วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+คำแปล CNBlue - You're So Fine


เนื้อเพลง+คำแปล CNBlue - You're So Fine내 친구들이 널 보고 난 뒤
 แน ชิน กู ดึล อี นอล โพ โก นัน ทวี
หลังจากที่เพื่อนของผมพบคุณ

하나같이 말해 넌 능력이 좋아
 ฮา นา กา ที มา แร นอน นึง รยอ กี โจ อา
พวกมันทั้งหมดก็บอกว่าผมอ่ะโชคดี

완벽한 Chemistry 서로가 바쁠 때면
 วัน บยอ คัน Chemistry ซอ โร กา บา ปึล แต มยอน
เคมีลงตัวกันสุดๆ เมื่อเราสองคนไม่ว่าง

애교 섞인 Selfie로 대답하는 Girl
 แอ กโย ซอ กิน Selfie โร แท ดับ ฮา นึน Girl
คุณก็ตอบผมด้วยเซลฟี่สุดน่ารัก

남자들은 다 똑같대 처음에만 잘해준대
 นัม จา ดือ รึน ดา โตก กัท แต ชอ อือ เม มัน ชัล แร จุน แด
พวกเขาบอกว่าพวกผู้ชายก็เหมือนๆกันหมด ทำดีกับเธอแค่ตอนแรก

널 보면 그런 말 못해 매일매일 새로운데
 นอล โบ มยอน กือ ริน มัล มด แท แม อิล แม อิล แซ โร อุน เด
แต่ว่าผมไม่สามารถพูดได้เหมือนเดิมละ  เพราะว่าแต่ละวันช่างใหม่เมื่ออยู่กับคุณ

조금은 부끄럽지만
 โช กือ มึน พู กือ รอบ จี มัน
มันค่อนข้างน่าอายนิดนึงนะ

못 믿을 말 한번 할게
 โมท มี ดึล มัล ฮัน บอน ฮัล เก
แต่ว่าผมจะบอกอะไรที่คุณไม่เชื่อแน่

이렇게 예뻤나
 อี รอ เค เย ปอท นา
คุณช่างสวยอะไรเบอร์นั้น

성격에 두 번 놀라
 ซอง กยอ เก ทู บอน โนล รา
บุคลิกของคุณทำให้ผมแปลกใจ

날 보며 웃는 매력적인 눈
 นัล โบ มยอ อุท นึน แม รยอก จอ กิน นุน
สายตาน่ารักของคุณที่มองมาที่ผม

이젠 익숙해질 법도 할 텐데
อี เจน อิก ซู แค จิล บอบ โต ฮัล เทน เด
มีบางสิ่งที่ผมควรจะชินได้แล้วล่ะ

이렇게 예뻤나
 อี รอ เค เย ปอท นา
คุณช่างสวยอะไรเบอร์นั้น

센스에 매번 놀라
 เซน ซือ เอ แม บอน โนล รา
ไหวพริบของคุณก็ทำให้ผมแปลกใจ

귀 간지러운 너의 그 말투
 ควี คัน จี รอ อุน นอ เอ กือ มัล ทู
เสียงหวานๆของคุณทำให้รู้สึกจั๊กจี้

이젠 지겨워질 법도 할 텐데
 อี เจน จี กยอ วอ จิล บอบ โต ฮัล เทน เด
มีบางสิ่งที่ผมควรจะเบื่อได้แล้วตอนนี้

Oh baby love is you
Oh baby love is you
Oh baby only you

Mini skirt Skinny jean
Sneakers High heel

뭐든 잘 어울려 매일 고민하는 Girl
มวอ ดึน ชัล ออ อุล รยอ แม อิล โก มิน ฮา นึน Girl 
คุณดูดีไปหมดเลย คุณผู้หญิงขี้กังวล

늘 살쪘다고 말해도
นึล ซัล จยอท ตา โก มัล แฮ โด
ถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองน้ำหนักเยอะ

Don’t worry about that

욕심이 좀 과해 Baby
 ยก ชี มี จม กวา แฮ Baby
อย่าโลภเกินไปเลย ที่รัก

남자들은 다 똑같대 처음에만 잘해준대
 นัม จา ดือ รึน ดา โตก กัท แต ชอ อือ เม มัน ชัล แร จุน แด
พวกเขาบอกว่าพวกผู้ชายก็เหมือนๆกันหมด ทำดีกับเธอแค่ตอนแรก

널 보면 그런 말 못해 매일매일 새로운데
 นอล โบ มยอน กือ ริน มัล มด แท แม อิล แม อิล แซ โร อุน เด
แต่ว่าผมไม่สามารถพูดได้เหมือนเดิมละ  เพราะว่าแต่ละวันช่างใหม่เมื่ออยู่กับคุณ

조금은 부끄럽지만
 โช กือ มึน พู กือ รอบ จี มัน
มันค่อนข้างน่าอายนิดนึงนะ

못 믿을 말 한번 할게
 โมท มี ดึล มัล ฮัน บอน ฮัล เก
แต่ว่าผมจะบอกอะไรที่คุณไม่เชื่อแน่

이렇게 예뻤나
 อี รอ เค เย ปอท นา
คุณช่างสวยอะไรเบอร์นั้น

성격에 두 번 놀라
 ซอง กยอ เก ทู บอน โนล รา
บุคลิกของคุณทำให้ผมแปลกใจ

날 보며 웃는 매력적인 눈
 นัล โบ มยอ อุท นึน แม รยอก จอ กิน นุน
สายตาน่ารักของคุณที่มองมาที่ผม

이젠 익숙해질 법도 할 텐데
อี เจน อิก ซู แค จิล บอบ โต ฮัล เทน เด
มีบางสิ่งที่ผมควรจะชินได้แล้วล่ะ

이렇게 예뻤나
 อี รอ เค เย ปอท นา
คุณช่างสวยอะไรเบอร์นั้น

센스에 매번 놀라
 เซน ซือ เอ แม บอน โนล รา
ไหวพริบของคุณก็ทำให้ผมแปลกใจ

귀 간지러운 너의 그 말투
 ควี คัน จี รอ อุน นอ เอ กือ มัล ทู
เสียงหวานๆของคุณทำให้รู้สึกจั๊กจี้

이젠 지겨워질 법도 할 텐데
 อี เจน จี กยอ วอ จิล บอบ โต ฮัล เทน เด
มีบางสิ่งที่ผมควรจะเบื่อได้แล้วตอนนี้

Oh baby love is you
Oh baby love is you
Oh baby only you

Hit that
Put your hands up
Baby got that body like
You so fine girl
Come on
Su da ri du du du
Let me talk to you

이렇게 예뻤나
 อี รอ เค เย ปอท นา
คุณช่างสวยอะไรเบอร์นั้น

널 볼 때마다 놀라
 นอล โบล แต มา จา โนล รา
คุณทำให้ผมแปลกใจเสมอเลย

널 처음 본 순간 지금 이 순간
 นอล ชอ อึม โบน ซุน กัน ชี กึม อี ซุน กัน
ครั้งแรกที่ผมเจอคุณ วันนี้ที่ผมเจอคุณ

점점 더 좋아져 Oh baby
ชอม ชอม ดอ โช อา จยอ Oh baby
ผมก็ยิ่งชอบคุณขึ้นไปอีก

이렇게 예뻤나
 อี รอ เค เย ปอท นา
คุณช่างสวยอะไรเบอร์นั้น

성격에 두 번 놀라
 ซอง กยอ เก ทู บอน โนล รา
บุคลิกของคุณทำให้ผมแปลกใจ

날 보며 웃는 매력적인 눈
 นัล โบ มยอ อุท นึน แม รยอก จอ กิน นุน
สายตาน่ารักของคุณที่มองมาที่ผม

이젠 익숙해질 법도 할 텐데
อี เจน อิก ซู แค จิล บอบ โต ฮัล เทน เด
มีบางสิ่งที่ผมควรจะชินได้แล้วล่ะ

Oh baby love is you
Oh baby love is you
Oh baby only you
Oh baby only you


Cr. Thai Lyric : Sunfany
Trans : pizzpizza


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags