วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+แปล Exo - Lucky Oneเนื้อเพลง+แปล Exo - Lucky One
Oh 태양이 뜬다
Oh แทยันกี ทึนดา
พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้ว

널 찾아줄 지도를 들고
นอล ชาจาจุล จีโดรึล ดึลโก
ผมกำลังกางแผนที่ แล้วชี้ทางไปที่เธอ

좌표를 따라 나서는 항로
ชวาพโยรึล ตารา นาซอนึน ฮังโร
เล็งพิกัดแล้ววาดเส้นทางขึ้นมา

No matter 저 은빛 나침반은 너를 향할 테니
No matter จอ อึนบิท นาชิมบันอึน นอรึล ฮยังฮัล เทนี
ไม่ว่าจะยังไง เข็มเงินในเข็มทิศนี้ก็จะชี้ไปที่เธอเสมอ

너를 닮은 하늘은 아름다워
นอรึล ทัลมึน ฮานือรึน อารึมดาวอ
เธอนั้นเปรียบเหมือนกับท้องฟ้าที่แสนสวย

오늘도 오늘도 이대로 넌 눈부셔
โอนึลโด โอนึลโด อีแดโร นอน นุนพูชยอ
ในวันนี้ วันนี้เธอได้ส่องประกายอีกแล้ว

익숙한 듯 낯선 길 휘어버릴게
อิกซุกฮัน ดึท นัทซอน กิล ฮวีออบอริลเก
กับถนนที่ไม่รู้จัก แต่ก็เหมือนจะรู้จักมันดี

너와 나의 평행선 너머 너머 I don’t mind
นอวา นาเอ พยองแฮงซอน นอมอ นอมอ I don’t mind
ผมกำลังข้ามผ่านเส้นทางขนานของสองเรา ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้ว

큰 파도에 밀려 이 항해의 끝에 내가
คุน ปาโดเอ มิลรยอ อี ฮังแฮเอ กือเท แนกา
คลื่นลูกใหญ่กำลังซัดกระหน่ำ ในปลายทางที่เรากำลังเดินนี้

휘몰아치는 순간 내 세상에 멈춰선 
ฮวีโมราชีนึน ซุนกัน แน เซซันเก มอมชวอซอน 
หลังพายุที่รุนแรงได้ผ่านไป โลกของผมก็เหมือนกับจะหยุดหมุน

넌 나의 Only one
นอน นาเอ Only one
เธอคือหนึ่งเดียวสำหรับผม

너를 발견한 순간 더 찬란히 빛나는
นอรึล บัลกยอนฮัน ซุนกัน ดอ ชันนันฮี บิทนานึน 
ถ้าผมหาเธอเจอเมื่อไหร่ เมื่อนั้นตัวของผมจะส่องแสงสว่างขึ้นมา

I’ll be the lucky one
ผมกลายเป็นผู้โชคดีไปแล้ว

너와 나 (Living it up)
นอวา นา (Living it up)
เธอกับผม (ใชีชีวิตให้มีความสุขซะสิ)

이곳에 (Just living it up)
อีโกเซ (Just living it up)
ในที่แห่งนี้ (แค่มีความสุขกับมันไง)

Keep on coming (Wow wow wow wow)
ให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย

같은 시간 속에 Oh 하나된 그 순간
กาทึน ซีกัน โซเก Oh ฮานาเดวน กือ ซุนกัน
ในเวลาที่พวกเราได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน

We’ll be the lucky ones
เราก็จะกลายเป็นผู้โชคดี

Girl (Oh, girl)
สาวน้อย

비밀스럽게 숨겨둔 너의 고백 (Just tell me right now)
บีมิลซือรอบเก ซุมกยอดึน นอเอ โกแบค (Just tell me right now)
คำสารภาพที่เธอพยายามจะซ่อนมันไว้ (แค่บอกผมมาตอนนี้เลย)

다가갈게 한 걸음 한 걸음 네 곁에 baby
ดากากัลเก ฮัน กอรึม ฮัน กอรึม เน กยอทเท baby
ผมขอเข้าไปใกล้เธออีกนะ อีกสักก้าว

오늘도 오늘도 절대로 Never go back
โอนึลโด โอนึลโด จอลแดโร Never go back
ในวันนี้ วันนี้ผมจะไม่ย้อนกลับไปอีกแล้ว

오직 나만 아는 Rule 바꿔버릴게
โอจิก นามัน อานึน Rule บากวอบอริลเก
กฏเกณฑ์ที่มีเพียงผมที่เข้าใจ และผมจะเปลี่ยนมันเอง

너와 나의 평행선 너머 너머 I don’t mind
นอวา นาเอ พยองแฮงซอน นอมอ นอมอ I don’t mind
ผมกำลังข้ามผ่านเส้นทางขนานของสองเรา ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้ว

큰 파도에 밀려 이 항해의 끝에 내가
คุน ปาโดเอ มิลรยอ อี ฮังแฮเอ กือเท แนกา
คลื่นลูกใหญ่กำลังซัดกระหน่ำ ในปลายทางที่เรากำลังเดินนี้

휘몰아치는 순간 내 세상에 멈춰선 
ฮวีโมราชีนึน ซุนกัน แน เซซันเก มอมชวอซอน 
หลังพายุที่รุนแรงได้ผ่านไป โลกของผมก็เหมือนกับจะหยุดหมุน

넌 나의 Only one
นอน นาเอ Only one
เธอคือหนึ่งเดียวสำหรับผม

너를 발견한 순간 더 찬란히 빛나는 
นอรึล บัลกยอนฮัน ซุนกัน ดอ ชันนันฮี บิทนานึน 
ถ้าผมหาเธอเจอเมื่อไหร่ เมื่อนั้นตัวของผมจะส่องแสงสว่างขึ้นมา

I’ll be the lucky one
ผมกลายเป็นผู้โชคดีไปแล้ว

너와 나 (Living it up)
นอวา นา (Living it up)
เธอกับผม (ใชีชีวิตให้มีความสุขซะสิ)

이곳에 (Just living it up)
อีโกเซ (Just living it up)
ในที่แห่งนี้ (แค่มีความสุขกับมันไง)

Keep on coming (Wow wow wow wow)
ให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย

같은 시간 속에 Oh 하나된 그 순간
กาทึน ซีกัน โซเก Oh ฮานาเดวน กือ ซุนกัน
ในเวลาที่พวกเราได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน

We’ll be the lucky ones
เราก็จะกลายเป็นผู้โชคดี

수많은 사람 속 나의 Lover
ซูมันฮึน ซารัม ซก นาเอ Lover
จากคนเป็นล้านๆคน แต่มีเพียงเธอที่เป็นที่รักของผม

운이 좋게 찾은 네 잎 Clover
อุนนี โชเก ชัดนึน เน อิบ Clover
เธอคือใบโคลเวอร์ทั้ง4แฉก ผมโชคดีที่เจอเธอ

올 것 같아 내게로 너란 행운도 멋지지 누가 뭐라해도
อล กอท กาทา แนเกโร นอรัน แฮงอุนโด มอทจีจี นูกา มวอราเเฮโด
เธอเหมือนกับอนาคตของผม คือคนของผม ในตอนนี้มันดีสุดๆแล้ว ใครจะว่ายังไงผมก็ไม่สนหรอก

널 알아갈수록 yeah, let’s go
นอล อารากัลซูรก yeah, let’s go
ยิ่งได้รู้จัก ใช่แล้วล่ะ ลุยเลยสิ

공존할 수 없는 곳은 없어
คงจนฮัล ซู ออบนึน โกซึน ออบซอ
ที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ มันไม่เคยมีหรอก

넌 나의 only one 난 너의 lucky one cause I I I
นอน นาเอ only one นัน นอเอ lucky one cause I I I
เธอคือหนึ่งเดียวสำหรับผม ผมคือผู้โชคดีของเธอไง เพราะผม..

휘몰아치는 순간 내 세상에 멈춰선 
ฮวีโมราชีนึน ซุนกัน แน เซซันเก มอมชวอซอน 
หลังพายุที่รุนแรงได้ผ่านไป โลกของผมก็เหมือนกับจะหยุดหมุน

넌 나의 Only one
นอน นาเอ Only one
เธอคือหนึ่งเดียวสำหรับผม

너를 발견한 순간 더 찬란히 빛나는 
นอรึล บัลกยอนฮัน ซุนกัน ดอ ชันนันฮี บิทนานึน 
ถ้าผมหาเธอเจอเมื่อไหร่ เมื่อนั้นตัวของผมจะส่องแสงสว่างขึ้นมา

I’ll be the lucky one
ผมกลายเป็นผู้โชคดีไปแล้ว

너와 나 (Living it up)
นอวา นา (Living it up)
เธอกับผม (ใชีชีวิตให้มีความสุขซะสิ)

이곳에 (Just living it up)
อีโกเซ (Just living it up)
ในที่แห่งนี้ (แค่มีความสุขกับมันไง)

Keep on coming (Wow wow wow wow)
ให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย

같은 시간 속에 Oh 하나된 그 순간
กาทึน ซีกัน โซเก Oh ฮานาเดวน กือ ซุนกัน
ในเวลาที่พวกเราได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน

We’ll be the lucky ones
เราก็จะกลายเป็นผู้โชคดี

I am the lucky one
ผมคือผู้โชคดี

I am the lucky one
ผมคือผู้โชคดี

Hangul : ilyricsbuzz
Trans&Lyrics : xxx monster

เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม
● Lucky one
● Heaven
● stronger
● They never know
● One And Only

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags