วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+คำแปล 45.7cm - YU SEUNGWOO X OOHYA


เนื้อเพลง+คำแปล 45.7cm - YU SEUNGWOO X OOHYAYu seungwoo - ฟ้า  Oohya - ม่วง  รวม - ชมพู

어깨동무까진 괜찮아
ออแกดงมูกาจิน กแวนชันนา
มันก็โอเคนะถ้าไหล่เราสัมผัสกัน

그치만 손 잡는 건 조금 위험해
กือชีมัน ซน จับนึน กอน โจกึม วีฮอมแฮ
ก็แค่จับมือนิดหน่อยก็รู้สึกอันตรายแล้ว

잘 자란 메세진 괜찮아
จัล จารัน แมเซจิน กแวนชันนา
ส่งข้อความมาว่าฝันดีนะก็โอเคแล้ว

그래도 자냐는 메세진 안 돼
กือแรโด จานยานึน เมเชจิน อัน ดแว
แต่ถ้าเธอนอนแล้วก็คงส่งข้อความมาไม่ได้

심심할 때 연락해
ชิมชิมฮัล แต ยอนรักแฮ
โทรมาหาฉันนะถ้าเธอเบื่อ

커피 한 잔은 okay
คอพี ฮัน จันนึน okay
กาแฟหนึ่งแก้วก็โอเคนะ

늦은 시간 술 한 잔은 안 돼
นึจจึน ชีกัน ซุล ฮัน จันนึน อัน ดแว
คืนนี้เบียร์สักแก้วคงไม่ได้

가끔 전화는 okay
กากึม จอนฮวานึน okay
บางครั้งโทรมาหาก็ได้นะ

영상통화는 no thanks
ยองซังทงฮานึน no thanks
วิดิโอคอลมาหาก็ได้นะ

아무래도 어색해서 못해
อามูแรโด ออแซกแฮซอ มซแฮ
มันอึดอัดใจหน่ะรู้ไหม

우리들 사이엔 우리 둘만 모르게
อูรีดึล ซาอีเอน อูรี ดุลมัน โมรือเก
ฉันว่ามันคือเส้นที่วาดไว้ระหว่างเรา ที่เรายังไม่รู้

그어진 선 같은 게 있나 봐
กือออจิน ซอน กัททึน เก อิซนา บวา
ระหว่างเราสองคน 

친구라 하기엔 더 가까운 것 같은데
ชินกูรา ฮากีเอน ดอ กากาอุน กอซ กัททึนเด
เราคงเป็นมากกว่าคำว่าเพื่อน

우린 그 선 위에 서 있나 봐
อูริน กือ ซอน วีเอ ซอ อิซนา บวา
แต่เราก็ยังคงยืนอยู่บนเส้นทางนั้น

넘어와 boy
นอมมอวา boy
มาตรงนี้สิ

넘어와 girl
นอมมอวา girl
มาตรงนี้สิ

어색해지면 어쩌지
ออแซกแฮจีมยอน ออจอจี
ถ้าเราอึดอัดใจควรจะทำยังไงนะ

뻘쭘해지면 어쩌지
ปอลจุมแฮจีมยอน ออจอจี
ถ้าเรารู้สึกแปลกๆควรจะทำยังไงนะ

넘어와 boy
นอมมอวา boy
มาตรงนี้สิ

넘어와 girl
นอมมอวา girl
มาตรงนี้สิ

눈 딱 감고 더 다가가 볼까
นุน ตัก กัมโก ดอ ดากากา บลกา
หลับตาแล้วเดินมาใกล้ๆสิ

살짝 기대는 어깨
ซัลจัก กีแดนึน ออแก
มาซบไหล่ฉัน

거기까지는 okay
กอกีกาจีนึน okay
นี่มันโอเคนะ

사실 지금도 난 좋은데
ซาซิล จีกึมโด นัน โชอึนเด
จริงๆแล้วฉันชอบมันนะ

더 다가와도 okay
ดอ ดากาวาโด okay
มาใกล้ๆฉันสิ

멀어질까 걱정돼
มอลรอจิลกา กอกจองดแว
ไม่ต้องกังวลนะว่าฉันจะหายไปไหนไกล

아직 준비 안 된 것 같애
อาจิก จุนบี อัน ดวิน กอซ กัทแท
ฉันคิดว่าฉันยังไม่พร้อมหรอก

우리들 사이엔 우리 둘만 모르게
อูรีดึล ซาอีเอน อูรี ดุลมัน โมรือเก
ฉันว่ามันคือเส้นที่วาดไว้ระหว่างเรา ที่เรายังไม่รู้

그어진 선 같은 게 있나 봐
กือออจิน ซอน กัททึน เก อิซนา บวา
ระหว่างเราสองคน 

친구라 하기엔 더 가까운 것 같은데
ชินกูรา ฮากีเอน ดอ กากาอุน กอซ กัททึนเด
เราคงเป็นมากกว่าคำว่าเพื่อน

우린 그 선 위에 서 있나 봐
อูริน กือ ซอน วีเอ ซอ อิซนา บวา
แต่เราก็ยังคงยืนอยู่บนเส้นทางนั้น

우리들 사이엔 우리 둘만 모르게
อูรีดึล ซาอีเอน อูรี ดุลมัน โมรือเก
ฉันว่ามันคือเส้นที่วาดไว้ระหว่างเรา ที่เรายังไม่รู้

그어진 선 같은 게 있나 봐
กือออจิน ซอน กัททึน เก อิซนา บวา
ระหว่างเราสองคน 

친구라 하기엔 더 가까운 것 같은데
ชินกูรา ฮากีเอน ดอ กากาอุน กอซ กัททึนเด
เราคงเป็นมากกว่าคำว่าเพื่อน

우린 그 선 위에 서 있나 봐
อูริน กือ ซอน วีเอ ซอ อิซนา บวา
แต่เราก็ยังคงยืนอยู่บนเส้นทางนั้น

넘어와 boy
นอมมอวา boy
มาตรงนี้สิ

넘어와 girl
นอมมอวา girl
มาตรงนี้สิ

어색해지면 어쩌지
ออแซกแฮจีมยอน ออจอจี
ถ้าเราอึดอัดใจควรจะทำยังไงนะ

뻘쭘해지면 어쩌지
ปอลจุมแฮจีมยอน ออจอจี
ถ้าเรารู้สึกแปลกๆควรจะทำยังไงนะ

넘어와 boy
นอมมอวา boy
มาตรงนี้สิ

넘어와 girl
นอมมอวา girl
มาตรงนี้สิ

눈 딱 감고 더 다가가 볼까
นุน ตัก กัมโก ดอ ดากากา บลกา
หลับตาแล้วเดินมาใกล้ๆสิ


---CR----

lyrics : klyrics.net

คำแปล : beauyobeauty

คำอ่าน : My.Fairy


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ17 มิถุนายน 2561 03:43

    그래도 자냐는 메세진 안 돼

    อันนี้แปลว่า แต่ถ้าส่งข้อความว่า "นอนยัง"อันนี้ไม่ได้นะ

    ตอบลบ

About

Tags