วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+แปล Bts [JK & RM] - I Knowเนื้อเพลง+แปล Bts [JK & RM] - I KnowJk - ฟ้า Rm - ม่วง

Know you love me girl
ผมรู้ ว่าเธอน่ะรักผม

So that I love you
ผมก็รักเธอเหมือนกันนะ

Know you love me boy
ผมรู้ ว่าพวกนายก็รักผม

So that I love you

ผมก็รักพวกนายเหมือนกัน

삼 년이나 이 곁에 있어줘서 참 고마워
ซัม นยอนีนา อี กยอทเท อิซซอจวอซอ ชัม โคมาวอ
ในตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมา ขอบคุณนะ ที่อยู่ข้างๆกันมาตลอด

Know you love me girl
ผมรู้ ว่าเธอน่ะรักผม สาวน้อย

So that I love you
ผมก็รักเธอเหมือนกันนะ

Know you love me boy
ผมรู้นะ ว่านายก็รักผม หนุ่มน้อย

So that I love you
ผมก็รักนายเหมือนกัน

언제나 니 곁에 있어줄게
ออนเจนา นี กยอทเท อิซซอจุลเก
ผมก็จะคอยอยู่ข้างๆพวกคุณตลอดไปเหมือนกัน

Don’t worry bout a thing
ไม่ต้องไปกังวลกับอะไรเลยนะ

My love
ความรักของผม

I know (I know)
ผมรู้ (ผมก็รู้)

내 앞에 깔린 이 레드카펫은
แน อาเพ คัลลิน อี เรดือคาเพซึล
ว่าพรมแดงที่อยู่ตรงหน้า

날 사랑하는 누군가의 피눈물
นา ซารังฮานึน นูกุนกาเอ พีนุนมุล
มันคือน้ำตาและหยดเลือดของทุกคนที่รักผม

아마 그래서 빨간 건가봐
อามา กือแรซอ พัลกัน กอนกาบวา
เพราะแบบนั้น พรมมันถึงถูกย้อมจนเป็นสีแดง

I know (I know)
ผมรู้ (ผมก็รู้)

그 날 내게 머무른 너의 눈빛은
กือ นัล เนเก มอมูรึน นอเอ นุนบิชอึน
ตั้งแต่วันนั้น วันที่ผมถูกหยุดลงด้วยสายตาของคุณ

세상 그 무엇도 대신할 수 없는
เซซัง กือ มูออทโด แดชินฮัล ซู ออทนึน
สิ่งที่มีค่าเกินกว่าที่อะไรจะสามารถทดแทนได้

너와 나만이 나눠가진 조각
นอวา นามันอี นันวอกาจิน โจกัก
สิ่งที่มีแค่พวกเราเท่านั้นที่ได้ครอบครอง

(Say to me)
บอกกับผมสิ

If you love me
ถ้าคุณรักผม

(Tell me)
บอกผมมา

If you’re same with me
ถ้าคุณก็เป็นเหมือนกัน

고마운 나의 사람들에게
โกมาอุน นาเอ ซารัม ดือเรเก
แก่ทุกคนที่ผมรู้สึกขอบคุณจากใจมาตลอด

유일하게 할 수 있는 건
ยูอิลฮาเก ฮัล ซู อิทนึน กอน
สิ่งเดียวที่ผมพอจะทำให้คุณได้

(Sing For You)
คือการร้องเพลงเพื่อคุณ

Say I love you
บอกว่าผมรักคุณ

(Tell you)
บอกกับคุณ

That I love you too
ว่าผมก็รักคุณเหมือนกัน

온 마음을 다해 불러볼게
อน มาอึมมึล ดาแฮ บุลลอบลเก
ด้วยหัวใจของผมทั้งใจ ผมจะใช้มันเพื่อเรียกหาคุณ

내 목소리가 들린다멘
แน มกโซรีกา ดึลลินดามยอน
ถ้าคุณได้ยินเสียงหัวใจของผมแล้ว

Know you love me girl
ผมรู้ ว่าเธอน่ะรักผม สาวน้อย

So that I love you
ผมก็รักเธอเหมือนกันนะ

Know you love me boy
ผมรู้นะ ว่านายก็รักผม หนุ่มน้อย

So that I love you
ผมก็รักนายเหมือนกัน

삼 년이나 이 곁에 있어줘서 참 고마워
ซัม นยอนีนา อี กยอทเท อิซซอจวอซอ ชัม โคมาวอ
ในตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมา ขอบคุณนะ ที่อยู่ข้างๆกันมาตลอด

Know you love me girl
ผมรู้ ว่าเธอน่ะรักผม สาวน้อย

So that I love you
ผมก็รักเธอเหมือนกันนะ

Know you love me boy
ผมรู้นะ ว่านายก็รักผม หนุ่มน้อย

So that I love you
ผมก็รักนายเหมือนกัน

언제나 니 곁에 있어줄게
ออนเจนา นี กยอทเท อิซซอจุลเก
ผมก็จะคอยอยู่ข้างๆพวกคุณตลอดไปเหมือนกัน

Don’t worry bout a thing
ไม่ต้องไปกังวลกับอะไรเลยนะ

My love
ความรักของผม

Know you love me girl
ผมรู้ ว่าเธอน่ะรักผม สาวน้อย

So that I love you
ผมก็รักเธอเหมือนกันนะ

Know you love me boy
ผมรู้นะ ว่านายก็รักผม หนุ่มน้อย

So that I love you
ผมก็รักนายเหมือนกัน

삼 년이나 이 곁에 있어줘서 참 고마워
ซัม นยอนีนา อี กยอทเท อิซซอจวอซอ ชัม โคมาวอ
ในตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมา ขอบคุณนะ ที่อยู่ข้างๆกันมาตลอด

Know you love me girl
ผมรู้ ว่าเธอน่ะรักผม สาวน้อย

So that I love you
ผมก็รักเธอเหมือนกันนะ

Know you love me boy
ผมรู้นะ ว่านายก็รักผม หนุ่มน้อย

So that I love you
ผมก็รักนายเหมือนกัน

언제나 니 곁에 있어줄게

ออนเจนา นี กยอทเท อิซซอจุลเก
ผมก็จะคอยอยู่ข้างๆพวกคุณตลอดไปเหมือนกัน

Don’t worry bout a thing
ไม่ต้องไปกังวลกับอะไรเลยนะ

My love
ความรักของผม

Cr. xxx monster


เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม
> I Know
> Young Forever (Unplugged Ver.)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags