วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+คำแปล Got7 - REWIND
เนื้อเพลง+คำแปล Got7 - REWIND


예뻐도 너무 예뻐
เยปปอโด นอมู เยปปอ
งดงาม คุณช่างงดงาม

난 숨 못 참겠어
นัน ชุม มอด ชามเกชซอ
ผมไม่สามารถควบคุมลมหายใจของตัวเองได้

Oh 넌 머리부터 허리 to the 다리까지 다
Oh นอน มอรีบูทอ ฮอรี to the ทารีกาจีทา
ตั้งแต่หัว เอว ไปจนถึงช่วงขา ทั้งหมดนั้น

그래 난 너를 보고 있어
คือแร นัน นอรึล โบโก อิซซอ
ใช่แล้ว ผมกำลังมองคุณอยู่

보고 있어도 보고 싶어
โพโก อิซซอโด โพโก ชิพพอ
ผมต้องการจะมองคุณอีกแม้ว่าผมจะมองคุณอยู่ตอนนี้

계속 난 너만 보고 싶어
กเยซก นัน นอมัน โบโก ชิพพอ
ผมแค่อยากเห็นคุณตลอดเวลา

Rewind Rewind Rewind Rewind Rewind
Rewind Rewind
ย้อนกลับมา

If i could i would pull it up and rewind
ถ้าผมทำได้ ผมจะดึงคุณให้ย้อนกลับมา

허리부터 떨어지는 신비한 라인
ฮารีบูทอ ตอรอจีนึน ชินบีฮัน ราอิน
ช่วงเอวที่น่าค้นหาของคุณ

누구와도 넌 비교 못해 남 다르지
นูกูวาโด นอน บีกโย มซแฮ นัม ดารือจี
ความแตกต่างที่คนอื่นไม่สามารถเทียบได้

계속 널 보고 싶어 다시 시간을 돌려
กเยซก นอล โพโก ชิพพอ ทาชี ชีกานึล ทล
รยอ
ผมต้องการมองเห็นคุณตลอดเวลา ผมเลือกที่จะย้อนกลับ

널 다시 내 앞으로 데려와
นอล ทาชี แน อาพือโร เทรยอวา
เพื่อให้คุณมาอยู่ตรงหน้าผมอีกครั้ง

Rewind 널 다시 돌려
Rewind นอล ทาชี ทลรยอ
ย้อนกลับ ดึงคุณให้ย้อนกลับมา

내 몸을 가만두지 못하겠어
แน โมมึล กามันดูชี มซฮาเกซอ
ผมไม่สามารถทำให้ร่างกายอยู่เฉยๆได้

겁먹을 필요 없어
กอบมอกกึล พีรโย ออบซอ
อย่ากลัวไปเลย

넌 나에게 Rewind 오 나에게 Rewind
นอน นาเยเก Rewind โอ นาเยเก Rewind
ย้อนกลับ พาคุณกลับมา กลับมาหาผมอีกครั้ง

내 앞에 Rewind 널 다시 내게로 Rewind
เน อาเพ Rewind นอล ทาชี แนเกโร Rewind
ย้อนกลับ พาคุณมาอยู่ตรงหน้าผม กลับมาหาผม

숨길 수 없는 느낌
ซุมกิล ซูออบนึน นือกิม
ความรู้สึกที่ผมซ่อนมันไว้ไม่ได้

커져가는 숨 소리
คอจยอกกานึน ซุม โซรี
เสียงลมหายใจของเราที่ดังขึ้นเรื่อยๆ

가까워질수록 빠르게 달리는
คากาวอจิลซูรก ปารือเก ทัลรีนึน
ยิ่งเราเข้าใกล้กัน ใจผมก็ยิ่งเต้นเร็วขึ้น

Oh my heart beating Oh no
 เสียงหัวใจของผม

이제 난 더 참을 수 없어
อีเจ นัน ทอ ชามึล ซู ออบซอ
ผมไม่สามารถฝืนมันได้อีกแล้ว

아니 더 이상 참기 싫어
อานี ทอ อีซัง ชัมกี ชีรอ
ไม่อีกต่อไป ผมจะไม่ฝืนมันอีกแล้ว

계속 난 너만 보고 싶어
กเยซก นัน นอมัน โบโก ชิพพอ
ผมแค่อยากเห็นคุณตลอดเวลา

Rewind Rewind Rewind Rewind Rewind
Rewind Rewind
ย้อนกลับมา

If i could i would pull it up and rewind
ถ้าผมทำได้ ผมจะดึงคุณให้ย้อนกลับมา

난 너만 뚫어져라 보는데
นัน นอมัน ทือรอจยอรา โบนึนเด
ผมเฝ้ามองคุณ เห็นตัวตนของคุณ

넌 절대 내게 눈길 한번 안 줘
นอน จอลเด แนเก นุนกิล ฮันยอน อันจวอ
แต่คุณไม่เคยมองมาที่ผมเลย

그래 끝까지 가보자 절대 난 포기 안 해
คือแร กึกกาจี กาโบจา จอลเด นัน โพกี อันแฮ
โอเค งั้นมาดูกันว่าใครจะชนะ ผมไม่คิดว่าผมจะแพ้ซะด้วยสิ

넌 분명히 내게 오게 되어있어
นอน บุนมยอนฮี เนเก โอเก ดเวอออิซซอ
คุณต้องกลับมาหาผมตลอดไป

Rewind 널 다시 돌려 (널 다시 돌려)
Rewind นอล ทาชี ทลรยอ (นอล ทาชี ทลรยอ)
ย้อนกลับ ผมดึงคุณให้ย้อนกลับมาอีกครั้ง (ดึงให้ย้อนกลับมา)

내 몸을 가만두지 못하겠어
แน โมมึล กามันดูชี มซฮาเกซอ
ผมไม่สามารถทำให้ร่างกายอยู่เฉยๆได้

겁먹을 필요 없어
กอบมอกกึล พีรโย ออบซอ
อย่ากลัวไปเลย

넌 나에게 Rewind 오 나에게 Rewind
นอน นาเยเก Rewind โอ นาเยเก Rewind
ย้อนกลับ พาคุณกลับมา กลับมาหาผมอีกครั้ง

내 앞에 Rewind 널 다시 내게로 Rewind
เน อาเพ Rewind นอล ทาชี แนเกโร Rewind
ย้อนกลับ พาคุณมาอยู่ตรงหน้าผม กลับมาหาผม

Rewind Rewind Rewind Rewind Rewind
Rewind Rewind
ย้อนกลับมา

널 다시 내게
นอล ทาชี แนเก
พาคุณกลับมาหาผม

Rewind 널 다시 돌려
Rewind นอล ทาชี ทลรยอ
ย้อนกลับ ดึงให้คุณย้อนกลับมา

내 몸을 가만두지 못하겠어
แน โมมึล กามันดูชี มซฮาเกซอ
ผมไม่สามารถทำให้ร่างกายอยู่เฉยๆได้

겁먹을 필요 없어
กอบมอกกึล พีรโย ออบซอ
อย่ากลัวไปเลย

넌 나에게 Rewind 오 나에게 Rewind
นอน นาเยเก Rewind โอ นาเยเก Rewind
ย้อนกลับ พาคุณกลับมา กลับมาหาผมอีกครั้ง

내 앞에 Rewind 널 다시 내게로 Rewind
เน อาเพ Rewind นอล ทาชี แนเกโร Rewind
ย้อนกลับ พาคุณมาอยู่ตรงหน้าผม กลับมาหาผม

Thai Lyrics & Trans : balck rabbit
Korean Lyrics : klyric


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags