วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+แปล Clc - No Oh Ohเนื้อเพลง+แปล Clc - No Oh Oh너 자꾸 그렇게 나를 부르지 마요
นอ จากู คือรอคเค นารึล บูรือจี มาโย
นายอย่ามาเรียกฉันแบบนั้นนะ

Eh oh eh oh no no

아니 아니 아니야 아니 아니야
อานี อานี อานียา อานี อานียา
มันไม่ใช่สักหน่อย ไม่ใช่เลย

지금 생각하는 그림 no oh oh
จีกึม แซงกักฮานึน กือรีม no oh oh
ภาพที่นายกำลังคิดน่ะ มันไม่ใช่

뒤돌아보라고 그렇게 하지 말아요
ดวีโดลราโบราโก คือรอคเค ฮาจี มาราโย
อย่ามาบอกให้ฉันลองหันไปมองหน่อยเลย

Eh oh eh oh no no

아니 아니 아니야 아니 아니야
อานี อานี อานียา อานี อานียา
มันไม่ใช่สักหน่อย ไม่ใช่เลย

지금 생각하는 그림 no oh oh
จีกึม แซงกักฮานึน กือรีม no oh oh
ภาพที่นายกำลังคิดน่ะ มันไม่ใช่

이거 놔요 큰일나요 이러지 마요 잘못돼요 너
อีกอ นวาโย คึนนิลนาโย อีรอจี มาโย จัลมชดแวโย นอ
ช่างมันเถอะ ปล่อยมันไปซะ อย่ามาทำแบบนี้นะ รู้ไหมว่ามันอันตรายน่ะ

꽉 낀 바지 긴 생머리 했다고 좀 들어 보이나 봐요
กวัก กิน บาจี กิน แซงมอรี แฮชตาโก จม ทึลรอ โบอีนา บวาโย
กางเกงยีนส์รัดรูปกับผมยาวๆทำให้ฉันดูเป็นสาวขึ้นใช่ไหมล่ะ?

아니 아니 아니야 아니 아니야
อานี อานี อานียา อานี อานียา
แต่มันไม่ใช่สักหน่อย ไม่ใช่เลย

지금 생각
ชีกึม แซงกัก
สิ่งที่นายกำลังคิดอยู่น่ะ

Stop
หยุดเลยนะ

나는 잘 몰라 아직 안 배웠어 나는
นานึน จัล มลรา อาจิก อัน แบ วอซซอ นัน
ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลย ไม่เห็นจะเคยรู้

나는 처음이란 말이야 그렇게 안 해봤어 나는 oh no
นัน ชออึมอีรัน มารียา คือรอคเค อัน แฮซบวัซซอ นัน oh no
นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันทำแบบนี้เลยนะ

글로만 배웠어 그냥
คึลโรมัน แบวอซซอ คือนยัง
ฉันเพิ่งจะได้รู้เนี่ยเเหละ

가만 나 좀 놔두세요 나 좀 놔두세요
คามัน นา จม นวาดูเซโย นา จม นวาดูเซโย
ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเหอะ

아직 아니에요 아직 아니에요 나는
อาจิก อานีเอโย อาจิก อานีเอโย นัน
ตอนนี้ยังไม่ใช่ ไม่ใช่สักหน่อย

Oh oh woah no no Oh oh woah no no Oh oh woah no no

뭘 보여준다고 혹 할 나이 아니예요
มวอล โบยอจุนดาโก ฮก คัล นาอี อานีเยโย
ฉันไม่ใช่คนที่จะสนใจแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะ

Eh oh eh oh no no

아니 아니 아니야 아니 아니야
อานี อานี อานียา อานี อานียา
มันไม่ใช่สักหน่อย ไม่ใช่เลย

아직 그런 건 내게 뭐 별로
อาจิก กือรอน กอน แนเก มวอ บยอลโร
เรื่องแบบนั้นไม่เห็นน่าสนใจสักนิด

어딜 가자고 해요 우리는 서로 달라요
ออดวิล กาจาโก แฮโย อูรีนึน ซอโร ดัลราโย
นายจะพาฉันไปไหนน่ะ? เราต่างกันจะตาย

Eh oh eh oh no no

아니 아니 아니야 아니 아니야
อานี อานี อานียา อานี อานียา
มันไม่ใช่สักหน่อย ไม่ใช่เลย

지금 생각하는 그림 no oh oh
จีกึม แซงกักฮานึน กือริม no oh oh
ภาพที่นายกำลังคิดน่ะ มันไม่ใช่

이거 봐요 그만해요 엄마한테 다 말할 거야
อีกอ บวาโย คือมันแฮโย ออมมาฮันเท ดา มัลรัล กอยา
หยุดเลยนะ! ไม่งั้นฉันจะไปฟ้องแม่แล้วนะ!

아침부터 저녁까지 우리는 너무도 달라요
อาชิมบูทอ จอ นยอกกาจี อูรีนึน นอมูโด ดัลราโย
ไม่ว่าจะตอนเช้าหรือตอนตกเย็น เราก็ยังต่างกันเกินไป

아니 아니 아니야 아니 아니야
อานี อานี อานียา อานี อานียา
มันไม่ใช่สักหน่อย ไม่ใช่เลย

지금 생각
ชีกึม แซงกัก
สิ่งที่นายกำลังคิดอยู่น่ะ

Stop
หยุดเลยนะ

나는 잘 몰라 아직 안 배웠어 나는
นานึน จัล มลรา อาจิก อัน แบ วอซซอ นัน
ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลย ไม่เห็นจะเคยรู้

나는 처음이란 말이야 그렇게 안 해봤어 나는 oh no
นัน ชออึมอีรัน มารียา คือรอคเค อัน แฮซบวัซซอ นัน oh no
นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันทำแบบนี้เลยนะ

글로만 배웠어 그냥
คึลโรมัน แบวอซซอ คือนยัง
ฉันเพิ่งจะได้รู้เนี่ยเเหละ

가만 나 좀 놔두세요 나 좀 놔두세요
คามัน นา จม นวาดูเซโย นา จม นวาดูเซโย
ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเหอะ

아직 아니에요 아직 아니에요 나는
อาจิก อานีเอโย อาจิก อานีเอโย นัน
ตอนนี้ยังไม่ใช่ ไม่ใช่สักหน่อย

아직 아니에요 왜냐고 묻는다면 내 마음이에요 사실은 잘 몰라요
อาจิก อานีเอโย แวนยาโก มุดนึนดามยอน แน มาอึมมีเอโย ซาชิลรึน จัล มลราโย
ตอนนี้ยังไม่ใช่ ทำไมน่ะเหรอ ก็นี่มันหัวใจของฉันนี่ เอาจริงๆฉันก็ยังไม่รู้หรอก

이렇고 저렇다고 두말할 필요 없고 그냥 가만히 있는 나를 좀 내버려 달라고
อีรอคโก จอรอตาโก ดูมัลรัล พิลโย ออบโก คือนยัง คามันนี อิชนึน นารึล จม แนบอรยอ ดัลราโก
จะนี่หรือนั่นก็เหอะ อย่าให้ฉันพูดซ้ำอีกรอบ ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะนะ

아니 아니야 아직 아직이야 아무리 나를 잡아도 이건 아니 아니야
อานี อานียา อาจิก อาจิกกียา อามูรี นารึล จับบาโด อีกอน อานี อานียา
ยังไม่ใช่ มันยังไม่ใช่ ถึงเธอจะมั่นคงอยู่แค่ฉัน มันก็ยังไม่ใช่อยู่ดี

더는 그만 지금은 준비가 안됐어 너의 그 말에 넘어가지 않아 됐어
ดอนึน คือมัน จีกึมมึน ชุนบีกา อันดแวซซอ นอเย คือ มัลเร นอมมอกาจี อันนา ดแวซซอ
พอเหอะ ตอนนี้ฉันยังไม่พร้อม แล้วก็จะไม่เปลี่ยนใจด้วย

Boy 아직은 일러 지금은
Boy อาจิกกึน อิลรอ จีกึมมึน
หนุ่มน้อย ฉันบอกแล้วไงว่าตอนนี้

I don’t know, you never know
ฉันยังไม่รู้ และตัวนายก็ไม่เคยจะรู้

이제 그만 꿈속에서 wake up
อีเจ คือมัน กุมซกเอซอ wake up
ตื่นสักทีเหอะ เลิกฝันได้แล้ว

착각 말고 get up
ชักกัก มัลโก get up
อย่าเข้าใจฉันผิดไปเลย ตื่นเถอะ

따라오지 말고 멈춰 이제 그만해
ตาราโอจี มัลโก มอมชวอ อีเจ คือมันแฮ
ไม่ต้องตามมานะ พอได้แล้ว

나는 아니야 oh
นานึน อานียา oh
ฉันว่ามันยังไม่ใช่

No no no no no no No no no no oh no

글로만 배웠어 그냥
คึลโรมัน แบวอซซอ คือนยัง
ฉันเพิ่งจะได้รู้เนี่ยเเหละ

가만 나 좀 놔두세요 나 좀 놔두세요
คามัน นา จม นวาดูเซโย นา จม นวาดูเซโย
ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเหอะ

아직 아니에요 아직 아니에요 나는
อาจิก อานีเอโย อาจิก อานีเอโย นัน
ตอนนี้ยังไม่ใช่ ไม่ใช่สักหน่อย

Oh oh woah no no Oh oh woah no no Oh oh woah no no

Han&Eng : Kbeat
Thai Lyrics : Aeiiy.khjs
Trans : xxx monster


เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม NU.CLEAR
♡ No Oh Oh
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags