วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+คำแปล Q&A - SEVENTEEN & Aileeเนื้อเพลง+คำแปล Q&A - SEVENTEEN&Ailee


S.Coups สีส้ม Vernon สีเขียว Woozi สีแดง Aille สีม่วง Woozi&Aille สีชมพู

Yeah Just stop acting like you didn’t hear me or
Yeah! เลิกทำเหมือนว่าคุณไม่ได้ยินผม หรือว่า..

yo 서로 매번 듣는 둥 마는 둥
말을 돌려대
Yo! ซอโร แมบอน ดึทนึน ดุง มานึน ดุง มัลรึล ดลรยอแด
Yo! พอได้ยินเสียงอีกครึ่งนึงของใจก็ทำเป็นเปลี่ยนเรื่องทุกที

Girl I know wassup on your mind
ที่รัก ผมรู้นะว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจ

Stop fronting and tell me
มาหยุดตรงหน้าผม แล้วก็พูดมา

I I I want you
ผมต้องการคุณ

Baby I I I want you
ที่รัก ผมต้องการคุณนะ

Baby I I I want you
ที่รัก ผมต้องการคุณนะ

너를 떠올릴 때마다 Got me singing uh ao
นอรึล ตออลริล แตมาดา Got me singing Uh~ Ao!
เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมคิดถึงคุณ ผมก็ต้องร้อง Uh~ Ao!

Question and answer
คำถาม และคำตอบ

또 못 들은 척
โต มซ ดึลรึน ชอก
ทำเป็นไม่ได้ยินอีกทีนะ

괜히 모르는 척해봐도
กแวนนี โมรือนึน ชอกแฮบวาโด
ถึงแม้คุณจะทำเป็นไม่รู้เรื่องที่ไร้สาระ

I know you already know that
ฉันก็รู้นะว่าคุณเองน่ะรู้อยู่แล้ว

I I I I want you baby you know
ฉันต้องการคุณนะที่รัก รู้ไหม

I I I need you Ha
ฉันต้องการคุณ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

혼자서만 U ooh
ฮนจาซอมัน UHoo
ต้องอยู่คนเดียว UHoo

I’m asking you
ฉันกำลังถามคุณอยู่นะ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo 

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

또 혼자서 U ooh
โต ฮนจาซอมัน UHoo 
ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้ว UHoo

I’m asking you Our Q and A
ฉันถามคำถามของเรากับคุณอยู่นะ

감수성 터져 메모장이 가득 찼어
กัมซูซอง ทอจยอ เมโมจังงี กาดึก ชัซซอ
ผมใส่ข้อความลง Notepad อย่างอ่อนไหว

몇 개 골라 던 유도질문에
มยอช แก ดลรา ดอนจิน ยูโดจิลมุนเน
พยายามจะจับประเด็นคำถาม

피식 웃어 넘겨
พีชิก อุซซอ นอมกยอ
แต่คุณกลับหัวเราะซะเฉยๆ

보통 여간 내기 아냐
โบทง ยอกัน แนกี อานยา
คุณไม่ใช่ผู้หญิงง่ายๆแบบนั้น

동공 지진 난단 말야
ทงคง จีจิน นันดัน มัลรยา
คุณทำให้ผมรู้สึกสะดุดตา

스무고개 넘어 스물하나인데
답을
ซือมูโกแก นอมมอ ซือมุลฮานาอินเด ดัพพึล 
ผ่านไป 20 คำถามแล้ว ตอนนี้อยู่ข้อที่ 21 แต่

모르겠단 말야
โมรือเกซดัน มัลรยา
ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้อยู่ดี

Let me know
บอกให้ฉันรู้ทีสิ

나 왜 이러는지 모르겠어
นา แว อีรอนึนจี โมรือเกซซอ
ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้

아무도 눈에 안 들어와
อามูโด นุนเน อัน ดึลรอวา
มองไม่เห็นใครนอกจากคุณ 

I don’t know why
Must be something in your eyes
ฉันไม่รู้เลยว่าทำไม ต้องมีอะไรอยู่ในดวงตาคู่นั้นของคุณแน่ๆ

하루 종일 서로의 눈만 쳐다보다 시간이 가
ฮารุ จงอิล ซอโรเอ นุนมัน ชยอดาโบดา ชีกันนี กา
ตอนที่เราได้จ้องตากันทั้งวี่ทั้งวัน เวลามันก็เดินไปเรื่อยๆ

들키지 않으려 자꾸 애쓰는 듯한 시선
ดึลคีจี อันนือรยอ ชากู แอซือนึน ดึซฮัน ชีซอน
รูปลักษณ์ภายนอกก็แค่ดูพยาพยาม ไม่ได้น่าค้นหา

I know you already know that
ฉันรู้นะว่าคุณเองก็รู้อยู่แล้ว

I I I I want you baby you know
ผมต้องการคุณนะ (ที่รัก ตัวคุณเองก็รู้)

Oh I need you my babe
Oh~ ผมต้องการคุณนะครับที่รักของผม

Let me know
บอกให้ฉันรู้ทีสิ

나 왜 이러는지 모르겠어
นา แว อีรอนึนจี โมรือเกซซอ
ผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงเป็นแบบนี้

아무도 눈에 안 들어와
อามูโด นุนเน อัน ดึลรอวา
มองไม่เห็นใครนอกจากคุณ

I don’t know why
Must be something in your eyes
ผมไม่รู้เลยว่าทำไม ต้องมีอะไรอยู่ในดวงตาคู่นั้นของคุณแน่ๆ

Yeah 너를 떠올릴 때마다
Yeah~ นอรึล ตออลริล แตมาดา 
Yeah~ เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมคิดถึงคุณ 

got me singing uh ao
ผมก็ต้องร้อง Uh~ Ao!

Question and answer
คำถาม และคำตอบ

또 못 들은 척
โต มซ ดึลรึน ชอก
ทำเป็นไม่ได้ยินอีกทีนะ

괜히 모르는 척해봐도
กแวนนี โมรือนึน ชอกแฮบวาโด
ถึงแม้คุณจะทำเป็นไม่รู้เรื่องที่ไร้สาระ

I know you already know that
ฉันก็รู้นะว่าคุณเองน่ะรู้อยู่แล้ว

I I I I want you baby you know
ฉันต้องการคุณนะที่รัก รู้ไหม

I I I need you Ha
ฉันต้องการคุณ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

혼자서만 U ooh
ฮนจาซอมัน UHoo
ต้องอยู่คนเดียว UHoo

I’m asking you
ฉันกำลังถามคุณอยู่นะ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo 

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

또 혼자서 U ooh
โต ฮนจาซอมัน UHoo 
ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้ว UHoo

I’m asking you Our Q and A
ฉันถามคำถามของเรากับคุณอยู่นะ

넌 말 안 해도 다 알어 (You know!)
นอน มัล อัน แฮโด ดา อัลลอ (You know!)
คุณรู้คำตอบโดยที่ไม่ต้องพูดอะไร (คุณรู้!)

내가 원하는 답변 But 
แนกา วอนฮานึน ดัพบยอน But..
คุณรู้ว่าผมต้องการอะไร แต่..

말은 정처 없이 돌아가고
มัลรึน จองชอ ออบชี ดลรากาโก
คำพูดที่ดูไร้จุดหมายแบบนั้น

본론으로 바로 넘어가자면
บนรนนือโร บาโร นอมมอคาจามยอน
เวลาที่เราพยายามจะไปให้ถึงจุดหมาย

살짝 답답해 지려해 같은 질문을 몇 번 되풀이해
ซัลจัก ดัพดัพแฮ จีรยอแฮ กัททึน จิลมุนนึล มยอช บอน ดเวพุลรีแฮ
มันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้น เราต้องถามคำถามเดียวกันอีกกี่ครั้ง?

딱 봐도 답은 정해져 있는데 날
ตัก บวาโด ดัพพึน จองแฮจยอ อิซนึนเด นัล 
คำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว

보면 싹 다 잊어버린대
โบมยอน ซัก ดา อิซซอบอรินแฮ
แต่คุณลืมทุกอย่างไปเองเวลาที่เจอผม

딴말 나오고 넌 바로 또 당황한 표정을 보이네
ตันมัล นาโอโก นอน บาโร โต ทังฮวังฮัน พโยจองงึล โบอีเน
คุณพูดนอกเรื่องอีกแล้วนะ แล้วคุณก็ดูลำบากใจด้วย

Well whatever
ยังไงก็ตาม

싫지만은 않으니 그냥 이 느낌을 즐길래
ชิลจีมันนึน อันนือนี คือนยัง อี นือกิมมึล จึลกิลแร
ผมไม่ได้ไม่ชอบหรอก ผมก็แค่รู้สึกดีไปกับมันก็พอแล้ว

Let me know
บอกให้ฉันรู้ทีสิ

나 왜 이러는지 모르겠어
นา แว อีรอนึนจี โมรือเกซซอ
ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้

아무도 눈에 안 들어와
อามูโด นุนเน อัน ดึลรอวา
มองไม่เห็นใครนอกจากคุณ 

I don’t know why
Must be something in your eyes
ฉันไม่รู้เลยว่าทำไม ต้องมีอะไรอยู่ในดวงตาคู่นั้นของคุณแน่ๆ

하루 종일 서로의 눈만 쳐다보다 시간이 가
ฮารุ จงอิล ซอโรเอ นุนมัน ชยอดาโบดา ชีกันนี กา
ตอนที่เราได้จ้องตากันทั้งวี่ทั้งวัน เวลามันก็เดินไปเรื่อยๆ

Question and answer
คำถาม และคำตอบ

또 못 들은 척
โต มซ ดึลรึน ชอก
ทำเป็นไม่ได้ยินอีกทีนะ

괜히 모르는 척해봐도
กแวนนี โมรือนึน ชอกแฮบวาโด
ถึงแม้คุณจะทำเป็นไม่รู้เรื่องที่ไร้สาระ

I know you already know that
ฉันก็รู้นะว่าคุณเองน่ะรู้อยู่แล้ว

I I I I want you baby you know
ฉันต้องการคุณนะที่รัก รู้ไหม

I I I need you Ha
ฉันต้องการคุณ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

혼자서만 U ooh
ฮนจาซอมัน UHoo
ต้องอยู่คนเดียว UHoo

I’m asking you
ฉันกำลังถามคุณอยู่นะ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo 

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

또 혼자서 U ooh
โต ฮนจาซอมัน UHoo 
ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้ว UHoo

I’m asking you Our Q and A
ฉันถามคำถามของเรากับคุณอยู่นะ

뭘 어렵게 생각해
มวอล ออรยอพเก แซงกักแฮ
มีอะไรให้ต้องคิดมากล่ะ

너의 마음 속에 있는 그대로 말해
นอเอ มาอึม ซกเค อิซนึน คือแดโร มัลแฮ
ก็แค่บอกผมมาว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจ

You just look into my eyes
And tell me what’s on your mind
คุณแค่มองตาผม แล้วก็บอกมาว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจแค่นั้นเอง

네 두 눈이 다 말해주잖아
เน ดู นุนนี ดา มัลแฮจูจันนา
สายตาคุณมันฟ้องทุกอย่างเลย

Yeah got me singing like
Yeah~ ทำให้ผมต้องร้อง.. 

Q and A 뭘 어렵게 생각해
Q&A มวอล ออรยอพเก แซงกักแฮ
มีอะไรให้ต้องคิดมากล่ะ

너의 마음 속에 있는 그대로 말해
นอเอ มาอึม ซกเค อิซนึน คือแดโร มัลแฮ
ก็แค่บอกผมมาว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจ

When I look into your eyes
You tell me what’s on your mind
คุณแค่มองตาผม แล้วก็บอกมาว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจแค่นั้นเอง

Our Q and A

Question and answer
คำถาม และคำตอบ

또 못 들은 척
โต มซ ดึลรึน ชอก
ทำเป็นไม่ได้ยินอีกทีนะ

괜히 모르는 척해봐도
กแวนนี โมรือนึน ชอกแฮบวาโด
ถึงแม้คุณจะทำเป็นไม่รู้เรื่องที่ไร้สาระ

I know you already know that
ฉันก็รู้นะว่าคุณเองน่ะรู้อยู่แล้ว

I I I I want you baby you know
ฉันต้องการคุณนะที่รัก รู้ไหม

I I I need you Ha
ฉันต้องการคุณ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

혼자서만 U ooh
ฮนจาซอมัน UHoo
ต้องอยู่คนเดียว UHoo

I’m asking you
ฉันกำลังถามคุณอยู่นะ

널 보면 U ooh
นอล โบมยอน UHoo
เวลาที่ฉันเจอคุณ UHoo

나도 몰래 U ooh
นาโด มลแร UHoo
ไม่รู้สึกตัว UHoo

또 혼자서 U ooh
โต ฮนจาซอมัน UHoo 
ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้ว UHoo

I’m asking you Our Q and A
ฉันถามคำถามของเรากับคุณอยู่นะ

Cr.English Translation: 1theK
Thai Translation: IMAFIALL

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags