วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เนื้อเพลง+แปล NCT Dream - My First And Lastเนื้อเพลง+แปล NCT Dream - My First And Lastoh maybe maybe
โอ้ บางครั้งบางที

이건 사랑일지도 몰라
อีกอน ซารังงิลจีโด มลรา
นี่อาจจะเป็นรัก

이미 내 눈에는 너만 보여 난
อีมี แน นุนเนนึน นอมัน โบยอ นัน
เพราะตาของผมมองเห็นแต่คุณไปแล้ว

아직 아닐 거라 겁을 먹어도
อาจิค อานิล กอรา กอบบึล มอคกอโด
แม้ผมจะยังกังวลว่ามันจะยังไม่ใช่

oh 내게도 온 것 같아
oh แนเกโด อน กอท กัททา
แต่ผมคิดว่ามันกำลังเดินทางมาหาผม

책에 적힌 글자들이 현실이 돼
แชคเค ชอคกิน คึลจาดึลรี ฮยอนชิลรี ดเว
ตัวหนังสือในหนังสือคือความจริง

가슴이 곧 터져 버릴 것 같아
คาซึมมี กท กอจยอ บอริล กอท กัททา
ผมคิดว่าใจของผมคงจะระเบิดเร็งๆนี้

oh 아냐 어떤 말로도 설명할 수 없어
oh อานยา ออตอน มัลโรโด ซอลมยองฮัล ซู ออบซอ
โอ้ ผมทำไม่ได้ อธิบายไม่ถูก

그래 나에겐 너뿐이야
คือแร นาเอเกน นอปุนนียา
ใช่ คุณคือหนึ่งเดียวของผม

내가 어디 있어도 꿈속에서도
แนกา ออดี อิซซอโด กุมซคเกซอโด
ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหน หรือแม้แต่ในฝัน

oh 나에겐 너뿐이야
oh นาเอเกน นอปุนนียา
โอ้ คุณก็ยังเป็นหนึ่งเดียวของผม

남은 인생을 걸고 말할게
นัมมึน อินแซงงึล กอลโก มัลรัลเก
ผมขอสัญญาด้วยชีวิตที่เหลือของผม

두 번은 없어 넌 나의 마지막
ทู บอนนึน ออบซอ นอน นาเอ มาจีมัค
จะไม่มีครั้งที่สอง คุณคือรักสุดท้ายของผม

Let’s talk about love
มาพูดเรื่องความรักกันเถอะ

Let me talk about love
ให้ผมได้พูดเรื่องความรักเถอะนะ

Yeah I’m talking about you
ใช่ ผมกำลังพูดถึงคุณยังไงล่ะ

Yeah I’m talking about you
ใช่ ผมกำลังพูดถึงคุณ

다 내게 말해
ทา แนเก มัลแร
บอกผมมาให้หมดเลย

기회는 더 있다고
คีฮเวนึน ทอ อิทดามยอน
ว่ามันจะมีโอกาสให้ผมอีกไหม?

아냐 내겐 너뿐
อานยา แนเกน นอปุน
ไม่นะ คุณคือหนึ่งเดียวของผมนะ

My baby baby
ที่รัก ที่รักของผม

처음이라고 모르지 않아
ชออึมมีราโก โมรือจี อันนา
นี่คือครั้งแรก แต่ผมรู้ดี

모두 우릴 부러워하게 될 걸
โมดู อูริล บูรอวอฮาเก ดเวล กอล
ว่าใครๆก็จะต้องอิจฉาเรา

첫사랑이 끝까지 이어지는 그 기회를 잡은 거야
ชอทซารังงี กึทกาจี อีออจีนึน คือ คีฮเวรึล ชับบึน กอยา
ผมได้รับโอกาสในการสานต่อรักแรกแล้ว

클럽에서 춤을 꼭 추지 않아도
คึลรอบเบซอ ชุมมึล กค ชูจี อันนาโด
แม้ผมจะไม่ได้เต้นในคลับ

내 심장은 너와 춤을 추는 걸
แน ชิมจังงึน นอวา ชุมมึล ชูนึน กอล
แต่ใจผมเต้นอยู่กับคุณ

알딸딸한 게 뭔지 난 아직 모르지만
อัลตัลตัลฮัน เก มวอนจี นัน อาจิค โมรือจีมัน
ผมไม่รู้ว่าผมกำลังเมาอะไร

너에게 취한 것 같아
นอเอเก ชวีฮัน กอท กัททา
แต่ผมคิดว่าผมกำลังเมาเพราะคุณ

내가 어디 있어도 꿈속에서도
แนกา ออดี อิซซอโด กุมซคเกซอโด
ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหน หรือแม้แต่ในฝัน

oh 나에겐 너뿐이야
oh นาเอเกน นอปุนนียา
โอ้ คุณก็ยังเป็นหนึ่งเดียวของผม

남은 인생을 걸고 말할게
นัมมึน อินแซงงึล กอลโก มัลรัลเก
ผมขอสัญญาด้วยชีวิตที่เหลือของผม

두 번은 없어 넌 나의 마지막
ทู บอนนึน ออบซอ นอน นาเอ มาจีมัค
จะไม่มีครั้งที่สอง คุณคือรักสุดท้ายของผม

You you it’s you you girl
คุณไง คนคนนั้นคือคุณ ที่รัก

점점 확실해져 너
จอมจอม ฮวัคชิลแฮจยอ นอ
ผมเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

더 이상은 고민하기 싫어
ทอ อีซังงึน โคมินฮากี ชีรอ
และผมไม่อยากต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว

No more other waiting
ไม่อยากรอคอยอีกต่อไปแล้ว

그냥 너야 All I want is you you you
คือนยาง นอยา All I want is you you you
คนคนนั้นคือคุณ สิ่งเดียวที่ผมต้องการคือคุณ คุณ และคุณ

앞뒤로 살펴봐도 좌우로 살펴봐도
อัพดเวโร ซัลพยอบวาโด ชวาอูโร ซัลพยอบวาโด
จะมองซ้ายขวา หน้าหลัง

너란 사람은 대체 출구가 없어
นอรัน ซารัมมึน แดเช ชุลกุกา ออบซอ
ผมก็หาทางออกไปจากคุณไม่ได้

출구가 없어
ชุลกุกา ออบซอ
ไม่มีทางเลย

다 되돌려 앞뒤 좌우를 살펴 입구를 찾아도
ทา ดเวดลรยอ อัพดเว ชวาอูรึล ซัลพยอ อิบกุรึล อาจาโด
และแม้ผมจะย้อนเวลากลับไปได้และเจอทางออก

돌아가는 길을 찾을 수가 없어
ดลรากานึน กีรึล ชาจึล ซูกา ออบซอ
ผมก็คงกลับไปไม่ได้อีก

난 네게 갇혀
นัน เนเก กัทจยอ
เพราะผมติดกับคุณซะแล้ว

내가 어디 있어도 꿈속에서도
แนกา ออดี อิซซอโด กุมซคเกซอโด
ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหน หรือแม้แต่ในฝัน

oh 나에겐 너뿐이야
oh นาเอเกน นอปุนนียา
โอ้ คุณก็ยังเป็นหนึ่งเดียวของผม

남은 인생을 걸고 말할게
นัมมึน อินแซงงึล กอลโก มัลรัลเก
ผมขอสัญญาด้วยชีวิตที่เหลือของผม

두 번은 없어 넌 나의 마지막
ทู บอนนึน ออบซอ นอน นาเอ มาจีมัค
จะไม่มีครั้งที่สอง คุณคือรักสุดท้ายของผม

넌 나의 나의 마지막 내 마지막 첫사랑
นอน นาเอ นาเอ มาจีมัค แน มาจีมัค ชอทซารัง
คุณคือรักสุดท้ายของผม

넌 나의 나의 마지막 내 마지막 첫사랑
นอน นาเอ นาเอ มาจีมัค แน มาจีมัค ชอทซารัง
คุณคือรักสุดท้ายของผม

넌 나의 나의 마지막 내 마지막 첫사랑
นอน นาเอ นาเอ มาจีมัค แน มาจีมัค ชอทซารัง
คุณคือรักสุดท้ายของผม

넌 나의 나의 마지막 내 마지막 첫사랑
นอน นาเอ นาเอ มาจีมัค แน มาจีมัค ชอทซารัง
คุณคือรักสุดท้ายของผม

---------Credit---------
Han : Klyrics
TH : Panvis (MoonsunX)
Trans : @NCT_TH

Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags