วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

15:35

เนื้อเพลง+คำแปล Q&A - SEVENTEEN & Aileeเนื้อเพลง+คำแปล Q&A - SEVENTEEN&Ailee


S.Coups สีส้ม Vernon สีเขียว Woozi สีแดง Aille สีม่วง Woozi&Aille สีชมพู

Yeah Just stop acting like you didn’t hear me or
Yeah! เลิกทำเหมือนว่าคุณไม่ได้ยินผม หรือว่า..

yo 서로 매번 듣는 둥 마는 둥
말을 돌려대
Yo! ซอโร แมบอน ดึทนึน ดุง มานึน ดุง มัลรึล ดลรยอแด
Yo! พอได้ยินเสียงอีกครึ่งนึงของใจก็ทำเป็นเปลี่ยนเรื่องทุกที

Girl I know wassup on your mind
ที่รัก ผมรู้นะว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจ

Stop fronting and tell me
มาหยุดตรงหน้าผม แล้วก็พูดมา

I I I want you
ผมต้องการคุณ

Baby I I I want you
ที่รัก ผมต้องการคุณนะ

Baby I I I want you
ที่รัก ผมต้องการคุณนะ

너를 떠올릴 때마다 Got me singing uh ao
นอรึล ตออลริล แตมาดา Got me singing Uh~ Ao!
เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมคิดถึงคุณ ผมก็ต้องร้อง Uh~ Ao!

Question and answer
คำถาม และคำตอบ

또 못 들은 척
โต มซ ดึลรึน ชอก
ทำเป็นไม่ได้ยินอีกทีนะ

괜히 모르는 척해봐도
กแวนนี โมรือนึน ชอกแฮบวาโด
ถึงแม้คุณจะทำเป็นไม่รู้เรื่องที่ไร้สาระ

I know you already know that
ฉันก็รู้นะว่าคุณเองน่ะรู้อยู่แล้ว

I I I I want you baby you know
ฉันต้องการคุณนะที่รัก รู้ไหม

I I I need you Ha
ฉันต้องการคุณ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

혼자서만 U ooh
ฮนจาซอมัน UHoo
ต้องอยู่คนเดียว UHoo

I’m asking you
ฉันกำลังถามคุณอยู่นะ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo 

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

또 혼자서 U ooh
โต ฮนจาซอมัน UHoo 
ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้ว UHoo

I’m asking you Our Q and A
ฉันถามคำถามของเรากับคุณอยู่นะ

감수성 터져 메모장이 가득 찼어
กัมซูซอง ทอจยอ เมโมจังงี กาดึก ชัซซอ
ผมใส่ข้อความลง Notepad อย่างอ่อนไหว

몇 개 골라 던 유도질문에
มยอช แก ดลรา ดอนจิน ยูโดจิลมุนเน
พยายามจะจับประเด็นคำถาม

피식 웃어 넘겨
พีชิก อุซซอ นอมกยอ
แต่คุณกลับหัวเราะซะเฉยๆ

보통 여간 내기 아냐
โบทง ยอกัน แนกี อานยา
คุณไม่ใช่ผู้หญิงง่ายๆแบบนั้น

동공 지진 난단 말야
ทงคง จีจิน นันดัน มัลรยา
คุณทำให้ผมรู้สึกสะดุดตา

스무고개 넘어 스물하나인데
답을
ซือมูโกแก นอมมอ ซือมุลฮานาอินเด ดัพพึล 
ผ่านไป 20 คำถามแล้ว ตอนนี้อยู่ข้อที่ 21 แต่

모르겠단 말야
โมรือเกซดัน มัลรยา
ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้อยู่ดี

Let me know
บอกให้ฉันรู้ทีสิ

나 왜 이러는지 모르겠어
นา แว อีรอนึนจี โมรือเกซซอ
ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้

아무도 눈에 안 들어와
อามูโด นุนเน อัน ดึลรอวา
มองไม่เห็นใครนอกจากคุณ 

I don’t know why
Must be something in your eyes
ฉันไม่รู้เลยว่าทำไม ต้องมีอะไรอยู่ในดวงตาคู่นั้นของคุณแน่ๆ

하루 종일 서로의 눈만 쳐다보다 시간이 가
ฮารุ จงอิล ซอโรเอ นุนมัน ชยอดาโบดา ชีกันนี กา
ตอนที่เราได้จ้องตากันทั้งวี่ทั้งวัน เวลามันก็เดินไปเรื่อยๆ

들키지 않으려 자꾸 애쓰는 듯한 시선
ดึลคีจี อันนือรยอ ชากู แอซือนึน ดึซฮัน ชีซอน
รูปลักษณ์ภายนอกก็แค่ดูพยาพยาม ไม่ได้น่าค้นหา

I know you already know that
ฉันรู้นะว่าคุณเองก็รู้อยู่แล้ว

I I I I want you baby you know
ผมต้องการคุณนะ (ที่รัก ตัวคุณเองก็รู้)

Oh I need you my babe
Oh~ ผมต้องการคุณนะครับที่รักของผม

Let me know
บอกให้ฉันรู้ทีสิ

나 왜 이러는지 모르겠어
นา แว อีรอนึนจี โมรือเกซซอ
ผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงเป็นแบบนี้

아무도 눈에 안 들어와
อามูโด นุนเน อัน ดึลรอวา
มองไม่เห็นใครนอกจากคุณ

I don’t know why
Must be something in your eyes
ผมไม่รู้เลยว่าทำไม ต้องมีอะไรอยู่ในดวงตาคู่นั้นของคุณแน่ๆ

Yeah 너를 떠올릴 때마다
Yeah~ นอรึล ตออลริล แตมาดา 
Yeah~ เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมคิดถึงคุณ 

got me singing uh ao
ผมก็ต้องร้อง Uh~ Ao!

Question and answer
คำถาม และคำตอบ

또 못 들은 척
โต มซ ดึลรึน ชอก
ทำเป็นไม่ได้ยินอีกทีนะ

괜히 모르는 척해봐도
กแวนนี โมรือนึน ชอกแฮบวาโด
ถึงแม้คุณจะทำเป็นไม่รู้เรื่องที่ไร้สาระ

I know you already know that
ฉันก็รู้นะว่าคุณเองน่ะรู้อยู่แล้ว

I I I I want you baby you know
ฉันต้องการคุณนะที่รัก รู้ไหม

I I I need you Ha
ฉันต้องการคุณ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

혼자서만 U ooh
ฮนจาซอมัน UHoo
ต้องอยู่คนเดียว UHoo

I’m asking you
ฉันกำลังถามคุณอยู่นะ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo 

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

또 혼자서 U ooh
โต ฮนจาซอมัน UHoo 
ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้ว UHoo

I’m asking you Our Q and A
ฉันถามคำถามของเรากับคุณอยู่นะ

넌 말 안 해도 다 알어 (You know!)
นอน มัล อัน แฮโด ดา อัลลอ (You know!)
คุณรู้คำตอบโดยที่ไม่ต้องพูดอะไร (คุณรู้!)

내가 원하는 답변 But 
แนกา วอนฮานึน ดัพบยอน But..
คุณรู้ว่าผมต้องการอะไร แต่..

말은 정처 없이 돌아가고
มัลรึน จองชอ ออบชี ดลรากาโก
คำพูดที่ดูไร้จุดหมายแบบนั้น

본론으로 바로 넘어가자면
บนรนนือโร บาโร นอมมอคาจามยอน
เวลาที่เราพยายามจะไปให้ถึงจุดหมาย

살짝 답답해 지려해 같은 질문을 몇 번 되풀이해
ซัลจัก ดัพดัพแฮ จีรยอแฮ กัททึน จิลมุนนึล มยอช บอน ดเวพุลรีแฮ
มันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้น เราต้องถามคำถามเดียวกันอีกกี่ครั้ง?

딱 봐도 답은 정해져 있는데 날
ตัก บวาโด ดัพพึน จองแฮจยอ อิซนึนเด นัล 
คำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว

보면 싹 다 잊어버린대
โบมยอน ซัก ดา อิซซอบอรินแฮ
แต่คุณลืมทุกอย่างไปเองเวลาที่เจอผม

딴말 나오고 넌 바로 또 당황한 표정을 보이네
ตันมัล นาโอโก นอน บาโร โต ทังฮวังฮัน พโยจองงึล โบอีเน
คุณพูดนอกเรื่องอีกแล้วนะ แล้วคุณก็ดูลำบากใจด้วย

Well whatever
ยังไงก็ตาม

싫지만은 않으니 그냥 이 느낌을 즐길래
ชิลจีมันนึน อันนือนี คือนยัง อี นือกิมมึล จึลกิลแร
ผมไม่ได้ไม่ชอบหรอก ผมก็แค่รู้สึกดีไปกับมันก็พอแล้ว

Let me know
บอกให้ฉันรู้ทีสิ

나 왜 이러는지 모르겠어
นา แว อีรอนึนจี โมรือเกซซอ
ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้

아무도 눈에 안 들어와
อามูโด นุนเน อัน ดึลรอวา
มองไม่เห็นใครนอกจากคุณ 

I don’t know why
Must be something in your eyes
ฉันไม่รู้เลยว่าทำไม ต้องมีอะไรอยู่ในดวงตาคู่นั้นของคุณแน่ๆ

하루 종일 서로의 눈만 쳐다보다 시간이 가
ฮารุ จงอิล ซอโรเอ นุนมัน ชยอดาโบดา ชีกันนี กา
ตอนที่เราได้จ้องตากันทั้งวี่ทั้งวัน เวลามันก็เดินไปเรื่อยๆ

Question and answer
คำถาม และคำตอบ

또 못 들은 척
โต มซ ดึลรึน ชอก
ทำเป็นไม่ได้ยินอีกทีนะ

괜히 모르는 척해봐도
กแวนนี โมรือนึน ชอกแฮบวาโด
ถึงแม้คุณจะทำเป็นไม่รู้เรื่องที่ไร้สาระ

I know you already know that
ฉันก็รู้นะว่าคุณเองน่ะรู้อยู่แล้ว

I I I I want you baby you know
ฉันต้องการคุณนะที่รัก รู้ไหม

I I I need you Ha
ฉันต้องการคุณ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

혼자서만 U ooh
ฮนจาซอมัน UHoo
ต้องอยู่คนเดียว UHoo

I’m asking you
ฉันกำลังถามคุณอยู่นะ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo 

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

또 혼자서 U ooh
โต ฮนจาซอมัน UHoo 
ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้ว UHoo

I’m asking you Our Q and A
ฉันถามคำถามของเรากับคุณอยู่นะ

뭘 어렵게 생각해
มวอล ออรยอพเก แซงกักแฮ
มีอะไรให้ต้องคิดมากล่ะ

너의 마음 속에 있는 그대로 말해
นอเอ มาอึม ซกเค อิซนึน คือแดโร มัลแฮ
ก็แค่บอกผมมาว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจ

You just look into my eyes
And tell me what’s on your mind
คุณแค่มองตาผม แล้วก็บอกมาว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจแค่นั้นเอง

네 두 눈이 다 말해주잖아
เน ดู นุนนี ดา มัลแฮจูจันนา
สายตาคุณมันฟ้องทุกอย่างเลย

Yeah got me singing like
Yeah~ ทำให้ผมต้องร้อง.. 

Q and A 뭘 어렵게 생각해
Q&A มวอล ออรยอพเก แซงกักแฮ
มีอะไรให้ต้องคิดมากล่ะ

너의 마음 속에 있는 그대로 말해
นอเอ มาอึม ซกเค อิซนึน คือแดโร มัลแฮ
ก็แค่บอกผมมาว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจ

When I look into your eyes
You tell me what’s on your mind
คุณแค่มองตาผม แล้วก็บอกมาว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจแค่นั้นเอง

Our Q and A

Question and answer
คำถาม และคำตอบ

또 못 들은 척
โต มซ ดึลรึน ชอก
ทำเป็นไม่ได้ยินอีกทีนะ

괜히 모르는 척해봐도
กแวนนี โมรือนึน ชอกแฮบวาโด
ถึงแม้คุณจะทำเป็นไม่รู้เรื่องที่ไร้สาระ

I know you already know that
ฉันก็รู้นะว่าคุณเองน่ะรู้อยู่แล้ว

I I I I want you baby you know
ฉันต้องการคุณนะที่รัก รู้ไหม

I I I need you Ha
ฉันต้องการคุณ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

혼자서만 U ooh
ฮนจาซอมัน UHoo
ต้องอยู่คนเดียว UHoo

I’m asking you
ฉันกำลังถามคุณอยู่นะ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

또 혼자서 U ooh
โต ฮนจาซอมัน UHoo 
ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้ว UHoo

I’m asking you Our Q and A
ฉันถามคำถามของเรากับคุณอยู่นะ

Cr.English Translation: 1theK
Thai Translation: IMAFIALL

05:27

เนื้อเพลง+คำแปล Welcome Back - ikonเนื้อเพลง+คำแปล Welcome Back -  ikon
Wait a minute listen
Baby 어! 다시 돌아온 걸 환영해
Baby ออ! ทาชี โทราอน กอล ฮวันยองแฮ 
ที่รัก ยินดีต้อนรับกลับมานะ

나란 놈 그대로야 하나도 안 변했어
นารัน นม คือแดโรยา ฮานาโด อัน พยอนแฮซอ
ผมยังคงเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนไป

너의 소중함을 느낀 것 빼고
นอเอ โซจุงฮามึล นือกิน กอด แปโก
ยกเว้นที่ผมได้รู้ว่าคุณพิเศษกับผมยังไง

이기적인 성격을 조금 고친 것 빼고
อีกีจอกอิน ซองกยอกึล โชกึม โคชิน กอด แปโก
แล้วก็แก้ไขความเห็นแก่ตัวของผมนิดหน่อย


그대로야 like 넓은 가슴
คือแดโรยา like นอลบึนกาซึม
ผมยังเหมือนเดิม เหมือนอ้อมกอดกว้างๆนี้

너가 슬플 땐 안아줘야 하니까
นอกา ซึลพึล แตน อานาจวอยา ฮานีกา
ตอนผมโกรธผมหยุดตัวเอง

화가 나 벽을 치는 것도 참았어
ฮวากา นา พยอกึล ชีนึน กอดโด ชามัดซอ
ไม่ให้เผลอชกกำแพง

너가 손이 예쁜 남잘 [진/B.I] 좋아하니까
นอกา โซนี เยปึน นัมจัล (โชอาฮานีกา)
เพราะรู้ว่าคุณชอบผู้ชายมือสวยไงล่ะ

간만에 얼굴 보니까
คันมาเน ออลกุล โบนีกา
ได้เจอหน้าคุณครั้งแรกหลังจากไม่เจอมาสักพัก

그 동안에 아파했던 맘이
คือดงอาเน อาพาแฮดตอน มามี
ความเจ็บปวดที่ผมได้รับมาทั้งหมด

싹 낫는 기분이야
ซัก นันนึน คีบุนนียา
อยู่ๆก็หายไปหมดเลยนะ

너의 아리따움은 여전하네
นอเอ อารี ตาอูมึน ยอจอนฮาเน
คุณยังสวยเหมือนเดิมเลย

너가 없는 내 삶은 많이 허전한데
นอกา ออบนึน แน ชัลมึน มันนี ฮอจอนฮันเด
ชีวิตที่ไม่ทีคุณมันช่างว่างเปล่าเหลือเกิน

말론 설명 안돼
มัลรน ซอลมยอง อันเดว
ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไง

[준/B.I] 넌 어떻게 지냈니
นอน ออตอเค จีแนดนี
คุณเป็นยังไงบ้าง

힘들 땐 누구에게 기댔니
ฮิมดึล แตน นูกูเอเก คีแดดนี
ใครที่พาคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก

난 너 아님 안되더라
นัน นอ อานิม อันดวีดอรา
สำหรับผมคือคุณเท่านั้นนะ

찾아본 적은 없지만 세상에
ชาจาบน ชอกึน ออบจีมัน เซซังเง
ถึงผมจะมองเห็นได้ไม่หมด แต่โลกนี้

너 같은 여잔 없더라 for real
นอ กาทึน ยอจัน ออบดอรา for real
คงไม่มีผู้หญิงที่เหมือนคุณอีกแล้วล่ะ จริงๆนะ


많이 외로웠어 하나도 안 새로웠어
มันนี เวโรวอซอ ฮานาโด อัน แซโรวอซอ
ผมรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่มีอะไรใหม่ๆเลย

하루하루가 지겨웠어
ฮารุฮารุกา ชีกยอวอซอ
แต่ละวันก็ผ่านไปอย่างน่าเบื่อ

내 말은 돌아와 줘서 고맙다고
แน มารึน โทราวา จวอซอ โคมับตาโก
ที่ผมจะพูดก็คือขอบคุณที่กลับมานะครับ*WELCOME BACK 잘 돌아왔어
WELCOME BACK ชัล โทราวัดซอ
มันดีจริงๆที่คุณกลับมา

이제 내가 더 잘해줄게
อีเจ แนกา ทอ ชัลแฮจุลเก
ผมจะทำตัวดีกับคุณกว่าเดิมนะ

WELCOME BACK 너무 그리웠어
WELCOME BACK นอมู คือรีวอซอ
คิดถึงจริงๆ

이런 날 한번 안아줄래
อีรอน นัล ฮันบอน อานาจุลแร
ช่วยกอดผมสักครั้งได้หรือเปล่า

너의 향기 작은 몸짓 부드러운 손길까지도
นอเอ ฮยังกี ชากึน มมจิด พูดือรออุน ซนกิลกาจีโด
การเคลื่อนไหวเล็กๆของคุณหรือสัมผัสที่บางเบานั่น

WELCOME BACK 잘 돌아왔어
WELCOME BACK ชัล โทราวัดซอ
ดีจริงๆนะที่คุณกลับมา

Baby 나 이제 달라질게
Baby นา อีเจ ทัลราจิลเก
ที่รัก ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนไปแล้วนะ


시간이 다 해결해준다는 말은
ชีกานี ทา แฮกยอลแฮจุนดานึน มารึน
คำพูดที่ว่าเวลาช่วยแก้ปัญหาทุกอย่าง

그저 안심하기 위한 거짓말인 걸
คือจอ อันชิมฮากี วีฮัน กอจิดมาริน กอล
มันก็แค่คำโกหกที่ช่วยให้เราผ่อนคลายขึ้นเท่านั้น

이별 후에 후회한 적 없이
อีบยอล ฮูเอ ฮูฮวีฮัน ชอก ออบชี
ตอนที่ผมพูดว่าไม่เสียใจที่เลิกกัน

혼자가 더 편하다는 말은 거짓말일 걸
ฮนจากา ทอ พยอนฮาดานึน มารึน คอจิดมาริล กอล
อยู่คนเดียวสบายกว่าอีก นั่นก็อาจจะเป็นคำโกหกเหมือนกัน

Oh I was so lonely 심심했어 하루 종일
Oh I was so lonely ชิมชิมแฮดซอ ฮารุจงงิล
โอ้ ผมเดี่ยวดายจริงๆ ทุกวันช่างน่าเบื่อจริงๆ


필요 없을 것만 같던 너의 잔소리마저도
พิลโย ออบซึล คอดมัน กัดตอน นอเอ ชันโซรีมาจอโด
แม้แต่เสียงบ่นของคุณที่ผมไม่เคยชอบมันเลย

그리워지는 하루하루였어
คือรีวอจีนึน ฮารุฮารุยอดซอ
ทุกวันนี้กลับคิดถึงมันซะงั้น

왜냐면 아무것도 손에 안 잡
แวนยามยอน อามูกอดโด โซเน อัน จับ
ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลย

나를 위해 웃어주던 너의 그 표정
นารึล วีแฺฮ อูซอจูตอน นอเอ คือ พโยจอง
ความรู้สึกตอนคุณยิ้มให้ผม

너를 위해서 불렀었던 모든 노래 이젠
นอนึล วีแฮซอ บุลรอซอตอนโมดึน โนแร อีเจน
ทุกเพลงที่ผมเคยร้องให้คุณ 

소음 듣기 싫더라고 잘 모르긴 몰라도
โซอึม ดึดกี ชิลดอราโก ชัล โมรือกิน มลราโด
ตอนนี้ก็แทบไม่อยากได้ยินมันเลย แม้ผมไม่รู้อะไรมากนัก

네가 없으니까 괜히 무의미했어
เนกา ออบซือนีกา แควนนี มูเอมีแฮซอ
แต่เมื่อไม่มีคุณมันก็ไม่มีความหมาย

주말까지도 공허하기만 한
จู มัลกาจีโด กงฮอฮากีมัน ฮัน
วันหยุดสุดสัปดาห์อันแสนว่างเปล่า

저기 저녁노을을 보면
ชอกี ชอนยอกโนอือรึล โบมยอน
เหม่อมองไปที่พระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดิน

너와의 시간을 회상하게 만들어
นอวาเอ ชีกานึล ฮวีซังฮาเก มันดือรอ
เฝ้าฝันถึงแต่ช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณ

많이 외로웠어 하나도 안 새로웠어
มันนี เวโรออซอ ฮานาโด อัน แซโรวอซอ
เหงาเหลือเกิน ไม่มีอะไรใหม่ๆเลย

하루하루가 지겨웠어
ฮารุฮารุกา จีกยอวอซอ
แต่ละวันช่างน่าเบื่อ

내 말은 돌아와 줘서 고맙다고
แน มารึน โทราวา จวอซอ โคมับตาโก
ที่ผมอยากพูดก็คือขอบคุณที่กลับมานะครับ


*WELCOME BACK 잘 돌아왔어
WELCOME BACK ชัล โทราวัดซอ
มันดีจริงๆที่คุณกลับมา

이제 내가 더 잘해줄게
อีเจ แนกา ทอ ชัลแฮจุลเก
ผมจะทำตัวดีกับคุณกว่าเดิมนะ

WELCOME BACK 너무 그리웠어
WELCOME BACK นอมู คือรีวอซอ
คิดถึงจริงๆ

이런 날 한번 안아줄래
อีรอน นัล ฮันบอน อานาจุลแร
ช่วยกอดผมสักครั้งได้หรือเปล่า

너의 향기 작은 몸짓 부드러운 손길까지도
นอเอ ฮยังกี ชากึน มมจิด พูดือรออุน ซนกิลกาจีโด
การเคลื่อนไหวเล็กๆของคุณหรือสัมผัสที่บางเบานั่น

WELCOME BACK 잘 돌아왔어
WELCOME BACK ชัล โทราวัดซอ
ดีจริงๆนะที่คุณกลับมา

Baby 나 이제 달라질게
Baby นา อีเจ ทัลราจิลเก
ที่รัก ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนไปแล้วนะ


Oh girl I’m sorry Oh girl I was wrong
ขอโทษนะ ผมผิดไปแล้ว

한심하지 솔직히 좀 구차하지 I know
ฮันชิมฮาจี ซลจิกฮี จม กูชาฮาจี I know 
ผมดูน่าสงสารมากใช่มั้ยล่ะ I know

Girl why you laughing Oh 그래도 싫진 않은 듯한데
Girl why you laughing Oh คือแรโด ชิลจิน อันนึน ดึดฮันเด
คุณขำทำไมน่ะ แต่ดูไม่เหมือนคุณไม่ชอบนะ

내 말은 돌아와줘서 고맙다고
แน มารึน โทราวาจยอซอ โคมับตาโก
ผมแค่อยากจะบอกว่า ขอบคุณที่กลับมาครับ

*WELCOME BACK 잘 돌아왔어
WELCOME BACK ชัล โทราวัดซอ
มันดีจริงๆที่คุณกลับมา

이제 내가 더 잘해줄게
อีเจ แนกา ทอ ชัลแฮจุลเก
ผมจะทำตัวดีกับคุณกว่าเดิมนะ

WELCOME BACK 너무 그리웠어
WELCOME BACK นอมู คือรีวอซอ
คิดถึงจริงๆ

이런 날 한번 안아줄래
อีรอน นัล ฮันบอน อานาจุลแร
ช่วยกอดผมสักครั้งได้หรือเปล่า

너의 향기 작은 몸짓 부드러운 손길까지도
นอเอ ฮยังกี ชากึน มมจิด พูดือรออุน ซนกิลกาจีโด
การเคลื่อนไหวเล็กๆของคุณหรือสัมผัสที่บางเบานั่น

WELCOME BACK 잘 돌아왔어
WELCOME BACK ชัล โทราวัดซอ
ดีจริงๆนะที่คุณกลับมา

Baby 나 이제 달라질게
Baby นา อีเจ ทัลราจิลเก
ที่รัก ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนไปแล้วนะ


Woo woo woo woo woo woo

싫은 척 하지마 웃고 있잖아
ชีรึน ชอก ฮาจีมา อุดโก อิดจันนา
อย่าทำเป็นไม่ชอบหน่อยเลย ผมเห็นคุณยิ้มนะ

Woo woo woo woo woo woo

내가 더 잘할게 떠나가지 말아
แนกา ทอ ชัลฮันเก ตอนากาจี มารา
ผมจะทำดีกับคุณให้มากขึ้น อย่าทิ้งผมนะ

Woo woo woo woo woo woo

우린 분명히 운명이 맞아
อูริน บุนมยองฮี อุนมยองงี มาจา
เราถูกสร้างให้มาคู่กันแน่นอน

Woo woo woo woo woo woo

우리 천천히 오래 가자 WELCOME BACK!
อูรี ชอนชอนฮี โอแร คาจา WELCOME BACK!
มาค่อยๆเดินไปด้วยนะ


Cr.@Hanbin_TH

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

22:16

เนื้อเพลง+คำแปล TTS - Winter Story


เนื้อเพลง+คำแปล TTS - Winter StoryAlbum : 'Dear Santa' Christmas Special Album

손끝에 전해지는 온기
ซน กือ เท ชอน แฮ จี นึน อน กี
ความอบอุ่นที่ส่งผ่านนิ้วมือของฉัน

온전히 나를 보는 눈빛
อน จอน นี นา รึล โพ นึน นุน บิด
สายตาของเธอที่มองที่ฉันคนเดียว

하얀 스웨터처럼
ฮา ยัน ซือ เว ทอ ชอ รอม
เหมือนดังเสื้อกันหนาวสีขาว

포근히 날 감싸주었지
โพ กึน นี นัล คัม ซา จู ออ จี
ที่ห่อหุ้มฉันเอาไว้อย่างอบอุ่น

거리엔 계절 담은 불빛과
คอ รี เอน คเย จอล ทา มึน พุล บิด กวา
แสงไฟแห่งฤดูกาลบนถนน

설렘에 뛰고 있는 My heart
ซอล เร เม ตวี โก อิท นึน My heart
หัวใจของฉันเต็มแรงด้วยความตื่นเต้น

성큼 다가온 겨울은 너와 같아
ซอง คึม ทา กา อน คยอ อู รึน นอ วา กัท ทา
เธอเป็นเหมือนฤดูหนาวที่มาถึงอย่างรวดเร็ว

지친 하루 끝 내게 다가온 너
ชี ชิน ฮา รู กึท แน เก ทา กา อน นอ
เธอมาหาฉันหลังจากวันอันแสนเหนื่อยล้า

너무 따뜻해
นอ มู ตา ตึด แท
ช่างอบอุ่นเหลือเกิน

첫눈을 기다리는 어린아이처럼
ชอท นู นึล คี ดา รี นึน ออ รี นา อี ชอ รอม
เหมือนเด็กน้อยที่รอคอยหิมะแระ

들뜬 내 마음 위로 눈이 와
ทึล ตึน แน มา อึม วี โร นู นี วา
หิมะร่วงโปรยปรายลงบนหัวใจแสนยินดีของฉัน

어느새 흰 눈이 내려와
ออ นือ แซ ฮวิน นู นี แน รยอ วา
ตอนนั้นเอง หิมะก็ตกลงมา

[서/티] 얼어붙은 거리를 안아주고
ออ รอ บู ทึน คอ รี รึล อา นา จู โก
มันโอบกอดถนนเย็นยะเยือกเอาไว้

추운 내 마음에 찾아온 널 닮았어
ชู อุน แน มา อือ เม ชา จา อน นอล ทัล มัท ซอ
หิมะก็เหมือนกับเธอ ที่หล่อหลอมหัวใจเย็นชาของฉัน

익숙함에 속아 변하지 않게
อิก ซุก ฮา เม โซ กา พยอน ฮา จี อัน เก
โดนความคุ้นเคยหลอกล่อ อย่าเปลี่ยนไป

돌아온 계절에 약속할게
โท รา อน คเย จอ เร ยัก ซก ฮัล เก
ในฤดูกาลที่หมุนเวียนมานี้ ฉันจะขอสัญญา

그 다음 겨울에도 With you 너와 함께
คือ ทา อึม กยอ อู เร โด With you  นอ วา ฮัม เก
กับเธอ ว่าในฤดูหนาวครั้งหน้า ฉันจะอยู่ข้างกายเธอ

지친 하루 끝 내게 다가온 너
ชี ชิน ฮา รู กึท แน เก ทา กา อน นอ
เธอมาหาฉันหลังจากวันอันแสนเหนื่อยล้า

너무 따뜻해
นอ มู ตา ตึด แท
ช่างอบอุ่นเหลือเกิน

첫눈을 기다리는 어린아이처럼
ชอท นู นึล คี ดา รี นึน ออ รี นา อี ชอ รอม
เหมือนเด็กน้อยที่รอคอยหิมะแรก

들뜬 내 마음 위로 눈이 와
ทึล ตึน แน มา อึม วี โร นู นี วา
หิมะร่วงโปรยปรายลงบนหัวใจแสนยินดีของฉัน

매일 달라지는 이 커다란 세상에 Baby
แม อิล ทัล รา จี นึน อี คอ ดา รัน เซ ซา เง Baby
บนโลกใบใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน ที่รัก

절대 변하지 않는 내 소원은 너인데
ชอล แด พยอน ฮา จี อัน นึน แน โซ วอ นึน นอ อิน เด
เธอคือคนที่ฉันปรารถนา ไม่เคยเปลี่ยนใจ

지친 하루 끝 나만의 안식처
ชี ชิน ฮา รู กึท นา มา เน อัน ชิก ชอ
เป็นที่พักผ่อนให้ฉันคนเดียวหลังจากวันอันแสนเหนื่อยล้า

너무 포근해
นอ มู โพ กึน แน
ช่างอบอุ่นเหลือเกิน

소복이 쌓여가는 흰 눈을 닮은 너
โซ โบ กี ซา ฮยอ กา นึน ฮวิน นู นึล ทัล มึน นอ
เธอเป็นเหมือนดังกองหิมะสีขาว

하늘 위 반짝이는 네가 와
ฮา นึล วี พัน จา กี นึน นี กา วา
เธอ ที่ส่องประกายอยู่เหนือท้องฟ้า มาหาฉัน


Korean Lyrics : booya95
Thai Lyrics & Trans : Kie-INF

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

15:19

เนื้อเพลง+คำแปล Joa Yo! - AoAเนื้อเพลง+คำแปล Joa Yo! - AoA
--------------------------

Seolhyun - Blue sky, Summer Breeze, I love it
ท้องฟ้าสีคราม สายลมฤดูร้อน ฉันรักมันจัง

Yuna - 좋아요 좋아요
โจวาโย โจวาโย
ดีมากเลย ชอบมากเลย오늘 지금 이 순간을 얼마나 기다렸는지 몰라요
โอนึล ชีกึม อี ซุนกันนึล ออลมานา คีดารยอนนึนจี มลลาโย
ฉันไม่รู้เลยว่ารอคอยวันนี้ ตอนนี้ วินาทีนี้ มานานเท่าไหร่แล้ว

Hyejeong - 바로 지금 내리쬐는 햇살과 시원한 파도가 우릴 기다리잖아요
ปาโร ชีกึม เนรีเจนึน เฮดซัลกวา ชีวอนนัน พาโดกา อูริล คีดารีจานาโย
แสงแดดที่ร้อนแรง และคลื่นทะเลที่อุ่นสบายกำลังรอเราอยู่

Woo YeahJimin - 이보다 좋을 수는 없겠어
อีโบดา โจอึล ซูนึน นอบเกดซอ
ไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้ว

뜨거운 여름날의 너와 나
ตือกออุน ยอรึมนาเร นอวา นา
เธอกับฉันในวันคิมหันต์ที่เร่าร้อน

Chanmi - 빨간 오픈카는 아니지만
ปัลกัน โอพึนคานึน นานีจีมัน
แม้จะไม่ใช่รถเปิดประทุนสีแดง

꼭 잡은 손은 절대 놓지마
กก ชาบึน โซนึน ชอลเต นดจีมา
แต่ก็อย่าปล่อยมือของเราที่จับกันแน่นนะ

복잡한 도시에서 벗어나
ปกจับพัน โดชีเอซอ บอดซอนา
ออกไปจากเมืองที่แสนวุ่นวาย

탁 트인 푸른 바다로 떠나
ทัก ทืออิน พูรึน บาดาโร ตอนา
แล้วไปที่ทะเลสีมรกตสดใสกัน

너와 함께라면 좋아
นอวา ฮัมเกรามยอน โจวา
ถ้าได้อยู่กับเธอก็ดีทั้งนั้นแหละ

어디든 가요 여름이니까
ออดีดึน กาโย ยอรึมมีนิกกา
ไปที่ไหนก็ได้ ก็เป็นฤดูร้อนนี่นา시원한 바닷바람 좋아요
ชีวอนนัน พาดัดปารัม โชวาโย
ชอบลมทะเลที่เย็นสบาย

파란 여름 하늘이 좋아요
พารัน ยอรึม ฮานือรี โจอาโย
ชอบท้องฟ้าฤดูร้อน

시원한 파도소리 좋아요
ชีวอนนัน พาโดโซรี โจวาโย
ชอบเสียงคลื่นที่ฟังรื่นหู

우리 사랑은 언제나 영원할 거예요
อูรี ซารังงึน ออนเจนา ยองวอนฮัล กอเยโย
ความรักของเราสองคนจะคงอยู่ตลอดไป

Choa - shu-bi-du-bi-la-baba
shu-bi-du-bi-la-baba
shu-bi-du-bi-la-baba

젊은 우리 파란 이 여름에
ชอลมึน อูรี พารัน อี ยอรึมเม
ฤดูร้อนสีฟ้าที่แสนสั้นของเรา

shu-bi-du-bi-la-baba
shu-bi-du-bi-la-baba
shu-bi-du-bi-la-baba

좋아요 좋아요
โชวาโย โจวาโย
ดีมากเลย ชอบมากเลย설레는 가슴 안고 두근두근 네게 다가가  
ซอลเรนึน กาซึม มันโก ทูกึนดูกึน เนเก ตากากา
ฉันเดินเข้าไปหาเธอ ด้วยใจที่เต้นตึกตัก

불꽃이 터지는 여름 밤
พุลกดชี ทอจีนึน ยอรึม ปัม
ในคืนฤดูร้อนที่มีดอกไม้ไฟกระจายอยู่บนฟ้า

Mina - 첫 키스의 추억이 생각나
ชอด คิสเซ ชูออกกี เซงกังนา
ฉันก็นึกถึงจูบแรกขึ้นมา

오늘 밤에 무슨 일이 벌어질 것만 같지
โอนึล ปัมเม มูซึน นีรี ปอรอจิล กอนมัน กัดจี
รู้สึกเหมือนกับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในคืนนี้เลย

느낌이 좋은 날 가슴 떨리는 이 밤
นึกกิมมี โชอึน นัล คาซึม ตอลรีนึน อี บัม
เป็นวันที่รู้สึกดี เป็นคืนที่ใจเต้นรัว자꾸자꾸 들떠 들떠 아까부터 들썩들썩
ชักกูชักกู ดึลตอ ดึลตอ อักกาบุดทอ ตึลซอกตึลซอก
มีแต่เสียงอึกทึกไปหมด โหวกเหวกกันจนถึงเมื่อกี้เลย

신나는 노랫소리 사람들의 함성 소리
ชินนานึน โนเรดโซรี ซารัมดือเร ฮัมซอง โซรี
มีทั้งเสียงร้องเพลงสนุกสนาน และเสียงเอะอะของผู้คน

오늘은 맘 가는 대로 놀아
โอนือรึน มัม กานึน เดโร โนรา
วันนี้ก็เล่นสนุกตามใจตัวเองเลย

아무것도 신경 쓰지마
อามูกอดโต ชินกยอง ซือจีมา
ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้น

너와 함께라면 좋아
นอวา ฮัมเกรามยอน โจวา
ถ้าได้อยู่กับเธอก็ดีทั้งนั้นแหละ

어디든 그게 천국일거야
ออดีดึน กือเก ชอนกูกิลกอยา
ไม่ว่าที่ไหนก็คือสรวงสวรรค์시원한 바닷바람 좋아요
ชีวอนนัน พาดัดปารัม โชวาโย
ชอบลมทะเลที่เย็นสบาย

파란 여름 하늘이 좋아요
พารัน ยอรึม ฮานือรี โจอาโย
ชอบท้องฟ้าฤดูร้อน

시원한 파도소리 좋아요
ชีวอนนัน พาโดโซรี โจวาโย
ชอบเสียงคลื่นที่ฟังรื่นหู

우리 사랑은 언제나 영원할 거예요
อูรี ซารังงึน ออนเจนา ยองวอนฮัล กอเยโย
ความรักของเราสองคนจะคงอยู่ตลอดไป

shu-bi-du-bi-la-baba
shu-bi-du-bi-la-baba
shu-bi-du-bi-la-baba

젊은 우리 파란 이 여름에
ชอลมึน อูรี พารัน อี ยอรึมเม
ฤดูร้อนสีฟ้าที่แสนสั้นของเรา

shu-bi-du-bi-la-baba
shu-bi-du-bi-la-baba
shu-bi-du-bi-la-baba

좋아요 좋아요
โชวาโย โจวาโย
ดีมากเลย ชอบมากเลยParadise in your eyes,
สวรรค์อยู่ในตาเธอ

Heaven is in your heart
และก็อยู่ในใจเธอ

Don't worry be happy
ไม่ต้องกังวลหรอกน่า มาสนุกกัน

모든 걱정은 접어두고
โมดึน กอกจองงึน จอบอดูโก
พักทุกความกังวลไว้ก่อน

뭐든지 생각하기 나름이야
มอดึนจี เซงกักคากี นารึมมียา
อยู่ที่ว่าเธอจะคิดยังไงแล้วล่ะ

Everything's gonna be alright
ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเอง

전부 다 잘 될 거야
ชอนบู ดา ชัล ดเวล กอยา
แล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยเอง시원한 바닷바람 좋아요
ชีวอนนัน พาดัดปารัม โชวาโย
ชอบลมทะเลที่เย็นสบาย

파란 여름 하늘이 좋아요
พารัน ยอรึม ฮานือรี โจอาโย
ชอบท้องฟ้าฤดูร้อน

시원한 파도소리 좋아요
ชีวอนนัน พาโดโซรี โจวาโย
ชอบเสียงคลื่นที่ฟังรื่นหู

우리 사랑은 언제나 영원할 거예요
อูรี ซารังงึน ออนเจนา ยองวอนฮัล กอเยโย
ความรักของเราสองคนจะคงอยู่ตลอดไป

shu-bi-du-bi-la-baba
shu-bi-du-bi-la-baba
shu-bi-du-bi-la-baba

젊은 우리 파란 이 여름에
ชอลมึน อูรี พารัน อี ยอรึมเม
ฤดูร้อนสีฟ้าที่แสนสั้นของเรา

shu-bi-du-bi-la-baba
shu-bi-du-bi-la-baba
shu-bi-du-bi-la-baba

좋아요 좋아요
โชวาโย โจวาโย
ดีมากเลย ชอบมากเลย

--------------------------Cr. dp.JUNI ♡About

Tags