วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+คำแปล Taeyeon - Rain


เนื้อเพลง+คำแปล Taeyeon - Rain
텅 빈 회색 빛 거린 참 허전해

ทอง บิน ฮเว แซก พิด คอ ริน ชัม ฮอ จอน แน

ถนนโล่งสีเทา ดูช่างว่างเปล่าเหลือเกิน

쓸쓸한 기분에 유리창을 열어

ซึล ซึล รัน คี บู เน ยู รี ชา งึล ยอ รอ

ฉันเปิดหน้าต่างออกด้วยความเหงาใจ

내민 두 손위로 떨어진 빗방울

แน มิน ทู โซ นวี โร ตอ รอ จิน พิด บา งุล

สายฝนหล่นลงบนมือทั้งสองข้าง

가득 고이는 그리움 나의 맘에 흘러

คา ดึก โค อี นึน คือ รี อุม นา เย มา เม ฮึล รอ

ความปรารถนาไหลท่วมท้วน เอ่อล้นอยู่ในหัวใจ


왠지 네가 보고픈 밤

เวน จี นี กา โพ โก พึน บัม

ฉันอยากเจอเธอในค่ำคืนนี้

차오르는 눈물

ชา โอ รือ นึน นุน มุล

น้ำตาไหลมาคลอ

떠오르는 나의 맘 속

ตอ โอ รือ นึน นา เย มัม ซก

เอ่อล้นอยู่เต็มหัวใจ


비가 오면 내리는 기억에 번지는 아픔에

พี กา โอ มยอน แน รี นึน คี ออ เก พอน จี นึน อา พือ เม

เมื่อฝนตก ความทรงจำร่วงหล่นลงมา ความเจ็บปวดก็กระจายตัวออกไป

흠뻑 쏟아지는 너를 보다

ฮึม ปอก โซ ดา จี นึน นอ รึล โพ ดา

ฉันมองเธอไหลไปตามสายฝน

선명했던 그 시간에 멈춘 채 추억에 젖은 채

ซอน มยอง แฮท ดอน คือ ชี กา เน มอม ชุน แช ชู ออ เก ชอ จึน แช

ฉันหยุดเวลาไว้ในช่วงเวลาที่มองเห็นเธอได้ ฉันตกลงไปในห้วงความทรงจำ

아름다웠던 너를 그려 in the Rain

อา รึม ดา วอท ดอน นอ รึล คือ รยอ in the Rain

แล้วฉันก็ร่างภาพเธอ ผู้แสนงดงามขึ้นมาในสายฝน


길었던 참 눈이 부셨던 계절도

คี รอท ดอน ชัม นู นี พู ชยอท ดอน คเย จอล โด

ฤดูกาลชุ่มช่ำแสนยาวนานนี้

사진첩 속에 얼룩져 색이 바래질까

ซา จิน ชอบ โซ เก ออล รุก จยอ แซ กี พา แร จิล กา

บรรจุอยู่ในอัลบั้มรูป อาจสีซีดไปตาลกาลเวลา


점점 깊어가는 이 밤

ชอม จอม คี พอ กา นึน อี พัม

ค่ำคืนมืดมิดขึ้นเรื่อย ๆ

잊지 못한 약속

อิจ จี มด ทัน ยัก ซก

คำสัญญาที่ฉันไม่อาจลืมได้

따뜻했던 품도 안녕

ตา ตึด แทท ดอน พุม โด อัน นยอง

ลาก่อน อ้อมกอดอบอุ่นของเธอ


비가 오면 내리는 기억에 번지는 아픔에

พี กา โอ มยอน แน รี นึน คี ออ เก พอน จี นึน อา พือ เม

เมื่อฝนตก ความทรงจำร่วงหล่นลงมา ความเจ็บปวดก็กระจายตัวออกไป

흠뻑 쏟아지는 너를 보다

ฮึม ปอก โซ ดา จี นึน นอ รึล โพ ดา

ฉันมองเธอไหลไปตามสายฝน

선명했던 그 시간에 멈춘 채 추억에 젖은 채

ซอน มยอง แฮท ดอน คือ ชี กา เน มอม ชุน แช ชู ออ เก ชอ จึน แช

ฉันหยุดเวลาไว้ในช่วงเวลาที่มองเห็นเธอได้ ฉันตกลงไปในห้วงความทรงจำ

아름다웠던 너를 그려 in the Rain

อา รึม ดา วอท ดอน นอ รึล คือ รยอ in the Rain

แล้วฉันก็ร่างภาพเธอ ผู้แสนงดงามขึ้นมาในสายฝน


흑백뿐인 세상 속 한줄기의 빛이 돼준 너

ฮึก แบก ปู นิน เซ ซัง ซก ฮัน จุล กี เย พี ชี ทเว จุน นอ

เธอคือแสงสว่างท่ามกลางโลกสีขาวดำใบนี้

(Rain) 비가 되어 다가와 내 영혼을 환히 밝혀줘

(Rain) พี กา ทเว ออ ทา กา วา แน ยอง โฮ นึล ฮวัน นี พัล ฮยอ จวอ

(ฝน) เป็นสายฝน แล้วมาหาฉัน ให้แสงสว่างกับหัวใจของฉัน


Doo-doo-doo-


우산 아래 나직했던 속삭임 Woo-

อู ซัน อา แร นา จิก แฮท ดอน ซก ซา กิม Woo-

คำกระซิบแผ่วเบาของเธอใต้ร่มคันนั้น

가슴 한 켠에 퍼져 네가 들려

คา ซึม ฮัน คยอ เน พอ จยอ นี กา ทึล รยอ

ยังคงอยู่ในหัวใจ ฉันยังได้ยินเสียงเธอ

오늘 하루 내 안부를 묻듯이 편안한 빗소리

โอ นึล ฮา รู แน อัน บู รึล มุด ดึด ชี พยอ นัน นัน พิด โซ รี

เสียงฝนฟังดูเหมือนเสียงเธอที่ถามว่าฉันไม่เป็นอะไรใช่ไหม

아련히 물든 기억 너란 빗속에

อา รยอน นี มุล ดึน คี ออก นอ รัน พิด โซ เก

ฉันยังเจ็บปวดกับความทรงจำท่ามกลางสายฝน ที่เรียกว่าเธอ


Woo rain, Woo… Dreaming in the Rain


ฝน... ความฝันในสายฝน


Credit: ilyricsbuzz, popgasa, music naver


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags