้เธอกับฉัน

다시 돌아갈 수 있을까
ดาชี โดรากัล ซู อิซซึลกา
จะกลับไปตอนนั้นอีกครั้งได้ไหมนะ?

마지막 그마저도 난 아직 그리운데
มาจีมัก คือมาจอโด นัน อาจิก คือรีอุนเด
เพราะฉันยังคงคิดถึงช่วงเวลาสุดท้ายของเรา

여전히 그래 난
ยอจอนฮี คือแร นัน
ทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนกับตอนนั้น

흐르는 그 빗속
ฮือรือนึน คือ บิซซก
ท่ามกลางเม็ดฝนที่ตกลงมา

이제 조금씩 담담해 지는
อีเจ โชกึมชิก ดัมดัมแฮ จีนึน
ฉันเริ่มรู้สึกว่างเปล่าขึ้นทีละนิด

내 모습에 눈물이 고여
แน โมซือเบ นุนมูรี โกยอ
น้ำตาของฉันค่อยๆไหลลงมา

우리 둘만의 추억은 기억 속에
อูรี ดุลมันเน ชูออกึน กีออก โซเก
ความทรงจำของสองเรา

희미해져
ฮึยมีแฮจยอ
มันกำลังจะเลือนหายไป

그 여름 속에 너를 볼 수 없다는 게
คือ ยอรึม โซเก นอรึล บล ซู ออบดานึน เก
ในฤดูร้อนครั้งนั้น ฉันมองไม่เห็นเธออีกต่อไปแล้ว

두려웠었어 다 돌이킬 수 없는 걸 
ดูรยอวอซซอซซอ ดา โดรีคิล ซู ออบนึน กอล
ฉันกลัวว่าเราจะกลับไปตอนนั้นไม่ได้อีก

나 잘 알기에
นา ชัล อัลกีเอ
เพราะฉันรู้ดีว่าคงกลับไปไม่ได้

눈물이 났어
นุนมูรี นัซซอ
เลยได้แต่ปล่อยให้น้ำตาไหลลงมาแบบนี้

엇갈린 길을 헤매다 지금의 난
ออซกัลริน กีรึล เฮแมดา ชีกึมเม นัน
ฉันเดินไปในเส้นทางใหม่ 

후회 않겠어
ฮูฮเว อันเกซซอ
ฉันไม่เสียใจหรอกนะที่ฉันทำแบบนี้

‘Cause I heard that you sleep better tonight
เพราะฉันได้ยินว่าตอนนี้เธอกำลังนอนหลับอย่างสบายใจ

Than the summer storms
กว่าตอนที่พายุฤดูร้อนนั้นกระหน่ำ

비가 오던 그날 You & I
พีกา โอดอน คือนัล You & I
เธอกับฉันในวันที่ฝนกำลังตกกระหน่ำ

아무 말도 없던 그 순간
อามู มัลโด ออบดอน คือ ซุนกัน
เราต่างไม่พูดอะไรออกมาสักคำ

너와 나 사이에는 어색한 공기만이
นอวา นา ซาอีเอนึน ออแซกฮัน กงกีมานี
ระหว่างเรามีแต่ความอึดอัด

우리를 밀어내 차갑던 표정만
อูรีรึล มีรอแน ชากับดอน พโยจองมัน
มีเพียงการกระทำที่แสนเย็นชาที่กำลังผลักพวกเราออกจากกัน

이젠 you & I
อีเจน you & I
ตอนนี้เธอกับฉัน

다시 돌아갈 수 있을까
ดาชี โดรากัล ซู อิซซึลกา
จะกลับไปตอนนั้นอีกครั้งได้ไหมนะ?

마지막 그마저도 난 아직 그리운데
มาจีมัก คือมาจอโด นัน อาจิก คือรีอุนเด
เพราะฉันยังคงคิดถึงช่วงเวลาสุดท้ายของเรา

여전히 그래 난
ยอจอนฮี คือแร นัน
ทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนกับตอนนั้น

흐르는 그 빗속으로
ฮือรือนึน คือ บิซโซกือโร
ท่ามกลางเม็ดฝนที่ตกลงมา

내 눈물 속으로
แน นุนมุล โซกือโร
ตกลงมาพร้อมกับน้ำตาของฉันเอง

Bring me back to the summer storms
พาฉันย้อนกลับไปยังพายุฤดูร้อนที่โหมกระหน่ำ

With you and I
ของเธอและฉันที

With you and I
เธอและฉัน

Bring me back to the summer storms
พาฉันย้อนกลับไปยังพายุฤดูร้อนที่โหมกระหน่ำ

With you and I
ของเธอและฉันที

---------Credit---------
Han : Klyrics
Trans&TH Lyrics : xxx monster


เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม
● Saturday Night


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags