วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+คำแปล Yayaya - Urban Zakapa (High School Love On OST)


เนื้อเพลง+คำแปล Yayaya - Urban Zakapa (High School Love On OST)If you wanna be my love (I wanna be your star) 
ถ้าเธออยากจะเป็นคนรักของฉัน (ฉันเองก็อยากเป็นดวงดาวของเธอ)

하루에도 몇 번씩 니가 보고 싶어 
ฮารูเอโด มยอช พอนซิก นีกา โพโก ชิพพอ
ฉันคิดถึงเธอแทบจะตลอดเวลา

사랑한다고 하나뿐이라고 예쁘게 안아준다면 야야야 
ซารังฮันดาโก ฮานาปูนีราโก เยปปือเก อันอาจุนดา มยอน ยายายา
ถ้าเธอพูดว่าเธอรักฉัน แล้วก็จะเป็นคนๆเดียวเท่านั้นที่เธอจะกอด

모든 것이 달라질거야
โมดึน กอชี ทัลราจิลกอยา
หลังจากนั้นทุกอย่างจะเปลี่ยนไป

넌 항상 나에게 말했었지 
นอน ฮังจัง นาเอเก มัลแฮซอซจี
เธอพูดกับฉันเสมอ

친구일 뿐이라고 
ชินกูอิล ปูนีราโก
ว่าเราเป็นแค่เพื่อนกัน

하지만 언제부턴가 넌 조금씩 내게 달라지는 걸 느껴 
ฮาจีมัน ออนจอบูทอนกา นอน ชูกึมซิก แนเก ทอลราจีนึน กอล นือกยอ
แต่บางครั้งเธอก็ทำให้ฉันรู้สึกแปลกๆ

너의 손길에 들어있는 또 다른 느낌들을 
นออึย ซนกีเร ทึลรออิซนึน โต ทารึน นือกิมดือรึล
เวลาที่มือของเธอโดนฉัน ฉันก็รู้สึกแปลกๆ

니가 알고 싶은 나의 모든 것들을 
นีกา อัลโก ชิพพึน นาเอ โมดึล กอททือรึล
แต่ฉันอยากจะรู้จักเธอ

다 네게 보여줄게
ทา เนเก โพยอจุลเก
ฉันจะแสดงให้เธอเห็นเอง

If you wanna be my love (I wanna be your star) 
ถ้าเธออยากจะเป็นคนรักของฉัน (ฉันเองก็อยากเป็นดวงดาวของเธอ)

하루에도 몇 번씩 니가 보고 싶어 
ฮารูเอโด มยอช พอนซิก นีกา โพโก ชิพพอ
ฉันคิดถึงเธอแทบจะตลอดเวลา

아무도 몰래 내게 다가올래 어색하지 않게 말야
อามูโด มลแร เนเก ทากาอลแร ออแซกกาจี อันเก มารยา
ความลับจะถูกเปิดเผยไหมเนี่ย เราจะไม่เก้ๆกังๆต่อกันใช่ไหม?

If you wanna be my love (I wanna be your star) 
ถ้าเธออยากจะเป็นคนรักของฉัน (ฉันเองก็อยากเป็นดวงดาวของเธอ)

하루에도 몇 번씩 니가 보고 싶어 
ฮารูเอโด มยอช พอนซิก นีกา โพโก ชิพพอ
ฉันคิดถึงเธอแทบจะตลอดเวลา

사랑한다고 하나뿐이라고 예쁘게 안아준다면 야야야 
ซารังฮันดาโก ฮานาปูนีราโก เยปปือเก อันอาจุนดา มยอน ยายายา
ถ้าเธอพูดว่าเธอรักฉัน แล้วก็จะเป็นคนๆเดียวเท่านั้นที่เธอจะกอด

모든 것이 달라질거야
โมดึน กอชี ทัลราจิลกอยา
หลังจากนั้นทุกอย่างจะเปลี่ยนไป

혹시 넌 알고 있는 건지 나의 두근거림을 
ฮกชี นอน อัลโก อิซนึน กอนจี นาเอ ดูกึนกอรีมึล
เธอรู้ไหมว่าใจฉันมันเต้นแรงขนาดไหน

이 세상 하나뿐인 너만을 사랑할게 이 세상 끝날 까지
อี เซซัง ฮานาปูนิน นอมานึน ซารังฮัลเก อี เซซัง กึทนัล กาจี
ฉันจะรักเธอ จะรักเธอคนเดียว แค่คนเดียวในโลกใบนี้ จนกว่าโลกจะแตกสลาย

If you wanna be my love (I wanna be your star) 
ถ้าเธออยากจะเป็นคนรักของฉัน (ฉันเองก็อยากเป็นดวงดาวของเธอ)

하루에도 몇 번씩 니가 보고 싶어 
ฮารูเอโด มยอช พอนซิก นีกา โพโก ชิพพอ
ฉันคิดถึงเธอแทบจะตลอดเวลา

아무도 몰래 내게 다가올래 어색하지 않게 말야
อามูโด มลแร เนเก ทากาอลแร ออแซกกาจี อันเก มารยา
ความลับจะถูกเปิดเผยไหมเนี่ย เราจะไม่เก้ๆกังๆต่อกันใช่ไหม?

If you wanna be my love (I wanna be your star) 
ถ้าเธออยากจะเป็นคนรักของฉัน (ฉันเองก็อยากเป็นดวงดาวของเธอ)

하루에도 몇 번씩 니가 보고 싶어 
ฮารูเอโด มยอช พอนซิก นีกา โพโก ชิพพอ
ฉันคิดถึงเธอแทบจะตลอดเวลา

사랑한다고 하나뿐이라고 예쁘게 안아준다면 야야야 
ซารังฮันดาโก ฮานาปูนีราโก เยปปือเก อันอาจุนดา มยอน ยายายา
ถ้าเธอพูดว่าเธอรักฉัน แล้วก็จะเป็นคนๆเดียวเท่านั้นที่เธอจะกอด

모든 것이 달라질거야
โมดึน กอชี ทัลราจิลกอยา
หลังจากนั้นทุกอย่างจะเปลี่ยนไป

If you wanna be my love 
ถ้าเธออยากจะเป็นคนรักของฉัน

Cr. Thai Lyric : Jineulp
Trans : yaymch
เรียบเรียง : xxx monsterไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags