วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+คำแปล Monsta x - Ex Girl (Ft. Whee In)เนื้อเพลง+คำแปล Monsta x - Ex Girl (Ft. Whee In)
(난 너의 Ex-Boy 돌이킬 순 없을까)
(นัน นอเอ Ex-Boy โดรีกิล ซุน ออบซึลกา)
(ผมมันก็แค่แฟนเก่าของเธอ แต่ผมจะขอย้อนกลับไปอีกครั้งไม่ได้แล้วเหรอ)

난 너의 Ex-Boy 돌이킬 순 없을까
นัน นอเอ Ex-Boy โดริกิล ซุน ออบซึลกา
ผมมันก็แค่แฟนเก่าของเธอ แต่ผมจะขอย้อนกลับไปอีกครั้งไม่ได้แล้วเหรอ

우리가 행복하던 때로
อูรีกา แฮงบกฮาตอน แทโร
กลับไปตอนที่เรามีความสุข

알아 난 Ex-Girl 뒤돌아 떠나고선
อารา นัน Ex-Girl ทวีโดรา ทอนาโกซอน
ฉันรู้ ว่าฉันก็แค่แฟนเก่าของเธอ ฉันเป็นคนทิ้งเธอไว้และเดินออกมาเอง 

이제 와서야 왜 너와의 추억에 힘겨워할까
อีเจ วาซอยา แว นอวาเอ ชูออกเก ฮิมกยอวอฮัลกา
แล้วทำไมยังเอาแต่คิดถึงและเจ็บปวดใจกับความทรงจำเก่าๆของเรา

Yeah my little princess
Yeah เจ้าหญิงน้อยของผม

그냥 여친이라 하긴 뭐했지
คือนยัง ยอชินอีรา ฮากิน มวอแฮซจี
ถ้าจะให้ผมเรียกว่าแฟนสาวคงยังไม่เหมาะ

우리 이쁜이 자기 애기 여보 말고
อูรี อิบปุนนี จากี เเอกี ยอโบ มัลโก
ฮันนี่ ที่รัก ผมไม่กล้าเรียกเธอแบบนั้นหรอก

우리 공주님 뭐했니
อูรี กงจูนิม มวอแฮซนี
"เจ้าหญิงน้อยวันนี้จะทำอะไร?" ผมเรียกเธอแบบนั้น

근데 난 니 전 남자친구
กุนเด นัน นี จอน นัมจาชินกู
แต่เพราะผมเป็นแค่แฟนเก่า

전처럼 돌아가고 싶을 뿐이고
จอนชอรอม โดรากาโก ชิพอึล ปูนีโก
ผมเลยอยากย้อนเวลากลับไปทำในสิ่งที่อยากทำ

전 남친이란말이 전으로 돌아갈 수
จอน นัมชินอีรัน มารี จอนอูโร โดรากัล ซู
กลับไปในอดีต ในตอนที่ผมยังเป็นแฟนเธอ

있다는 가능성을 possible
อิซดันนึน กานึงซองอึล possible
มันพอจะเป็นไปได้ไหม?

이미 늦은 거란걸 잘 알고 있어
อีมี นือจึน กอรันกอล จัล อัลโก อิซซอ
มันสายไปแล้ว ผมรู้

니가 나를 외면할거란 것도
นีกา นารึล เวมยอนฮัลกอรัน กอทโด
เธอคงรำคาญผมมากใช่ไหม

모두 알고 있지만 어이없게 날 보겠지만
โมดู อัลโก อิทจีมัน อออีออบเก นัล โบเกซจีมัน
ผมรู้ทุกอย่างนั่นแหละ ถึงเธอจะไม่ยอมรับมันก็เถอะ

하루만 다시 너와 있고 싶어
ฮารูมัน ดาชี นอวา อิซโก ชิพพอ
ผมก็แค่อยากอยู่กับเธอ แค่วันเดียวก็ได้

난 너의 Ex-Boy 돌이킬 순 없을까
นัน นอเอ Ex-Boy โดริกิล ซุน ออบซึลกา
ผมมันก็แค่แฟนเก่าของเธอ แต่ผมจะขอย้อนกลับไปอีกครั้งไม่ได้แล้วเหรอ

우리가 행복하던 때로
อูรีกา แฮงบกฮาตอน แทโร
กลับไปตอนที่เรามีความสุข

알아 난 Ex-Girl 뒤돌아 떠나고선
อารา นัน Ex-Girl ทวีโดรา ทอนาโกซอน
ฉันรู้ ว่าฉันก็แค่แฟนเก่าของเธอ ฉันเป็นคนทิ้งเธอไว้และเดินออกมาเอง 

이제 와서야 왜 너와의 추억에 힘겨워할까
อีเจ วาซอยา แว นอวาเอ ชูออกเก ฮิมกยอวอฮัลกา
แล้วทำไมยังเอาแต่คิดถึงและเจ็บปวดใจกับความทรงจำเก่าๆของเรา

나도 바보 같았어
นาโด บาโบ กัททัซซอ
ฉันมันก็แค่คนโง่ๆ

넌 얼마나 힘이든지 몰랐어
นอน ออลมานา ฮีมีดึนจี มลลัซซอ
ฉันไม่เคยสนใจความรู้สึกของเธอเลย ไม่เคยรู้ว่าเธอจะเจ็บปวดมากแค่ไหน

이기적이었었고, 널 이해하지 못했어 sorry
อีกีจอกีออทซอทโก นอล อีแฮฮาจี มซแทซซอ
sorry
ฉันมันก็แค่คนเห็นแก่ตัวที่ไม่เคยเข้าใจเธอเลย ฉันขอโทษนะ

참 많이 후회돼
ชอม มันฮี ฮูฮเวดเว
ฉันเสียใจกับมันจริงๆ

너를 보내는 게 나을 줄 알았어
นอรึล โบแนนึน เก นาอึล จุล อารัซซอ
มันจะดีใช่ไหม ถ้าผมเลือกที่จะปล่อยเธอไป

널 행복하게 할 자신 없어서
นอล แฮงบกฮาเก ฮัล จาชิน ออบซอทซอ
เพราะผมทำให้เธอมีความสุขไม่ได้

애써 외면했지 난
เอซอ เวมยอนแฮซจี นัน
ผมจะพยายามไม่สนใจเธอ

차갑게 널 대했지만
ชากับเก นอล แดแฮซจีมัน
จะพยายามทำตัวเย็นชากับเธอ

그게 내 진심은 아니었어
คือเก แน จินชิมอึน อานีออบซอ
ถึงมันจะไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆของผมเลย

난 너의 Ex-Boy 돌이킬 순 없을까
นัน นอเอ Ex-Boy โดริกิล ซุน ออบซึลกา
ผมมันก็แค่แฟนเก่าของเธอ แต่ผมจะขอย้อนกลับไปอีกครั้งไม่ได้แล้วเหรอ

우리가 행복하던 때로
อูรีกา แฮงบกฮาตอน แทโร
กลับไปตอนที่เรามีความสุข

알아 난 Ex-Girl 뒤돌아 떠나고선
อารา นัน Ex-Girl ทวีโดรา ทอนาโกซอน
ฉันรู้ ว่าฉันก็แค่แฟนเก่าของเธอ ฉันเป็นคนทิ้งเธอไว้และเดินออกมาเอง 

이제 와서야 왜 너와의 추억에 힘겨워할까
อีเจ วาซอยา แว นอวาเอ ชูออกเก ฮิมกยอวอฮัลกา
แล้วทำไมยังเอาแต่คิดถึงและเจ็บปวดใจกับความทรงจำเก่าๆของเรา

I know I’m your Ex-Girl
ฉันรู้ ว่าฉันมันก็แค่แฟนเก่าของเธอ

You can call me a bad boy
เธอจะเรียกผมว่าผู้ชายเลวๆก็ได้นะ

사실은 너란 존재가 내게 후회 됐어
ซาชีรึน นอรัน จุนแจกา แนเก ฮูฮเว ดเวซซอ
จริงๆแล้ว เรื่องราวของเธอทำให้ผมเสียใจ

시계 태엽처럼 다시 돌리고 싶어
ชีกเย แทยอบชอรอม ดาชี ดลลีโก ชิพพอ
ถ้าผมสามารถย้อนเวลากลับไปได้ เหมือนกับเข็มนาฬิกาที่สามารถหมุนกลับ

그 행복하던 때로
คือ แฮงบกฮาตอน แทโร
ผมจะย้อนกลับไปตอนที่เรามีความสุข

간다면 해줄게 두 배로
กันดามยอน แฮจุลเก ดู แบโร
และผมจะไม่ทำให้เธอเสียใจ

새롭게 태어날 우리의 추억으로
แซรอบเก แทออนัล อูรีเอ ชูออคือโร
ผมจะสร้างเรื่องราวของเราขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

난 너의 Ex-Boy 돌이킬 순 없을까
นัน นอเอ Ex-Boy โดริกิล ซุน ออบซึลกา
ผมมันก็แค่แฟนเก่าของเธอ แต่ผมจะขอย้อนกลับไปอีกครั้งไม่ได้แล้วเหรอ

우리가 행복하던 때로
อูรีกา แฮงบกฮาตอน แทโร
กลับไปตอนที่เรามีความสุข

알아 난 Ex-Girl 뒤돌아 떠나고선
อารา นัน Ex-Girl ทวีโดรา ทอนาโกซอน
ฉันรู้ ว่าฉันก็แค่แฟนเก่าของเธอ ฉันเป็นคนทิ้งเธอไว้และเดินออกมาเอง 

이제 와서야 왜 너와의 추억에 힘겨워할까
อีเจ วาซอยา แว นอวาเอ ชูออกเก ฮิมกยอวอฮัลกา
แล้วทำไมยังเอาแต่คิดถึงและเจ็บปวดใจกับความทรงจำเก่าๆของเรา

Credits 
Hangul : music.naver.com
English trans : klyrics
Lyrics : xxx monster
Trans : xxx monster

#ex girl แปลว่า แฟนเก่าที่เป็นผู้หญิงค่ะ ย่อมาจาก ex girlfriend


เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม THE CLAN
● All In
● Ex_Girl
● White Sugar


7 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากๆครับ ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่เป็นไรจ้า นั่งแกะเพลงมันก็สนุกดี 55555

   ลบ
 2. อยากเเปลได้บ้างจังคะ

  ตอบลบ
 3. อยากเเปลได้บ้างจังคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สู้ๆน้า ความจริงเราก็ไม่ได้แปลเองหมดหรอก ต้องมีแบบพึ่งกูเกิลบ้างแล้วเลือกใช้คำที่มันสวยๆ ถ้าฝึกเยอะๆเดี๋ยวก็เก่งขึ้นจ้า สู้ๆ

   ลบ
 4. การเขียนเรียงพิมพ์อะไรสวยมากกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ >\\\\\\\\\\\< สู้ๆนะค้าา ทำซับเยอะๆหลายๆเพลงน่าา

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณน้า จะตั้งใจทำออกมาอีกหลายๆเพลงเลยค่า 😘😘

   ลบ

About

Tags