วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+แปล Infinite - The Eye


เนื้อเพลง+แปล Infinite - The EyeAlbum : 6th mini album 'INFINITE ONLY'

Sunggyu Dongwoo Woohyun Hoya L Sungjong Sungyeol

다 끝났다 다 잊었다
ดา กึทนัซดา ดา อิชชอซดา
มันจบไปนานแล้ว ผมลืมมันไปหมดแล้วล่ะ

이제야 너를 지운다
อีเชยา นอรึล ชีอุนดา
ผมลบภาพคุณออกไปได้แล้ว

참 길었던 참 힘들었던
ชัม กิลรอซดอน ชัม ฮิมดึลรอซดอน
เวลาที่แสนยาวนานนี้ มันทำให้ผมเจ็บปวดทรมาณ

이별과 이별한다
อีบยอลกวา อีบยอลฮันดา
ตอนนี้ผมคงต้องบอกลาแล้วล่ะ

다 그쳤다 다 멎었다
ดา กือชยอซดา ดา มอชชอซดา
มันจบไปแล้ว ทุกอย่างมันหยุดลงตั้งนานแล้ว

이제야 빛이 내린다
อีเชยา บิชชี เนรินดา
และแสงสว่างได้สาดส่องเข้ามาหาผมแล้ว

태풍 같던 비바람이 이제야 끝났는데
แทพุง กัทดอน บีบารัมมี อีเชยา กึทนัซนึนเด
ในที่สุด พายุร้ายที่โหมกระหน่ำก็ได้หยุดลง

너의 기억이 추억이 다시 나를 휘감아
นอเอ กีออกกี ชูออกกี ดาชี นารึล ฮวีกัมมา
แต่แล้วภาพความทรงจำของคุณก็กลับมาวนเวียนหาผมอีกครั้ง

한발만 가도 난 온통 너로 또 젖잖아
ฮันบัลมัน กาโด นัน อนทง นอโร โต ชอชชันนา
หากผมก้าวออกไปอีกแม้แต่ก้าวเดียว ผมจะต้องเปียกปอนไปด้วยคุณแน่ๆ

네게서 떠나온 곳이 도망쳐 달려온 곳이
เนเกซอ ตอนาอน กซชี โดมังชยอ ดัลรยออน กซชี
ที่นั้นที่ผมจากมา ในที่ที่ผมหนีมันออกมา

너의 기억 속 중심이란 걸 이제 깨닫는다
นอเอ กีออก ซก ชุงซิมมีรัน กอล อีเช แกดัดนึนดา
ผมเลยได้รู้ว่าที่นั่นคือศูนย์กลางเรื่องราวของคุณ

끝내지 못한 이별 뒤 이별과 이별
กึทเนชี มซฮัน อีบยอล ดวี อีบยอลกวา อีบยอล
การจากลาที่ต้องจบลง ในที่สุดเราก็ต้องโบกมือลาในตอนสุดท้าย

내게 남겨진 인연과 인연
เนเก นัมกยอชิน อินนยอนกวา อินนยอน
เหลือแค่เพียงความสัมพันธ์ที่ยังคงอยู่

너를 벗어나려 해도 멀리 도망치려 해도
นอรึล บอซซอนารยอ เฮโด มอลรี โดมังชีรยอ เฮโด
ถึงจะพยายามวิ่งหนีคุณออกไปให้ไกลสักเท่าไหร่

또 휩쓸려 네게로
โต ฮวิบซึลรยอ เนเกโร
สุดท้ายตัวผมก็โดนพัดให้กลับไปหาคุณอยู่ดี

끝나지 못한 이별 뒤 이별과 이별
กึทนาชี มซฮัน อีบยอล ดวี อีบยอลกวา อีบยอล
การจากลาที่ต้องจบลง ในที่สุดเราก็ต้องโบกมือลาในตอนสุดท้าย

내게 남겨진 미련한 미련
เนเก นัมกยอชิน มีรยอนฮัน มีรยอน
ทิ้งไว้แค่เพียงความโง่เขลากับความเสียใจไว้ให้ผม

널 잊지 못해 지우지 못해
นอล อิชชี มซเท ชีอูชี มซเท
ยังไงผมก็ลืมคุณไม่ได้ ทิ้งคุณไว้ไม่ได้จริงๆ

눈에 담은 죄로 네 눈 속에 갇힌 나
นุนเน ดัมมึน ชเวโร นี นุน ซกเก กัดฮิน นา
เพราะผมถูกก้กขังไว้ให้อยู่ในดวงตาของคุณ

갇힌 나
กัดฮิน นา
ติดอยู่ในนั้น

이토록 너는 아름다웠다
อีโทรก นอนึน อารึมดาวอซดา
ภาพของคุณที่ยังคงงดงามสำหรับผม

그토록 우린 행복했었다
กือโทรก อูริน แฮงบกแฮซซอซดา
พวกเราเคยมีความสุขด้วยกัน

너의 기억 속에서 기억의 빛 속에서
นอเอ กีออก ซกเกซอ กีออกเก บิช ซกเกซอ
ความทรงจำเกี่ยวกับคุณยังคงส่องประกาย

난 살 수 있을 것만 같은데
นัน ซัล ซู อิซซึล กอซมัน กัททึนเด
ผมเอาแต่บอกตัวเองว่าผมอยู่คนเดียวโดยไม่มีคุณได้

또 반복해낼 자신이 없어
โต บันบกเฮแนล ชาซินนี ออบซอ
แต่ตอนนี้ผมกลับทำแบบนั้นไม่ได้

널 뚫고 나갈 자신이 없어
นอล ตุลโก นากัล ชาซินนี ออบซอ
ความมั่นใจที่จะหนีคุณให้ได้กลับหมดลง

네 사진 속에 난 그 눈 속에 비친 난
นี ซาชิน ซกเก นัน กือ นุน ซกเก บีชิน นัน
ภาพผมในความทรงจำ ยังคงสะท้อนอยู่ในดวงตาของคุณ

여전히 아무 것도 하지 못해 울고 있잖아
ยอชอนฮี อามู กอซโด ฮาชี มซเท อุลโก อิซชันนา
ผมทำอะไรไม่ได้เลย นอกจากร้องไห้ออกมาเท่านั้น

너의 그 눈이 얼굴이 다시 나를 휘감아
นอเย กือ นุนนี ออลกุลรี ดาชี นารึล ฮวีกัมมา
ทั้งดวงตาและใบหน้าของคุณ มันยังคอยมาวนเวียนอยู่รอบตัวผม

창살처럼 넌 비로 내려와 내 맘을 닫는다
ชังซัลชอรอม นอน บีโร เนรยอวา เน มัมมึล ดัดนึนดา
คุณกลับเข้ามากักขังหัวใจของผมอีกครั้ง

끝내지 못한 이별 뒤 이별과 이별
กึทเนชี มซฮัน อีบยอล ดวี อีบยอลกวา อีบยอล
การจากลาที่ต้องจบลง ในที่สุดเราก็ต้องโบกมือลาในตอนสุดท้าย

내게 남겨진 인연과 인연
เนเก นัมกยอชิน อินนยอนกวา อินนยอน
เหลือแค่เพียงความสัมพันธ์ที่ยังคงอยู่

너를 벗어나려 해도 멀리 도망치려 해도
นอรึล บอซซอนารยอ เฮโด มอลรี โดมังชีรยอ เฮโด
ถึงจะพยายามวิ่งหนีคุณออกไปให้ไกลสักเท่าไหร่

또 휩쓸려 네게로
โต ฮวิบซึลรยอ เนเกโร
สุดท้ายตัวผมก็โดนพัดให้กลับไปหาคุณอยู่ดี

끝나지 못한 이별 뒤 이별과 이별
กึทนาชี มซฮัน อีบยอล ดวี อีบยอลกวา อีบยอล
การจากลาที่ต้องจบลง ในที่สุดเราก็ต้องโบกมือลาในตอนสุดท้าย

내게 남겨진 미련한 미련
เนเก นัมกยอชิน มีรยอนฮัน มีรยอน
ทิ้งไว้แค่เพียงความโง่เขลากับความเสียใจไว้ให้ผม

널 잊지 못해 지우지 못해
นอล อิชชี มซเท ชีอูชี มซเท
ยังไงผมก็ลืมคุณไม่ได้ ทิ้งคุณไว้ไม่ได้จริงๆ

눈에 담은 죄로 네 눈 속에 갇힌 나
นุนเน ดัมมึน ชเวโร นี นุน ซกเก กัดฮิน นา
เพราะผมถูกก้กขังไว้ให้อยู่ในดวงตาของคุณ

갇힌 나
กัดฮิน นา
ติดอยู่ในนั้น

 Korean lyrics via : klyrics
 Thai lyrics Credit :  ข้าวเม่าเกิร์ล , นางฟ้า
 Trans : xxx monster


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags