วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+คำแปล Welcome Back - ikonเนื้อเพลง+คำแปล Welcome Back -  ikon
Wait a minute listen
Baby 어! 다시 돌아온 걸 환영해
Baby ออ! ทาชี โทราอน กอล ฮวันยองแฮ 
ที่รัก ยินดีต้อนรับกลับมานะ

나란 놈 그대로야 하나도 안 변했어
นารัน นม คือแดโรยา ฮานาโด อัน พยอนแฮซอ
ผมยังคงเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนไป

너의 소중함을 느낀 것 빼고
นอเอ โซจุงฮามึล นือกิน กอด แปโก
ยกเว้นที่ผมได้รู้ว่าคุณพิเศษกับผมยังไง

이기적인 성격을 조금 고친 것 빼고
อีกีจอกอิน ซองกยอกึล โชกึม โคชิน กอด แปโก
แล้วก็แก้ไขความเห็นแก่ตัวของผมนิดหน่อย


그대로야 like 넓은 가슴
คือแดโรยา like นอลบึนกาซึม
ผมยังเหมือนเดิม เหมือนอ้อมกอดกว้างๆนี้

너가 슬플 땐 안아줘야 하니까
นอกา ซึลพึล แตน อานาจวอยา ฮานีกา
ตอนผมโกรธผมหยุดตัวเอง

화가 나 벽을 치는 것도 참았어
ฮวากา นา พยอกึล ชีนึน กอดโด ชามัดซอ
ไม่ให้เผลอชกกำแพง

너가 손이 예쁜 남잘 [진/B.I] 좋아하니까
นอกา โซนี เยปึน นัมจัล (โชอาฮานีกา)
เพราะรู้ว่าคุณชอบผู้ชายมือสวยไงล่ะ

간만에 얼굴 보니까
คันมาเน ออลกุล โบนีกา
ได้เจอหน้าคุณครั้งแรกหลังจากไม่เจอมาสักพัก

그 동안에 아파했던 맘이
คือดงอาเน อาพาแฮดตอน มามี
ความเจ็บปวดที่ผมได้รับมาทั้งหมด

싹 낫는 기분이야
ซัก นันนึน คีบุนนียา
อยู่ๆก็หายไปหมดเลยนะ

너의 아리따움은 여전하네
นอเอ อารี ตาอูมึน ยอจอนฮาเน
คุณยังสวยเหมือนเดิมเลย

너가 없는 내 삶은 많이 허전한데
นอกา ออบนึน แน ชัลมึน มันนี ฮอจอนฮันเด
ชีวิตที่ไม่ทีคุณมันช่างว่างเปล่าเหลือเกิน

말론 설명 안돼
มัลรน ซอลมยอง อันเดว
ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไง

[준/B.I] 넌 어떻게 지냈니
นอน ออตอเค จีแนดนี
คุณเป็นยังไงบ้าง

힘들 땐 누구에게 기댔니
ฮิมดึล แตน นูกูเอเก คีแดดนี
ใครที่พาคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก

난 너 아님 안되더라
นัน นอ อานิม อันดวีดอรา
สำหรับผมคือคุณเท่านั้นนะ

찾아본 적은 없지만 세상에
ชาจาบน ชอกึน ออบจีมัน เซซังเง
ถึงผมจะมองเห็นได้ไม่หมด แต่โลกนี้

너 같은 여잔 없더라 for real
นอ กาทึน ยอจัน ออบดอรา for real
คงไม่มีผู้หญิงที่เหมือนคุณอีกแล้วล่ะ จริงๆนะ


많이 외로웠어 하나도 안 새로웠어
มันนี เวโรวอซอ ฮานาโด อัน แซโรวอซอ
ผมรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่มีอะไรใหม่ๆเลย

하루하루가 지겨웠어
ฮารุฮารุกา ชีกยอวอซอ
แต่ละวันก็ผ่านไปอย่างน่าเบื่อ

내 말은 돌아와 줘서 고맙다고
แน มารึน โทราวา จวอซอ โคมับตาโก
ที่ผมจะพูดก็คือขอบคุณที่กลับมานะครับ*WELCOME BACK 잘 돌아왔어
WELCOME BACK ชัล โทราวัดซอ
มันดีจริงๆที่คุณกลับมา

이제 내가 더 잘해줄게
อีเจ แนกา ทอ ชัลแฮจุลเก
ผมจะทำตัวดีกับคุณกว่าเดิมนะ

WELCOME BACK 너무 그리웠어
WELCOME BACK นอมู คือรีวอซอ
คิดถึงจริงๆ

이런 날 한번 안아줄래
อีรอน นัล ฮันบอน อานาจุลแร
ช่วยกอดผมสักครั้งได้หรือเปล่า

너의 향기 작은 몸짓 부드러운 손길까지도
นอเอ ฮยังกี ชากึน มมจิด พูดือรออุน ซนกิลกาจีโด
การเคลื่อนไหวเล็กๆของคุณหรือสัมผัสที่บางเบานั่น

WELCOME BACK 잘 돌아왔어
WELCOME BACK ชัล โทราวัดซอ
ดีจริงๆนะที่คุณกลับมา

Baby 나 이제 달라질게
Baby นา อีเจ ทัลราจิลเก
ที่รัก ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนไปแล้วนะ


시간이 다 해결해준다는 말은
ชีกานี ทา แฮกยอลแฮจุนดานึน มารึน
คำพูดที่ว่าเวลาช่วยแก้ปัญหาทุกอย่าง

그저 안심하기 위한 거짓말인 걸
คือจอ อันชิมฮากี วีฮัน กอจิดมาริน กอล
มันก็แค่คำโกหกที่ช่วยให้เราผ่อนคลายขึ้นเท่านั้น

이별 후에 후회한 적 없이
อีบยอล ฮูเอ ฮูฮวีฮัน ชอก ออบชี
ตอนที่ผมพูดว่าไม่เสียใจที่เลิกกัน

혼자가 더 편하다는 말은 거짓말일 걸
ฮนจากา ทอ พยอนฮาดานึน มารึน คอจิดมาริล กอล
อยู่คนเดียวสบายกว่าอีก นั่นก็อาจจะเป็นคำโกหกเหมือนกัน

Oh I was so lonely 심심했어 하루 종일
Oh I was so lonely ชิมชิมแฮดซอ ฮารุจงงิล
โอ้ ผมเดี่ยวดายจริงๆ ทุกวันช่างน่าเบื่อจริงๆ


필요 없을 것만 같던 너의 잔소리마저도
พิลโย ออบซึล คอดมัน กัดตอน นอเอ ชันโซรีมาจอโด
แม้แต่เสียงบ่นของคุณที่ผมไม่เคยชอบมันเลย

그리워지는 하루하루였어
คือรีวอจีนึน ฮารุฮารุยอดซอ
ทุกวันนี้กลับคิดถึงมันซะงั้น

왜냐면 아무것도 손에 안 잡
แวนยามยอน อามูกอดโด โซเน อัน จับ
ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลย

나를 위해 웃어주던 너의 그 표정
นารึล วีแฺฮ อูซอจูตอน นอเอ คือ พโยจอง
ความรู้สึกตอนคุณยิ้มให้ผม

너를 위해서 불렀었던 모든 노래 이젠
นอนึล วีแฮซอ บุลรอซอตอนโมดึน โนแร อีเจน
ทุกเพลงที่ผมเคยร้องให้คุณ 

소음 듣기 싫더라고 잘 모르긴 몰라도
โซอึม ดึดกี ชิลดอราโก ชัล โมรือกิน มลราโด
ตอนนี้ก็แทบไม่อยากได้ยินมันเลย แม้ผมไม่รู้อะไรมากนัก

네가 없으니까 괜히 무의미했어
เนกา ออบซือนีกา แควนนี มูเอมีแฮซอ
แต่เมื่อไม่มีคุณมันก็ไม่มีความหมาย

주말까지도 공허하기만 한
จู มัลกาจีโด กงฮอฮากีมัน ฮัน
วันหยุดสุดสัปดาห์อันแสนว่างเปล่า

저기 저녁노을을 보면
ชอกี ชอนยอกโนอือรึล โบมยอน
เหม่อมองไปที่พระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดิน

너와의 시간을 회상하게 만들어
นอวาเอ ชีกานึล ฮวีซังฮาเก มันดือรอ
เฝ้าฝันถึงแต่ช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณ

많이 외로웠어 하나도 안 새로웠어
มันนี เวโรออซอ ฮานาโด อัน แซโรวอซอ
เหงาเหลือเกิน ไม่มีอะไรใหม่ๆเลย

하루하루가 지겨웠어
ฮารุฮารุกา จีกยอวอซอ
แต่ละวันช่างน่าเบื่อ

내 말은 돌아와 줘서 고맙다고
แน มารึน โทราวา จวอซอ โคมับตาโก
ที่ผมอยากพูดก็คือขอบคุณที่กลับมานะครับ


*WELCOME BACK 잘 돌아왔어
WELCOME BACK ชัล โทราวัดซอ
มันดีจริงๆที่คุณกลับมา

이제 내가 더 잘해줄게
อีเจ แนกา ทอ ชัลแฮจุลเก
ผมจะทำตัวดีกับคุณกว่าเดิมนะ

WELCOME BACK 너무 그리웠어
WELCOME BACK นอมู คือรีวอซอ
คิดถึงจริงๆ

이런 날 한번 안아줄래
อีรอน นัล ฮันบอน อานาจุลแร
ช่วยกอดผมสักครั้งได้หรือเปล่า

너의 향기 작은 몸짓 부드러운 손길까지도
นอเอ ฮยังกี ชากึน มมจิด พูดือรออุน ซนกิลกาจีโด
การเคลื่อนไหวเล็กๆของคุณหรือสัมผัสที่บางเบานั่น

WELCOME BACK 잘 돌아왔어
WELCOME BACK ชัล โทราวัดซอ
ดีจริงๆนะที่คุณกลับมา

Baby 나 이제 달라질게
Baby นา อีเจ ทัลราจิลเก
ที่รัก ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนไปแล้วนะ


Oh girl I’m sorry Oh girl I was wrong
ขอโทษนะ ผมผิดไปแล้ว

한심하지 솔직히 좀 구차하지 I know
ฮันชิมฮาจี ซลจิกฮี จม กูชาฮาจี I know 
ผมดูน่าสงสารมากใช่มั้ยล่ะ I know

Girl why you laughing Oh 그래도 싫진 않은 듯한데
Girl why you laughing Oh คือแรโด ชิลจิน อันนึน ดึดฮันเด
คุณขำทำไมน่ะ แต่ดูไม่เหมือนคุณไม่ชอบนะ

내 말은 돌아와줘서 고맙다고
แน มารึน โทราวาจยอซอ โคมับตาโก
ผมแค่อยากจะบอกว่า ขอบคุณที่กลับมาครับ

*WELCOME BACK 잘 돌아왔어
WELCOME BACK ชัล โทราวัดซอ
มันดีจริงๆที่คุณกลับมา

이제 내가 더 잘해줄게
อีเจ แนกา ทอ ชัลแฮจุลเก
ผมจะทำตัวดีกับคุณกว่าเดิมนะ

WELCOME BACK 너무 그리웠어
WELCOME BACK นอมู คือรีวอซอ
คิดถึงจริงๆ

이런 날 한번 안아줄래
อีรอน นัล ฮันบอน อานาจุลแร
ช่วยกอดผมสักครั้งได้หรือเปล่า

너의 향기 작은 몸짓 부드러운 손길까지도
นอเอ ฮยังกี ชากึน มมจิด พูดือรออุน ซนกิลกาจีโด
การเคลื่อนไหวเล็กๆของคุณหรือสัมผัสที่บางเบานั่น

WELCOME BACK 잘 돌아왔어
WELCOME BACK ชัล โทราวัดซอ
ดีจริงๆนะที่คุณกลับมา

Baby 나 이제 달라질게
Baby นา อีเจ ทัลราจิลเก
ที่รัก ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนไปแล้วนะ


Woo woo woo woo woo woo

싫은 척 하지마 웃고 있잖아
ชีรึน ชอก ฮาจีมา อุดโก อิดจันนา
อย่าทำเป็นไม่ชอบหน่อยเลย ผมเห็นคุณยิ้มนะ

Woo woo woo woo woo woo

내가 더 잘할게 떠나가지 말아
แนกา ทอ ชัลฮันเก ตอนากาจี มารา
ผมจะทำดีกับคุณให้มากขึ้น อย่าทิ้งผมนะ

Woo woo woo woo woo woo

우린 분명히 운명이 맞아
อูริน บุนมยองฮี อุนมยองงี มาจา
เราถูกสร้างให้มาคู่กันแน่นอน

Woo woo woo woo woo woo

우리 천천히 오래 가자 WELCOME BACK!
อูรี ชอนชอนฮี โอแร คาจา WELCOME BACK!
มาค่อยๆเดินไปด้วยนะ


Cr.@Hanbin_TH

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags