วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+แปล You & Me (With Jooyoung) - Kisum


เนื้อเพลง+แปล You & Me (With Jooyoung) - KisumKisum - ม่วง Jooyoung - ฟ้า

심상치 않아 나답지 않아
ชิม ชัง ชี อัน นา นา ตับ ชี อัน นา
มีบางอย่างมันแปลกไป นี่มันไม่ใช่ตัวฉันเลย

새벽 3시 동네는 잠이 들어
เช บยอก ชัม ชี ดง เน นึน ชัม อา อี ดึล ลอ
ตี 3 เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนหลับไหล

넌 잠도 안자고 내 머리 속을 휘둘러
นอม ชัม โด อัน ชา โก เน มอ ลี ซก อึล ฮวี ดุล ลอ
คุณก็ไม่ได้หลับ แถมยังมาวนเวียนอยู่ในหัวของฉัน

너 너는 마치 trampoline 나를 붕 뜨게 해
นอ นอ นึน มา ชี trampoline นา ลึล บุง ตือ เก เฮ
คุณเป็นเหมือนแทมโบลีนที่ทำให้ฉันได้อยู่ในที่สูงๆ

매일 너 땜에 밤새 뒤척이다 잠 못 들어
เม อิล นอ เตม เม บัม เซ ตวี ชอก อี ดา ชัม มช ดึล ลอ
ฉันนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย พลิกตัวไปมาก็เพราะคุณ

딱히 한 것 없는데 널 볼 땐 땀이 나
ตัก ฮี ฮัน กอช ออบ นึน เด นอล บล เตม ตัม อี นา
อยู่ดีๆเหงื่อของฉันก็ไหลออกมาเวลาที่เจอหน้าคุณ

감기 걸린 거 아닌데 자꾸 열이 나
กัม กี กอล ลิน กอ อา นิน เด ชา กุ ยอล อี นา
แล้วก็มีไข้ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นหวัด

STOP Boy 날 괴롭히지 마
STOP Boy นัล เกว ลบ ฮี ชี มา
หยุดเลย หยุดระรานฉันสักที

자꾸 너 다가와서 내게 불 붙이지 마
ชา กุ นอ ดา กา วา ซอ เน เก บุล บุท อี ชี มา
อย่าเข้ามาใกล้ และมาจุดไฟในตัวฉัน

대체 예상 안 돼 급 온 소나기 같아
เต เช เย วัง อัน เดว กึบ อน โซ นา กี กัท ทา
ฉันคาดเดาคุณไม่ได้ เหมือนกับฝนที่อยู่ๆก็ตกลงมา

오늘도 우산 없이 너를 맞지
โอ นึล โด อู ชัน ออบ ชี นอ ลึล มัช ชี
แล้วฉันก็ลุยเข้าไปในฝนโดยที่ไม่ได้กางร่ม

But I Feel~ Good Hey 신나서 춤~ 춤을 추네
But I Feel Good Hey ชิน นา ซอ ชุม ชุม อึล ชู เน
แต่ฉันก็รู้สึกดีนะ Hey! มาเต้นกันให้สนุกเถอะ มาเต้นกัน

바라는 거 없어 그냥 내 옆에
บล ลา นึน กอ ออบ ซอ กือ นยัง เน ยอบ เพ
ฉันไม่ได้ต้องการอะไรเลย

네가 있다는 거 하나면 돼 Baby
เน กา อิซ ดา นึน กอ ฮา นา มยอน เดว Baby
แต่ฉันแค่ต้องการให้คุณมาเป็นที่รักของฉัน

부담 가질 필요 없어 그냥
บู ดัม กา ชิล พิล โย ออบ วอ กือ นยัง
อย่ารู้สึกเหมือนว่าคุณจะเป็นภาระเลย

네 곁에 내가 있다는 거 하나면 돼
เน กยอท เท เน กา อิซ ดา นึน กอ ฮา นา มยอน เดว
ฉันแค่อยากจะอยู่ข้างๆคุณเท่านั้นเอง

난 아직도 잠 못 들고 있어 또
นัน อา ชิก โด ชัม มช ดึล โก อิซ ซอ โต
เป็นแบบนี้อีกแล้ว ผมนอนไม่หลับอีกแล้ว

너의 생각들이 맴돌아 지워지지 않아
นอ เย เซง กัก ดึล อี เมม ดล อา ชี วอ ชี ชี อัน นา
ผมคิดถึงคุณอย่างช่วยไม่ได้ ผมลบคุณไปไม่ได้เลย

난 오늘도 왜이리 왜이리 외롭죠
นัน โอ นึล โด เว อี ลี เว อี ลี วี ลบ โชว
ทำไมวันนี้ผมถึงกลับมารู้สึกโดดเดี่ยวอีกครั้ง

너와 있고 싶어 love you love you
นอ วา อิซ โก ชิบ พอ love you love you
ผมอยากจะอยู่กับคุณ ผมรักคุณนะ ผมรักคุณ

우리 사이 심상치 않아
อู ลี ซา อี ชิม ชัง ชี อัน นา
ระหว่างเรานั้นมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นอยู่

심상치 않아 나답지 않아
ชิม ชัง ชี อัน นา นา ตับ ชี อัน นา
มีบางอย่างมันแปลกไป นี่มันไม่ใช่ตัวฉันเลย

난 널 등산 중 내 기분 올렸다 내렸다
นัน นอล ดึง ชัน ชุง เน กี บุน อล ลยอซ ดา เน ลยอซ ดา
ฉันกำลังไต่อยู่บนตัวของคุณ คุณทำให้ฉันรู้สึกขึ้นๆลงๆ

난 지금 정상 아냐 숨이 탁 막혀 난
นัน ชี กึม ชอง ซัง อา นยา ซุม อี ทัก มัก ฮยอ นัน
ฉันไม่ได้อยู่บนยอดเขา แต่กลับรู้สึกหายใจลำบาก

난 원해 친구들의 얼레리 꼴레리
นัน วอน เฮ ชิน กุ ดึล เย ออล เล ลี กล เล ลี
ฉันอยากให้เพื่อนๆมาล้อฉัน

부끄러운 척 네 품에 도~망치겠지
บู กือ ลอ อุน ชอก เน พุม เอ โด ~ มอง ชี เกช ชี
ฉันจะวิ่งเข้าหาคุณ ถึงแม้ว่าจะรู้สึกอาย

왜 쌍라이트 켜고 자꾸 달려들어
เว ซัง ลา อี ทือ คยอ โก ชา กุ ดัล ลยอ ดึล ลอ
ทำไมคุณถึงวิ่งหนีฉันด้วยความเปล่งประกายแบบนั้นล่ะ

너는 눈이 부셔 난 다리에 힘이 풀려
นอ นึน นุน อี บุ ชยอ นัน ดา ลี เอ ฮิม อี พุม ลยอ
คุณคือแสงสว่างของฉัน แต่ตอนนี้ขาของฉันไม่มีแรงแล้ว

네가 없으면 여름도 너무 추워
เน กา ออบ ซือ มยอน ยอ ลึม โด นอ มู ชู วอ
ถ้าไม่มีคุณ ซัมเมอร์นี้ก็จะหนาวเย็น

난 여전히 눈뜬 채 오늘 밤도 너를 꿈꿔
นัน ยอ ชอน ฮี นุน ตือ เช โอ นึล บัม โด นอ ลึล กุม กวา
คืนนี้ฉันฝันถึงคุณอีกแล้วทั้งๆที่ยังลืมตาอยู่

난 아직도 잠 못 들고 있어 또
นัน อา ชิก โด ชัม มช ดึล โก อิซ ซอ โต
เป็นแบบนี้อีกแล้ว ผมนอนไม่หลับอีกแล้ว

너의 생각들이 맴돌아 지워지지 않아
นอ เย เซง กัก ดึล อี เมม ดล อา ชี วอ ชี ชี อัน นา
ผมคิดถึงคุณอย่างช่วยไม่ได้ ผมลบคุณไปไม่ได้เลย

난 오늘도 왜이리 왜이리 외롭죠
นัน โอ นึล โด เว อี ลี เว อี ลี วี ลบ โชว
ทำไมวันนี้ผมถึงกลับมารู้สึกโดดเดี่ยวอีกครั้ง

너와 있고 싶어 love you love you
นอ วา อิซ โก ชิบ พอ love you love you
ผมอยากจะอยู่กับคุณ ผมรักคุณนะ ผมรักคุณ

우리 사이 심상치 않아
อู ลี ซา อี ชิม ชัง ชี อัน นา
ระหว่างเรานั้นมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นอยู่

You make me high You make me smile
คุณทำให้ฉันลอยได้ คุณทำให้ฉันยิ้ม

넌 나를 행복하게 만들어 boy you are mine
นอน นา ลึล เฮง บก ฮา เก มัน ดึล ลอ boy you are mine
คุณทำให้ฉันมีความสุข คุณเป็นของฉันแล้วนะ

You make me high You make me smile
คุณทำให้ฉันลอยได้ คุณทำให้ฉันยิ้ม

넌 매 순간 날 빛나게 해
นอน เม ซุน กัน นัล บิช นา เก เฮ
คุณทำให้ฉันสดใสอยู่เสมอ คุณคือแสงสว่างของฉัน

You are my sunshine
คุณคือแสงสว่างของฉัน

너의 모든걸 안을게
นอ เย โม ดึน กอล อัน อึล เก
ผมจะโอบกอดทุกๆสิ่งที่เป็นคุณ

언제나 널 지켜주고 싶은 내 맘은
ออน เช นา นอล ชี คยอ ชุ โก ชิบ พึน เน มัม อึน
หัวใจของผมยังต้องการที่จะปกป้องคุณอยู่เสมอ

I think I’m in love
ผมคิดว่าผมกำลังมีความรัก

You make me high You make me smile
คุณทำให้ฉันลอยได้ คุณทำให้ฉันยิ้ม

넌 나를 행복하게 만들어 boy you are mine
นอน นา ลึล เฮง บก ฮา เก มัน ดึล ลอ boy you are mine
คุณทำให้ฉันมีความสุข คุณเป็นของฉันแล้วนะ

You make me high You make me smile
คุณทำให้ฉันลอยได้ คุณทำให้ฉันยิ้ม

넌 매 순간 날 빛나게 해
นอน เม ซุน กัน นัล บิช นา เก เฮ
คุณทำให้ฉันสดใสอยู่เสมอ คุณคือแสงสว่างของฉัน

You are my sunshine
คุณคือแสงสว่างของฉัน

난 아직도 매일이 매일이 새롭죠
นัน อา ชิก โด เม อิล อี เม อิล อี เช ลบ โชว
ทุกๆวันยังเป็นเหมือนวันใหม่ของผม

너와 있고 싶어 love you love you
นอ วา อิซ โก ชิบ พอ love you love you
ผมอยากจะอยู่กับคุณ ผมรักคุณนะ ผมรักคุณ

우리 사이 심상치 않아
อู ลี ซา อี ชิม ชัง ชี อัน นา
ระหว่างเรานั้นมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นอยู่

심상치 않아 나답지 않아
ชิม ชัง ชี อัน นา นา ตับ ชี อัน นา
มีบางอย่างมันแปลกไป นี่มันไม่ใช่ตัวฉันเลย

Han : ilyricsbuzz
Trans : IMAFIALLY
Lyrics : noohin


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags