วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เนื้อเพลง+แปล Monsta X - Shine Forever


เนื้อเพลง+แปล Monsta X - Shine Forever니가 내 옆에 있어
นีกา แน ยอเพ อิซซอ
คุณอยู่เคียงข้างผม สำหรับผมแล้ว

너보다 빛이 나는 건 없어 예
นอโบดา บีชี นานึน กอน ออบซอ เย
ไม่มีสิ่งใดเปล่งประกายมากไปกว่าคุณ

지금 헤매고 있어
ชีกึม เฮแมโก อิซซอ
ตอนนี้ผมกำลังหลงทาง

길을 잃어버린 아이처럼
กีรึล อิลฮอบอริน อาอีชอรอม
เหมือนเด็กที่จำทางไม่ได้

One & only like a holy
คุณแค่เพียงผู้เดียวที่ราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

I’m fascinated by the bright light of your beauty
ถูกทำให้ลุ่มหลงด้วยแสงสว่างจากความงดงามของคุณ

어두웠던 날들에
ออดูวอซดอน นัลดือเร
ในวันที่มืดมิดเหล่านั้น

이제 너를 대입해
อีเจ นอรึล แดอิบแฮ
ตอนนี้ผมได้คุณมาทดแทนแล้ว

날 온통 밝게 물들여줘 하얗게
นัล อนทง บัลเก มุลดึลยอจวอ ฮายาเก
เปลี่ยนตัวผมให้สว่างราวกับสีขาวไปทั้งตัว

You’re so beautiful 더 빛이나
You’re so beautiful ดอ บีชีนา
คุณช่างงดงาม เปล่งประกายมากกว่าเดิม

너를 계속 볼 수 있게
นอรึล กเยซก บล ซู อิซเก
ผมสามารถมองคุณได้ต่อไปเรื่อยๆ

한번으로 만족 못해
ฮันบอนือโร มันจก มซแฮ
แต่แค่ครั้งเดียวมันยังไม่พอ

다시 웃어줘 그렇게
ดาชี อูซอจวอ คือรอคเค
ได้โปรดยิ้มอีกครั้ง แบบนั้นแหละ

두 팔 벌려 내게로 와서 안겨
ดู พัล บอลรยอ แนเกโร วาซอ อันกยอ
มาหาผมด้วยสองแขนที่อ้าออก กอดผม

꼭 안겨 내 품 안에 안겨
กก อันกยอ แน พุม อาเน อันกยอ
กอดผมแน่นๆ เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของผม

빈 공간에 널 채워두고 싶어
บิน กงกาเน นอล แชวอดูโก ชีพอ
ผมอยากเติมเต็มคุณในพื้นที่ว่างเปล่า

내가 너를 비출게
แนกา นอรึล บีชุลเก
ผมจะส่องแสงให้คุณเอง

Shine forever 예 예 예 예 예 예
Shine forever เย เย เย เย เย เย
เปล่งประกายตลอดไป

Shine forever 주윌 봐 니가 빛나잖아
Shine forever ชูวิล บวา นีกา บิชนาจันฮา
ช่างเปล่งประกาย มองรอบๆสิ คุณเปล่งประกายอยู่นะ

Shine forever
จะส่องแสงเช่นนี้ตลอดไป

내가 널 비추는 유일한 spotlight
แนกา นอล บีชูนึน ยูอิลฮัน spotlight
ผมเป็นสปอร์ตไลท์หนึ่งเดียวที่ส่องแสงให้คุณ

니가 있는 매 순간이 하이라이트
นีกา อิซนึน แม ซุนกานี ฮาอีราอีทือ
ทุกช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ด้วยมันคือ highlight

Shine forever Forever know

넌 내게로 you know ah
นอน แนเกโร you know ah
เข้ามาหาผมนะ คุณคงรู้ใช่ไหม

다른 남자들에게는 널 더는 보여주지마
ดารึน นัมจาดือเรเกนึน นอล ดอนึน โบยอจูจีมา
คุณอย่าให้พวกผู้ชายคนอื่นเห็นไปมากกว่านี้เลย

니가 힘들 테니까
นีกา ฮิมดึล เทนีกา
ผมคิดว่าคุณจะลำบากเปล่าๆ

니가 혼자 있지 않게
นีกา ฮนจา อิซจี อันเก
คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะ

내가 있어줄게 너의 곁에
แนกา อิซซอจุลเก นอเอ กยอทเท
ผมจะอยู่ข้างๆคุณเอง

너란 따뜻한 빛을 담고
นอรัน ตาตึซฮัน บีชึล ดัมโก
เติมเต็มแสงที่อบอุ่นเช่นคุณ

나란 꽃은 광합성
นารัน โกชึน กวังฮับซอง
ผมจะเป็นดอกไม้ที่รับแสงเอง

찬란한 천사
ชันรันฮัน ชอนซา
นางฟ้าที่เป่ลงประกาย

내 눈을 멀게 하소서
แน นูนึล มอลเก ฮาโซซอ
ได้โปรดทำให้ตาของผมมองไม่เห็นที

비로소 나로서 이제야 그대를 알았어
บีโรโซ นาโรซอ อีเจยา คือแดรึล อารัซซอ
เป็นเพราะผม ตอนนี้ผมเข้าใจคุณแล้ว

너의 화려함
นอเอ ฮวารยอฮัม
ความสง่างามของคุณ

그 날개를 달고 날아와줘
คือ นัลแกรึล ดัลโก นาราวาจวอ
กางปีกนั้นแล้วบินมาหาผมนะ

You’re so beautiful 더 빛이나
You’re so beautiful ดอ บีชีนา
คุณช่างงดงาม เปล่งประกายมากกว่าเดิม

너를 계속 볼 수 있게
นอรึล กเยซก บล ซู อิซเก
ผมสามารถมองคุณได้ต่อไปเรื่อยๆ

한번으로 만족 못해
ฮันบอนือโร มันจก มซแฮ
แต่แค่ครั้งเดียวมันยังไม่พอ

다시 웃어줘 그렇게
ดาชี อูซอจวอ คือรอคเค
ได้โปรดยิ้มอีกครั้ง แบบนั้นแหละ

두 팔 벌려 내게로 와서 안겨
ดู พัล บอลรยอ แนเกโร วาซอ อันกยอ
มาหาผมด้วยสองแขนที่อ้าออก กอดผม

꼭 안겨 내 품 안에 안겨
กก อันกยอ แน พุม อาเน อันกยอ
กอดผมแน่นๆ เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของผม

빈 공간에 널 채워두고 싶어
บิน กงกาเน นอล แชวอดูโก ชีพอ
ผมอยากเติมเต็มคุณในพื้นที่ว่างเปล่า

내가 너를 비출게
แนกา นอรึล บีชุลเก
ผมจะส่องแสงให้คุณเอง

Shine forever 예 예 예 예 예 예
Shine forever เย เย เย เย เย เย
เปล่งประกายตลอดไป

Shine forever 주윌 봐 니가 빛나잖아
Shine forever ชูวิล บวา นีกา บิชนาจันฮา
ช่างเปล่งประกาย มองรอบๆสิ คุณเปล่งประกายอยู่นะ

Shine forever
จะส่องแสงเช่นนี้ตลอดไป

내가 널 비추는 유일한 spotlight
แนกา นอล บีชูนึน ยูอิลฮัน spotlight
ผมเป็นสปอร์ตไลท์หนึ่งเดียวที่ส่องแสงให้คุณ

니가 있는 매 순간이 하이라이트
นีกา อิซนึน แม ซุนกานี ฮาอีราอีทือ
ทุกช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ด้วยมันคือ highlight

Shine forever Forever know

넌 내게로 you know ah
นอน แนเกโร you know ah
เข้ามาหาผมนะ คุณคงรู้ใช่ไหม

나와 내 모든 것을 걸고
นาวา แน โมดึน กอซึล กอลโก
เดิมพันด้วยตัวผมและทุกๆอย่างของผม

빛이 나는 네게 달려갈게 예
บีชี นานึน เนเก ดัลรยอกัลเก เย
ผมจะวิ่งไปหาคุณให้ราวกับแสงสว่าง

생각은 모두 떨쳐
แซงกากึน โมดู ตอลชยอ
ลืมทุกอย่างที่คิดไปให้หมด

네게 집중할 시간만 내게 남게 예
เนเก ชิบจุงฮัล ชีกันมัน แนเก นัมเก เย
ผมใช้เวลาเพื่อสนใจแค่เพียงคุณ สำหรับผมก็เพียงแค่นั้น

너의 찬란한 빛
นอเอ ชันรันฮัน บิช
แสงที่เปล่งประกายของคุณ

널 만지게 해줘
นอล มันจีเก แฮจวอ
ให้ผมได้สัมผัสคุณเถอะนะ

온기로 가득한 품
อนกีโร กาดึกฮัน พุม
อ้อมกอดที่เต็มไปด้วยไออุ่น

그 품에 안기게 해줘
คือ พูเม อันกีเก แฮจวอ
ได้โปรดกอดผมด้วยอ้อมกอดนั้น

shine forever 계속 빛나줘
shine forever กเยซก บิชนาจวอ
ได้โปรดส่องแสงต่อไป

내 길을 잃어 헤매더라도 계속 빛나줘
แน กีรึล อิลฮอ เฮแมดอราโด กเยซก บิชนาจวอ
แม้ว่าผมจะหลงทางก็ส่องแสงต่อไปนะ

Shine forever 예 예 예 예 예 예
Shine forever เย เย เย เย เย เย
เปล่งประกายตลอดไป

Shine forever 주윌 봐 니가 빛나잖아
Shine forever ชูวิล บวา นีกา บิชนาจันฮา
ช่างเปล่งประกาย มองรอบๆสิ คุณเปล่งประกายอยู่นะ

Shine forever
จะส่องแสงเช่นนี้ตลอดไป

내가 널 비추는 유일한 spotlight
แนกา นอล บีชูนึน ยูอิลฮัน spotlight
ผมเป็นสปอร์ตไลท์หนึ่งเดียวที่ส่องแสงให้คุณ

니가 있는 매 순간이 하이라이트
นีกา อิซนึน แม ซุนกานี ฮาอีราอีทือ
ทุกช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ด้วยมันคือ highlight

Shine forever Forever know

넌 내게로 you know ah
นอน แนเกโร you know ah
เข้ามาหาผมนะ คุณคงรู้ใช่ไหม

Shine forever
ส่องแสงเช่นนี้ตลอดไป

Hangul : klyrics 
Trans : shrlyny93
lyrics : xxx monster


1 ความคิดเห็น:

  1. ขอเพลง Gravity - Monsta X ด้วยได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ ><

    ตอบลบ

About

Tags