วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

เนื้อเพลง+แปล Monsta x - 5:14 (Last Page)เนื้อเพลง+แปล Monsta x - 5:14 (Last Page)We gotta slow it down
เราควรไปกันแบบเรื่อยๆ

기억해 이 시간
กีออกแฮ อี ชีกัน
จดจำช่วงเวลาเหล่านี้เอาไว้

We gotta slow it down
เราควรไปกันแบบเรื่อยๆ

기억해 이 시간
กีออกแฮ อี ชีกัน
จดจำช่วงเวลาเหล่านี้เอาไว้

We gotta slow it down slow it down
เราควรไปกันแบบเรื่อยๆ ค่อยๆไปกันช้าๆ

기억해 이 시간
กีออกแฮ อี ชีกัน
จดจำช่วงเวลาเหล่านี้เอาไว้

요즘도 잠들지 못하고서
โยจึมโด ชัมดึลจี มซฮาโกซอ
ทุกวันนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับเลย

잠자리를 뒤척여 매일
ชัมจารีรึล ดวีชอกยอ แมอิล
พลิกตัวไปมาแทบทั้งคืน

시간도 계속 흘러만 가네
ชีกันโด กเยซก ฮึลรอมัน กาเน
เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆ

다들 자고 있겠지 maybe
ดาดึล ชาโก อิซเกซจี maybe
คนอื่นเขาก็คงหลับกันไปแล้ว

상상해 우리의 이야기란
ซังซังแฮ อูรีเอ อียากีรัน
ลองนึกดูสิถ้าเกิดเรื่องราวของเราเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง

책이 있다면 어떤 엔딩일까
แชกกี อิซดามยอน ออตอน เอนดิงอิลกา
มันควรมีฉากจบเป็นแบบไหนดีล่ะ

다들 잠든 다섯 시 십사 분
ดาดึล ชัมดึน ดาซอซ ชี ชิบซา บุน
ห้าทุ่มสิบสี่นาที เวลาที่ใครๆ

그 마지막 페이지엔
คือ มาจีมัก เพอีจีเอน
ก็ต่างเข้านอนกันในหน้าสุดท้าย

아마도 우린 뻔하지 않은
อามาโด อูริน ปอนฮาจี อันนึน
บางทีตอนจบของเรามันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจน

그런 해피엔딩 일거야 그럴 거야
คือรอน แฮพีเอนดิง อิลกอยา คือรอล กอยา
แต่มันอาจจะจบดีกว่าที่เราคิดก็ได้นะ

아마도 우린 모든 이야기가 그렇듯
อามาโด อูริน โมดึน อียากีกา คือรอคดึซ
บางทีก็อาจเหมือนเรื่องอื่นๆ

슬프기도 다치기도
ซึลพือกีโด ดาชีกีโด
ที่เราจะต้องเศร้าและเจ็บปวด

아마도 우린
อามาโด อูริน 
แต่พวกเรา

오 그런 아픔까지도 함께 할 테니까
โอ คือรอน อาพึมกาจีโด ฮัมเก ฮัล เทนีกา
ก็จะผ่านความเจ็บปวดพวกนั้นไปด้วยกัน

아마도 우린
อามาโด อูริน 
บางทีเรา

지금처럼 언제나 함께 잠에 들 거야
ชีกึมชอรอม ออนเจนา ฮัมเก ชัมเม ดึล กอยา
อาจจะได้หลับใหลไปด้วยกันเหมือนในตอนนี้

그럴 거야
คือรอล กอยา
มันต้องเป็นแบบนั้นแหละ

무대를 뒤로 팬들을 뒤로
มูแดรึล ดวีโร แพนดึลรึล ดวีโร
ฉากหลังของการอยู่บนเวทีและการเจอหน้ากับแฟนๆ

하고서 집에 돌아가는 길
ฮาโกซอ ชิบเบ ดลรากานึน กิล
คือเส้นทางการกลับบ้าน

집에 돌아가는 길
ชิบเบ ดลรากานึน กิล
เส้นทางการกลับบ้าน

아쉬웠던 무대 아쉬웠던 것들
อาชวีวอซดอน มูแด อาชวีวอซดอน กอซดึล
สิ่งที่บกพร่องบนเวที สิ่งเหล่านั้น

사소한 얘기를 나누다 얘기를 나누다
ซาโซฮัน แยกีรึล นานูดา แยกีรึล นานูดา
เราก็เอามาพูดกันเรื่อยเปื่อย

어쩌다 말해본 어제 새벽 속 나의 상상
ออซอดา มัลแฮบน ออเจ แซบยอก ซก นาเอ ซังซัง
เมื่อวานเราก็ได้คุยกัน

주제를 얘기로 시간은
ชูเจรึล แยกีโร ชีกันนึน
เกี่ยวกับเรื่องที่จินตนาการเอาไว้

흐르면서 잠든
ฮือรือมยอนซอ ชัมดึน
ช่วงเวลาที่คุยกันนั้นเวลาก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆ

시간은 다섯 시 십사 분
ชีกันนึน ดาซอซ ชี ชิบซา บุน
ตอนนี้ก็ห้าทุ่มสิบสี่นาทีแล้ว

또 같은 꿈을 꾸며 미소 지었네
โต กัททึน กุมมึล กูมยอ มีโซ ชีออซเน
พวกเราฝันถึงเรื่องเดียวกันแล้วยิ้มออกมา

아마도 우린 뻔하지 않은
อามาโด อูริน ปอนฮาจี อันนึน
บางทีตอนจบของเรามันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจน

그런 해피엔딩 일거야 그럴 거야
คือรอน แฮพีเอนดิง อิลกอยา คือรอล กอยา
แต่มันอาจจะจบดีกว่าที่เราคิดก็ได้นะ

아마도 우린 모든 이야기가 그렇듯
อามาโด อูริน โมดึน อียากีกา คือรอคดึซ
บางทีก็อาจเหมือนเรื่องอื่นๆ

슬프기도 다치기도
ซึลพือกีโด ดาชีกีโด
ที่เราจะต้องเศร้าและเจ็บปวด

아마도 우린
อามาโด อูริน 
แต่พวกเรา

오 그런 아픔까지도 함께 할 테니까
โอ คือรอน อาพึมกาจีโด ฮัมเก ฮัล เทนีกา
ก็จะผ่านความเจ็บปวดพวกนั้นไปด้วยกัน

아마도 우린
อามาโด อูริน 
บางทีเรา

지금처럼 언제나 함께 잠에 들 거야
ชีกึมชอรอม ออนเจนา ฮัมเก ชัมเม ดึล กอยา
อาจจะได้หลับใหลไปด้วยกันเหมือนในตอนนี้

그럴 거야
คือรอล กอยา
มันต้องเป็นแบบนั้นแหละ

514 기억해 이 시간
โออิลซา กีออกแฮ อี ชีกัน
14เดือน5 จดจำช่วงเวลานี้เอาไว้

(14เดือน5 วันเดบิวต์ของม่อนเอ็กซ์ค่า)

내게 평생 선물을 쥐어준 이날
แนเก พยองแซง ซอนมุลรึล ชวีออจุน อีนัล
วันที่ผมได้รับของขวัญอันแสนวิเศษ

그래 이게 행복이야 인마
คือแร อีเก แฮงบกกียา อินมา
ใช่ มันมีความสุขมากเลยนะ

꿀 같은 추억을 준
กุล กัททึน ชูออกกึล ชุน
ได้รับความทรงจำที่ราวกับน้ำผึ้ง

허니 타임이야
ฮอนี ทาอิมอียา
มันเป็นช่วงเวลาอันหอมหวาน

난 행복해 노래할 수 있기에
นัน แฮงบกแฮ โนแรฮัล ซู อิซกีเอ
ผมมีความสุขก็เพราะได้ร้องเพลง

나의 슬픔과 기쁨 나눌 수 있기에
นาเอ ซึลพึมกวา กีปึม นานุล ซู อิซกีเอ
ได้แบ่งปันความสุข และความเศร้าออกมา

앞에 있지 않아도
อัพเพ อิซจี อันนาโด
รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นของคุณ

느낄 수 있는 온기에
นือกิล ซู อิซนึน อนกีเอ
ถึงจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันก็ตาม

오늘도 편히 눈을 감아
โอนึลโด พยอนฮี นุนนึล กัมมา
วันนี้ผมคงหลับได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว

I know u’re there
ผมรู้ว่าคุณยังอยู่ข้างๆเสมอ

아마도 우린 뻔하지 않은
อามาโด อูริน ปอนฮาจี อันนึน
บางทีตอนจบของเรามันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจน

그런 해피엔딩 일거야 그럴 거야
คือรอน แฮพีเอนดิง อิลกอยา คือรอล กอยา
แต่มันอาจจะจบดีกว่าที่เราคิดก็ได้นะ

아마도 우린 모든 이야기가 그렇듯
อามาโด อูริน โมดึน อียากีกา คือรอคดึซ
บางทีก็อาจเหมือนเรื่องอื่นๆ

슬프기도 다치기도
ซึลพือกีโด ดาชีกีโด
ที่เราจะต้องเศร้าและเจ็บปวด

아마도 우린
อามาโด อูริน 
แต่พวกเรา

오 그런 아픔까지도 함께 할 테니까
โอ คือรอน อาพึมกาจีโด ฮัมเก ฮัล เทนีกา
ก็จะผ่านความเจ็บปวดพวกนั้นไปด้วยกัน

아마도 우린
อามาโด อูริน 
บางทีเรา

지금처럼 언제나 함께 노래할거야
ชีกึมชอรอม ออนเจนา ฮัมเก โนแรฮัลกอยา
อาจจะได้ร้องเพลงไปด้วยกันเหมือนในตอนนี้

그럴 거야
คือรอล กอยา
มันต้องเป็นแบบนั้นแหละ

We gotta slow it down
เราควรไปกันแบบเรื่อยๆ

기억해 이 시간
กีออกแฮ อี ชีกัน
จดจำช่วงเวลาเหล่านี้เอาไว้

We gotta slow it down
เราควรไปกันแบบเรื่อยๆ

기억해 이 시간
กีออกแฮ อี ชีกัน
จดจำช่วงเวลาเหล่านี้เอาไว้

We gotta slow it down slow it down
เราควรไปกันแบบเรื่อยๆ ค่อยๆไปกันช้าๆ

기억해 이 시간
กีออกแฮ อี ชีกัน
จดจำช่วงเวลาเหล่านี้เอาไว้

---------Credit---------
Han : Klyrics
TH Lyrics : xxx monster
Trans : 89 Br

♡ขอโทษที่ไม่ได้อัพนานนะคะ พอดีเราไปตจว.มาค่ะเพิ่งกลับ เลยไม่ได้อัพเลยอาทิตย์นึงเต็มๆ 55555 เพลงนี้เพลงสุดท้ายในอัลบั้มแล้วค่ะ คนที่รีเควสมาขอโทษด้วยนะคะที่อัพช้าไปหน่อย ต่อจากนี้จะอัพรัวๆแล้วค่ะ 555555

เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม
》Beautiful
》Incomparable


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags