วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+คำแปล HIDE&SEEK - Astro


เนื้อเพลง+คำแปล HIDE&SEEK - Astro꼭 꼭 꼭 꼭 숨어라 머리카락 보일라
ก๊ก ก๊ก ก๊ก ก๊ก ซุมมอรา มอรีคารัค โบอีลรา
ก๊อกๆๆๆ ซ่อนตัวเอาไว้ให้ดีนะ
ผมอาจจะเห็นคุณ

나나 나비처럼 네게 날아가서
นานา นาบีชอรอม เนเก นัลรากาซอ
ผมจะบินไปหาคุณเหมือนผีเสื้อ

벌처럼 별처럼 네게 꽂히겠어
บอลชอรอม บยอลชอรอม เนเก ก๊ชฮีกอซซอ
หลังจากนั้นผมจะต่อยคุณเหมือนผึ้ง

눈치챘니 벌써 노란 꽃이 폈어
นุนชีแชซนี บอลซอ โนรัน ก๊ชชี พยอซซอ
คุณเห็นนั่นมั้ย? ดอกไม้สีเหลืองบานแล้ว

봄이 왔니 벌써 OK 준비완료
โบมมี วัซนี บอลซอ OK จุนบีวันรโย
ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้ว โอเค ทุกอย่างพร้อม!!

수많은 사람들 속에서 너 하나 밖에 안 보였어
ซูมันฮัน ซารัมดึล ซกเกซอ นอ ฮานา บักเก อัน โบยอซซอ
จากผู้คนมากมาย ผมสามารถเห็นได้เพียงแค่คุณ

태어나서 처음으로 네게 반해버렸어
แทออนาซอ ชออึมมือโร เนเก บันแฮบอรยอซซอ
เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะ ผมตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็น

너 땜에 떨리는 손으로 정확히 조준해 쏘겠어
นอ แตเม ตอลรีนึน ซนนือโร
จองฮวักฮี โชจุนแฮ โซเกซซอ
ใจผมสั่นเพราะคุณ แต่ว่าผมจะรอบคอบและตั้งใจกว่านี้

용기 내서 고백할게 남자답게 널
ยงกี แนซอ โกแบคฮัลเก นัมจาดับเก นอล
ผมจะกล้าหาญและยอมรับผิดแบบลูกผู้ชาย

숨바꼭질 술래같이 쉽게 잡히지는 않지
ซุมบาก๊กจีล ซุลแรกัทที ซวีบเก จับฮีจีนึน อันจี
มันก็เหมือนเกมซ่อนหานั่นแหละ มันไม่ง่ายเลยที่เข้าใจคุณ

하지만 내 눈엔 잡히고
ฮาจีมัน แน นุนเนน จับฮีโก
คุณน่ะอยู่ในสายตาผม

난 아직도 널 잡으러 다니지
นัน อาจีกโด นอล จับบือรอ ทานีจี
และผมยังอยู่รอบๆเพื่อจับตัวคุณ

물끄러미 시선 강탈했어
มุลกือรอมี ซีซอน กังทัลแฮซซอ
คุณหลบตาผม

너무 예뻐 참을 수 없어 Fly Fly
นอมู เยปอ ชัมมึล ซู ออบซอ Fly Fly
คุณสวยมากๆ ผมรับมันไม่ไหวแล้ว ผมจึงบิน บิน

꼭 꼭  숨어라 머리카락 보일라
ก๊ก ก๊ก ซุมมอรา มอรีคารัค โบอีลรา
ก๊อกๆๆๆ ซ่อนตัวเอาไว้ให้ดีนะ
ผมอาจจะเห็นคุณ

누구보다 빛날 너라서
นูกูโบดา บิชนัล นอราซอ
เพราะคุณส่องแสงเปล่งประกายมากกว่าคนอื่น

어디든지 찾을 수 있어
ออดีกึลจี ชัจจึล ซู อิซซอ
ผมเลยสามารถเจอคุณได้ทุกที่

사람들이 몰라봐도
ซารัมดึลรี มุลราบวาโด
ถึงคนอื่นจะไม่เห็นมัน

나는 딱 보면 알지 어떻게 널 몰라
นานึน ตั๊ก โบมยอน อัลจี ออต๊อคเค นอล มลรา
แต่ผมกลับเห็นมันได้ในพริบตา ผมจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะ

주변에서 젤 예뻐서 잘 튀는 애
จูบยอนเนซอ เจล เยปาซอ จัล ทวีนึน แอ
คนที่สวยที่สุดและคนเดียวที่เด่น

찾으면 바로 그게 너지
ชัจจือมยอน บาโร คือเก นอจี
แต่ที่ผมเห็นอ่ะ คือคุณนะ 

아직 어색한 이 느낌 싫지 않아 
อาจีก ออแซคฮัน อี นือกิม ซีลจี อันฮา
ผมไม่ได้เกลียดความรู้สึกที่อึดอัดนี้หรอกนะ

내가 느낀 감정 그대로 평생
แนกา นือกิน กัมจอง คือแดโร พยองแซง
ผมต้องการเก็บความรู้สึกนี้ไปจนตาย

이대로 간직하고 싶어 끝까지 Girl
อีแดโร กันจีกฮาโก ชิพพอ 
กึทกาจี Girl
จนกว่าจะถึงตอนจบ สาวน้อย

오르지 못한 산 이래도 기필코 넘어가 보겠어
โอโรจี มซฮัน ซัน อีแรโด
กีพีลโค นอมมอกา โบเกซซอ
ถึงแม้มันจะเป็นภูเขาที่ปีนขึ้นไม่ได้ แต่ผมจะพยายามปีนให้สูงกว่ามัน

친구들이 모두 안 된다고 말려도
ชืนกูดึลรี โมดู อัน ทเวนดาโก มัลรยอโด
ถึงแม้เพื่อนจะพยายามห้ามผม

말리면 더하고 싶은 걸
มัลรีมยอน ดอฮาโก ชิพพึน กอล
ผมต้องทำมันมากกว่านี้

자존심 때문은 아니야
จาจนชิม แตมุนนึน อานียา
มันไม่ได้เป็นเพราะความภูมิใจหรอก

솔직하게 네가 좋아서 미치겠어
ซลชิคฮาเก นีกา โชวาซอ มีชีเกซซอ
บอกตรงๆ ผมกำลังจะบ้า เพราะผมชอบคุณมาก

넌 빛이 나는 걸 알아 눈빛이 다른 것 같아
นอน บิชชี นานึน กอล อัลรา
นุยบิชชี ทารึน กอซ กัททา
คุณยังต้องส่องแสง แม้ว่าดวงตาของคุณจะตรงกันข้าม

누가 뭐라던 간에 내가 판단해
นูกา มวอราดอน กันเน แนกา พันดันแฮ
ไม่ว่าใครจะพูดยังไง ผมจะตัดสินเอง

너의 맘속으로 무단횡단 해
นอเอ มัมซกกือโร มูดันฮเวงดัน แฮ
ผมจะเดินไปอยู่ในใจของคุณเอง

물끄러미 시선 강탈했어
มุลกือรอมี ซีซอน กังทัลแฮซซอ
คุณหลบตาผม

너무 예뻐 참을 수 없어 Fly Fly
นอมู เยปอ ชัมมึล ซู ออบซอ Fly Fly
คุณสวยมาก ผมรับมันไม่ไหวแล้ว ผมจึงบิน บิน

꼭 꼭 숨어라 머리카락 보일라
ก๊ก ก๊ก ซุมมอรา มอรีคารัค โบอีลรา
ก๊อกๆๆๆ ซ่อนตัวเอาไว้ให้ดีนะ
ผมอาจจะเห็นคุณ

누구보다 빛날 너라서
นูกูโบดา บิชนัล นอราซอ
เพราะคุณส่องแสงเปล่งประกายมากกว่าคนอื่น

어디든지 찾을 수 있어
ออดีกึลจี ชัจจึล ซู อิซซอ
ผมเลยสามารถเจอคุณได้ทุกที่

나나 나비처럼 네게 날아가서
นานา นาบีชอรอม เนเก นัลรากาซอ
ผมจะบินไปหาคุณเหมือนผีเสื้อ

벌처럼 별처럼 네게 꽂히겠어
บอลชอรอม บยอลชอรอม เนเก ก๊ชฮีกอซซอ
หลังจากนั้นผมจะต่อยคุณเหมือนผึ้ง

눈치챘니 벌써 노란 꽃이 폈어
นุนชีแชซนี บอลซอ โนรัน ก๊ชชี พยอซซอ
คุณเห็นนั่นมั้ย? ดอกไม้สีเหลืองบานแล้ว

봄이 왔니 벌써 OK 준비완료
โบมมี วัซนี บอลซอ OK จุนบีวันรโย
ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้ว โอเค ทุกอย่างพร้อม!!

빨주노초파란보라색 무지개처럼
ปัลจูโนโชพารันโบราแซค
มูจีแกชอรอม
มันก็เหมือนสายรุ้งหลากสีสดใส

너를 만나고 매일매일이 새로워
นอรึล มันนาโก แมอีลแมอีลรี แซโรวอ
หลังจากที่ผมเจอคุณ ทุกๆวันดูใหม่ไปหมด

훨훨 저 구름 위를 날아간다 워예
ฮวอลฮวอล จอ กูรึม วีรีล นัลรากันดา วอเย
ความรู้สึกเหมือนผมกำลังบินไปยังก้อนเมฆ

나나 나비처럼 네게 날아가서
นานา นาบีชอรอม เนเก นัลรากาซอ
ผมจะบินไปหาคุณเหมือนผีเสื้อ

벌처럼 별처럼 네게 꽂히겠어
บอลชอรอม บยอลชอรอม เนเก ก๊ชฮีกอซซอ
หลังจากนั้นผมจะต่อยคุณเหมือนผึ้ง

눈치챘니 벌써 노란 꽃이 폈어
นุนชีแชซนี บอลซอ โนรัน ก๊ชชี พยอซซอ
คุณเห็นนั่นมั้ย? ดอกไม้สีเหลืองบานแล้ว

봄이 왔니 벌써 OK 준비완료
โบมมี วัซนี บอลซอ OK จุนบีวันรโย
ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้ว โอเค ทุกอย่างพร้อม!!

꼭 꼭 숨어라 머리카락 보일라
ก๊ก ก๊ก ซุมมอรา มอรีคารัค โบอีลรา
ก๊อกๆๆๆ ซ่อนตัวเอาไว้ให้ดีนะ
ผมอาจจะเห็นคุณ

누구보다 빛날 너라서
นูกูโบดา บิชนัล นอราซอ
เพราะคุณส่องแสงเปล่งประกายมากกว่าคนอื่น

어디든지 찾을 수 있어
ออดีกึลจี ชัจจึล ซู อิซซอ
ผมเลยสามารถเจอคุณได้ทุกที่

Cr .  MamMark9398 , pcentmile

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags